Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Được đăng lên bởi huymanhhaui
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP LỚN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI:Quản lý kho hàng công ty TNHH Hà Thành
Tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hậu
Hoàng Thị Phương Thảo

Lớp : KTPMCLC _k7
Giáo viên hướng dẫn :Vũ Minh Yến

Hà Nội tháng 3 năm 2014

Phần 1: Khảo sát và xác lập dự án
1.1. Giới thiệu
Công ty TNHH Hà Thành tại địa chỉ: Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. Công ty chuyên
phân phối các sản phẩm như: bánh kẹo , nước ngọt…. Kho hàng của công ty chỉ sử
dụng phần mềm Microsoft Office để quản lí hàng hóa, điều này tạo một sự khó khăn
trong việc tổng hợp, sao lưu cũng như bảo mật dữ liệu.

Yêu cầu đặt ra sau khi chúng em học môn Phân tích thiết kế hệ thống là: thiết kế
một phần mềm hỗ trợ công việc quản lí hàng trong kho một cách thuận tiện và khoa học.
Bao gồm các công việc như sau:
Quản lý hàng nhập.
Quản lý hàng xuất.
Quản lý hàng tồn.
1.2. Hiện trạng hệ thống
Sơ đồ tổ chức cơ quan

Sơ đồ chức vụ liên quan

Tài chính kế toán có nhiêm vụ nhận hóa đơn nhập , chứng từ tồn các báo cáo
thống kê từ kho để làm báo cáo tổng kết và quyết toán định kỳ.
Giám đốc có nhiệm vụ gửi thông tin nhập đến thủ kho khi thủ kho báo hết hàng
trong kho và tiếp nhận các thông tin về hàng nhập cũng như xuất .
Thủ kho là người làm việc với hệ thống nhiều nhất thực hiện hầu như tất cả các
việc của hệ thống từ phiếu nhập phiếu xuất , gửi hóa đơn cho nhân viên bán hàng và tổng
kết kiểm hàng trong kho .
Nhân viên bán hàng có nhiệm vụ nhận đơn đặt hàng sau đó chuyển cho thủ kho để
thủ kho kiểm hàng trong kho có thể xuất hay không.
* Mô tả quy trình nghiệp vụ của từng chức vụ trong hệ thống:
Quản lý Nhập :
+ Ban Giám Đốc gửi yêu cầu nhập hàng cho Nhà Cung Cấp.
-

+ Nếu Nhà Cung Cấp có khả năng cung cấp đủ đơn đặt hàng , hàng sẽ được chuyển
về kho , kèm theo hóa đơn bán hàng (hóa đơn nhận từ phía nhà cung cấp)
+ Thủ kho có trách nhiệm kiểm tra số lượng , chất lượng hàng nhận được từ phía nhà
cung cấp . Ở đây có 2 trường hợp xảy ra :
Nếu hàng không đạt tiêu chuẩn , thông tin lại cho nhà cung cấp , không tiến hành
nhập hàng vào kho . ( gửi trả lại hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp kèm theo
thông báo về những vấn đề của lô hàng )
- Nếu hàng đạt tiêu chuẩn , tiến hành nhập hàng vào kho , lập phiếu nhập hàng dựa
trên hóa đơn bán hàng từ phía nhà cung cấp. (mẫu phiếu nhập số 1)
+ phiếu nhập được sao in, phòng kế toán và lưu lại ở kho, ghi lại vào sổ tồn (mẫu số4)
-

+Hóa đơn nhập (từ phía nhà cung cấp )được chuyển đến phòng kế toán(mẫu đơn của
nhà cung cấp )

BGD : ban giám đốc
BGĐ gửi yêu cầu nhập đến NCC

NCC: nhà c...
BÀI TẬP LỚN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI:Quản lý kho hàng công ty TNHH Hà Thành
Tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hậu
Hoàng Thị Phương Thảo
Lớp : KTPMCLC _k7
Giáo viên hướng dẫn :Vũ Minh Yến
Hà Nội tháng 3 năm 2014
Phần 1: Khảo sát và xác lập dự án
1.1. Giới thiệu
Công ty TNHH Hà Thành tại địa chỉ: Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. Công ty chuyên
phân phối các sản phẩm như: bánh kẹo , nước ngọt…. Kho hàng của công ty chỉ sử
dụng phần mềm Microsoft Office để quản lí hàng hóa, điều này tạo một sự khó khăn
trong việc tổng hợp, sao lưu cũng như bảo mật dữ liệu.
BÀI TẬP LỚN MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - Người đăng: huymanhhaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9 10 716