Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn KHQL

Được đăng lên bởi phuonganh-qttc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Giới thiệu về sacombank
1. Quá trình phát triển
Chính thức được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 21/12/1991, ngân
hàng thương mại cổ phân Sài Gòn thương tín (Sacombank) xuất phát điểm là một
ngân hàng nhỏ, ra đời trong giai đoạn khó khăn của đất nước với số vốn điều lệ ban
đầu 03 tỷ đồng và hoạt động chủ yếu tại vùng ven TP.HCM.
Sau hơn 17 năm hoạt động, đến nay Sacombank đã trở thành Ngân hàng
TMCP hàng đầu Việt Nam với 5.116 tỷ đồng vốn điều lệ, 6.927 tỷ đồng vốn tự
có; Gần 250 chi nhánh và phòng giao dịch tại 44/63 tỉnh thành trong cả nước, 01
VPĐD tại Trung Quốc và 01 Chi nhánh tại Lào; 10.644 đại lý thuộc 278 ngân hàng
tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; 6.000 cán bộ nhân viên trẻ, năng
động và sáng tạo và hơn 60.000 cổ đông đại chúng;
Trong 17 năm hoạt động, Sacombank đã nhận được rất nhiều các bằng khen
và giải thưởng có uy tín. Điển hình như: "Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam
2008” do Asian Banking & Finance bình chọn; “Ngân hàng nội địa tốt nhất
Việt Nam 2008” do The Asset bình chọn; “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008”
do Global Finance bình chọn; “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008” do Finance
Asia bình chọn; “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2007” do Euromoney bình chọn;
“Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam 2007” do Asian Banking and Finance
bình chọn; “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2007” do Cộng đồng các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Châu Âu (SMEDF) bình
chọn; “Ngân hàng có hoạt động ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2007” do
Global Finance bình chọn; ngoài ra Sacombank còn được đánh giá và xếp loại A
(loại cao nhất) trong bảng xếp loại của Ngân hàng Nhà nước cho năm 2006 và xếp
thứ 04 trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam do chương trình Phát triển
Liên Hiệp Quốc UNDP đánh giá cho năm 2007; Ngân hàng còn nhận được các
bằng khen khác như: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về những thành tích dẫn
đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng trong năm 2007; Bằng khen của Thủ tướng
chính phủ dành cho các hoạt động từ thiện trong suốt các năm qua; Bằng khen của

1

Thủ tướng Chính phủ năm 2008 vì có những đóng góp tích cực vào các hoạt động
kiềm chế lạm phát trong nền kinh tế….
Vào ngày 16/5/2008, Sacombank tạo nên một bước ngoặt mới trong lịch sử
hình thành và phát triển Ngân hàng với việc thành lập Tập đoàn tài chính
Sacombank. Hiện nay tập đoàn tài chính Sacombank có sự góp mặt của các thành
viên: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), đóng vai
trò hạt nhân điều phối hoạt động...
I. Giới thiệu về sacombank
1. Quá trình phát triển
Chính thức được thành lập đi vào hoạt động vào ngày 21/12/1991, ngân
hàng thương mại c phân Sài n thương tín (Sacombank) xut phát điểm một
ngân hàng nhỏ, ra đời trong giai đoạn khó khăn của đất ớc với số vốn điều lệ ban
đầu 03 tỷ đồng và hoạt động chủ yếu tại vùng ven TP.HCM.
Sau hơn 17 năm hoạt động, đến nay Sacombank đã trở thành Ngân hàng
TMCP hàng đầu Việt Nam với 5.116 tỷ đồng vốn điều lệ, 6.927 t đồng vốn tự
có; Gần 250 chi nhánh phòng giao dịch tại 44/63 tỉnh thành trong c nước, 01
VPĐD tại Trung Quốc và 01 Chi nhánh tại Lào; 10.644 đại lý thuộc 278 ngân hàng
tại 80 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới; 6.000 cán bộ nhân viên trẻ, năng
động và sáng tạo và hơn 60.000 cổ đông đại chúng;
Trong 17 năm hoạt động, Sacombank đã nhận được rất nhiều các bằng khen
và giải thưởng có uy tín. Điển hình như: "Ngân hàng bán lẻ ca năm tại Việt Nam
2008 do Asian Banking & Finance bình chọn; Ngân hàng nội địa tốt nhất
Việt Nam 2008 do The Asset bình chọn; Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008
do Global Finance bình chọn;Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008do Finance
Asia bình chọn; Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2007 do Euromoney bình chọn;
Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam 2007 do Asian Banking and Finance
bình chọn; Ngân hàng tốt nhất Việt Nam v cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ
2007 do Cộng đồng các Doanh nghiệp vừa nhỏ Châu Âu (SMEDF) bình
chọn; Ngân hàng có hoạt động ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2007 do
Global Finance bình chọn; ngoài ra Sacombank còn được đánh g và xếp loại A
(loại cao nhất) trong bảng xếp loại ca Ngân hàng Nhà nước cho năm 2006 và xếp
thứ 04 trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam do chương trình Phát triển
Liên Hiệp Quốc UNDP đánh g cho năm 2007; Ngân hàng còn nhận được các
bằng khen khác như: Cờ thi đua ca Thủ tướng Chính phủ v những thành tích dẫn
đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng trong năm 2007; Bằng khen của Thủ tướng
chính phủ dành cho các hoạt động từ thiện trong suốt các năm qua; Bằng khen của
1
Bài tập lớn môn KHQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn KHQL - Người đăng: phuonganh-qttc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài tập lớn môn KHQL 9 10 146