Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nghiên cứu marketing mẫu

Được đăng lên bởi Tân Nguyễn Thanh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo nghiên cứu thị trường nhà trọ cho SV
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Phát
Nguyễn Thanh Tân
Bùi Hữu Quốc
Mai Anh Sơn
Kết cấu của báo cáo bao gồm:
I. Lời mở đầu:
II. Khái quát những vấn đề vĩ mô
1) Những vấn đề chung của thị trường nhà trọ cho SV tại HN.
2) Những vấn đề chung về nhà trọ cho SV tại khu vực đường Châu Thị Vĩnh
Tế
III. Phân tích cầu về nhà trọ tại khu vực đường Châu Thị Vĩnh Tế Xác định
nhu cầu, lượng cầu của SV và các SV sẽ là khách hàng tiềm năng.
IV. Phân tích cung cạnh tranh trên thị trường nhà trọ khu vực đường Châu Thị
Vĩnh Tế
1) Khảo sát lượng cung
2) So sánh lợi thế, bất lợi
V. Dự báo giá cả, mức tiền thuê ở đây và mức tổng lợi nhuận
VI. Kết luận.

PHẦN 1 .LỜI MỞ ĐẦU:
I. Mục đích nghiên cứu và phân tích:
Mỗi năm có hàng nghìn sinh viên ( đa số SV từ các tỉnh ) theo học tại
trường ĐH, CĐ,… đổ về địa bàn Thành Phố Đà Nẵng, rồi các sinh viên sau khi

1

ra trường ở lại Đà Nẵng xin việc làm. Chính vì vậy mà nhu cầu về nhà trọ luôn là
nỗi bức xúc, ám ảnh của hầu hết các sinh viên.
Mỗi một sinh viên có điều kiện khác nhau nên có nhu cầu về nhà trọ khác
nhau, mặt khác cung nhà trọ cho sinh viên cũng có những điều kiện khác nhau.
Do đó cần nghiên cứu cung cầu về nhà trọ cho SV để tìm hiểu rõ thực trạng, mức
độ ảnh hưởng của các yếu tố tới cung cầu đối với nhà trọ cho sinh viên thuê.
Địa bàn nhà trọ SV được lựa chọn nghiên cứu là nhà trọ tại khu vực đường
Châu Thị Vĩnh Tuế - Quận Ngũ Hành Sơn -Thành Phố Đà Nẵng
II. Phương pháp phân tích:
 Đối với cung trên thị trường
- Khảo sát thực tế và hỏi các chủ nhà trọ ( người cung ứng sản phẩm trên thị
trường).
- Tìm hiểu thông tin tại các trung tâm môi giới nhà đất
 Đối với cầu trên thị trường
- Lập bảng hỏi về nhu cầu nhà trọ của sinh viên đối với thị trường nhà trọ trong
khu vực đường Châu Thị Vĩnh Tế - Quận Ngũ Hành Sơn. Sau đó xác định cầu
chung đối với thị trường nhà trọ tại đây.
- Khảo sát thực tế: Hỏi chính những bạn SV trọ trong khu vực đường Châu Thị
Vĩnh Tế - Quận Ngũ Hành Sơn về nhu cầu nhà trọ của các bạn đối với nhà ở
trong khu vực mình đang ở.

2

PHẦN II BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

I.

Những vấn đề vĩ mô:

1) Những vấn đề chung về nhà trọ cho SV tại Thành Phố Đà Nẵng.
Mỗi năm có hàng trăm ngàn sinh viên học sinh (đa số sinh viên từ các tỉnh)
theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, dạy
nghề... tại Thành Phố Đà Nẵng. Những năm gần đây, nhiều trường liên tục tăng
chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng chuyện xây dựng ký túc xá lại bị bỏ ngỏ. Hầu hết chỉ
tiêu ...
Báo cáo nghiên cứu thị trường nhà trọ cho SV
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Phát
Nguyễn Thanh Tân
Bùi Hữu Quốc
Mai Anh Sơn
Kết cấu của báo cáo bao gồm:
I. Lời mở đầu:
II. Khái quát những vấn đề vĩ mô
1) Những vấn đề chung của thị trường nhà trọ cho SV tại HN.
2) Những vấn đề chung về nhà trọ cho SV tại khu vực đường Châu Thị Vĩnh
Tế
III. Phân tích cầu về nhà trọ tại khu vực đường Châu Thị Vĩnh Tế Xác định
nhu cầu, lượng cầu của SV và các SV sẽ là khách hàng tiềm năng.
IV. Phân tích cung cạnh tranh trên thị trường nhà trọ khu vực đường Châu Thị
Vĩnh Tế
1) Khảo sát lượng cung
2) So sánh lợi thế, bất lợi
V. Dự báo giá cả, mức tiền thuê ở đây và mức tổng lợi nhuận
VI. Kết luận.
PHẦN 1 .LỜI MỞ ĐẦU:
I. Mục đích nghiên cứu và phân tích:
Mỗi năm hàng nghìn sinh viên ( đa số SV từ các tỉnh ) theo học tại
trường ĐH, CĐ,… đổ về địa bàn Thành Phố Đà Nẵng, rồi các sinh viên sau khi
1
Bài tập nghiên cứu marketing mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nghiên cứu marketing mẫu - Người đăng: Tân Nguyễn Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài tập nghiên cứu marketing mẫu 9 10 530