Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 6

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Lời mở đầu
Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng
chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong nền
kinh tế Thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật khách quan như: quy
luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một
cách chính xác, kịp thời và toàn diện thì công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, người xây dựng chiến lược phải
tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài và chủ quan bên trong doanh nghiệp.
Đồng thời phải phân tích những yếu tố đó một cách khoa học và có hệ thống để làm
cơ sở, căn cứ cho công tác xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho doanh
nghiệp sao cho chiến lược lập ra mang lại hiệu quả cao nhất cho xã hội nói chung và
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn nữa do ảnh hưởng của
các yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế,
sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế nên công tác xây dựng chiến lược
không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế Thị trường. Nhận thức được
tầm quan trọng của công tác xây dựng chiến lược nên cũng như các doanh nghiệp
khác.Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường, là nguồn
gốc tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo ra sự tăng trưởng cho nền kinh tế
quốc dân và thúc đẩy xã hội phát triển. cùng với chức năng marketing và chức năng
tài chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”, mà mỗi chức năng đó là một cái chân.
Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và
quản lý quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào đẻ tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa
mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm năng của doanh nghiệp với
mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị sản xuất là một trong những lĩnh vực chủ yếu
của quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất và
khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua tìm hiểu về Công ty TNHH thương mại
và sản xuất tấm chống thấm Thiên Long, em xin chọn đề tài cho bài tập lớn cùa môn

2

là: “Tìm hiểu công tác sản xuất của Công ty TNHH thương mại và sản xuất tấm
chống thấm Thiên Long”. Nội dung của bài gồm có:
Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH thương mại và sản xuất tấm chống
thấm Thiên Long
Chương II: Thực trạng lập kế hoạch kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại
và sản xuất tấm chống thấm Thiên Long
Chương III: Đánh giá về thực trạng sản xuất c...
Lời mở đầu
Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng
chiếnợc và từ đó tổ chức thực thi chiến ợc. Đối với c doanh nghiệp trong nền
kinh tế Thị trường với sự tồn tạiđiều tiết của những quy luật khách quan như: quy
luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một
cách chínhc, kịp thời toàn diện thì côngc này ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, người y dựng chiến lược phải
tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài chủ quan bên trong doanh nghiệp.
Đồng thời phải phân tích những yếu tố đó mộtch khoa học và hệ thống để làm
sở, căn cứ cho công c y dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho doanh
nghiệp sao cho chiến lược lập ra mang lại hiệu quả cao nhất cho hội i chung và
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn nữa do ảnh hưởng của
các yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh xu thế hội nhập kinh tế quốc tế,
sự phát triển mạnh m của c ngành kinh tế nên công tác y dựng chiến lược
không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế Thị trường. Nhận thức được
tầm quan trọng của công c xây dựng chiến lược nên cũng như các doanh nghiệp
khác.Sản xuất trực tiếp tạo ra ng hóa dịch vụ cung cấp cho thị trường, nguồn
gốc tạo ra giá trị gia ng cho doanh nghiệp, tạo ra sự ng trưởng cho nền kinh tế
quốc n thúc đẩy hội phát triển. cùng với chức ng marketing chức ng
tài chính nó tạo ra “cái kiềng doanh nghiệp”, mà mỗi chức năng đó là một cái chân.
Quản trị sản xuất tổng hợp các hoạt động y dựng h thống sản xuất
quản quá trình biến đổi c yếu tố đầu vào đ tạo ra hàng hóa, dịch vụ nhằm thỏa
mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường, khai thác mọi tiềm ng của doanh nghiệp với
mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Quản trị sản xuất là một trong những lĩnh vực chủ yếu
của quản trị doanh nghiệp, nh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất
khả ng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua tìm hiểu về Công ty TNHH thương mại
sản xuất tấm chống thấm Thiên Long, em xin chọn đề tài cho bài tập lớn cùa môn
1
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 6 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 6 9 10 558