Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm quản trị chiến lược toàn diện

Được đăng lên bởi nhiepphongvu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BT Nhóm : Dựa trên dịch vụ mà công ty bạn cung cấp , hãy xây dựng các biến số
thích hợp ứng với các thành phần chất lượng ( Mô hình SERQUAL )
Nhóm :
Các thành viên : - Hoàng Anh Tuấn
-

Nguyễn Minh Trí

-

Võ Xuân Quỳnh

-

BÀI LÀM
Nhóm chúng em chọn Công ty TNHH Duy Thanh để hoàn thành bài tập này . Công ty
chuyên phân phối các sản phẩm tiêu dùng trên thị trường như Omo, Clear…
1. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng
Hình 1: Mô hình chất lượng dịch vụ

Trong đó:
Khác biệt 1
Khác biệt 2

Khác biệt giửa mong đợi của khách hàng và nhận thức của nhà quản lý về
mong đợi của khách hàng.
Nhà quản lý truyền đạt sai hoặc không truyền đạt được kỳ vọng của khách

Khác biệt 3
Khác biệt 4
Khác biệt 5

hàng thành quy trình, quy cách chất lượng.
Nhân viên làm việc không đúng quy trình đã định.
Quảng cáo và giới thiệu sai.
Tổng của 4 khác biệt trên_sai lệch giữa dịch vụ nhận được và kỳ vọng của
khách hàng.

Mô hình năm khác biệt là mô hình tổng quát, mang tính chất lý thuyết về chất lượng dịch vụ
của công ty , bất kỳ dịch vụ nào chất lượng cũng được khách hàng cảm nhận dựa trên 5 thành
phần sau:
Yếu tố hữu hình (Tangible): cơ sở vật chất, thiết bị và vẻ ngòai của nhân viên
Độ tin cậy (reliability): khả năng thực hiện dịch vụ đã hứa hẹn một cách chính xác,đáng tin
Khả năng đáp ứng (Responsiveness): sự sẵn lòng giúp đỡ khách hàng và khả năng cung cấp
dịch vụ nhanh chóng
Tính đảm bảo ( Assurance): kiến thức, thái độ lịch sự nhã nhặn của nhân viên và khả năng
truyền tải niềm tin và sự tự tin đến khách hàng
Sự cảm thông ( Empathy): sự chia sẻ, quan tâm đến nhu cầu cá nhân
Hài lòng khách hàng là đánh gía của khách hàng về một sản phẩm hay dịch vụ đã đáp ứng
được những nhu cầu và mong đợi của họ .
Hình 2 Bảng câu hỏi để đánh giá chất lượng dịch vụ:

Tiêu chí

Câu hỏi

Tiêu chí 1: Nhóm 1. Công ty có trang thiết bị hiện đại?
cơ

sở vật

Điểmđánh giá
(1:kém nhất, 5:
tốt nhất)


chất


hữu hình: đo

2. Cơ sở vật chất của Công ty trông rất hấp dẫn?

lường mức độ hấp
dẫn, hiện đại của

Nhân viên của Công ty có trang phục gọn gàng, lịch 
3. sự?

các trang thiết bị4. Các phương tiện vật chất trong hoạt động dịch vụ rất 
vật chất, giờ phục hấp dẫn tại Công ty ?
vụ thích hợp, trang

phục của các nhân 5. Công ty có thời gian giao dịch thuận tiện?
viên phục vụ:
Nhóm mức độ tin 1. Khi Công ty hứa sẽ thực hiện điều gì đó vào khoảng 
cậy: đo lường mức thời gian xác định, thì công ty sẽ thực hiện đúng?

...
BT Nhóm : Dựa trên dịch vụ mà công ty bạn cung cấp , hãy xây dựng các biến số
thích hợp ứng với các thành phần chất lượng ( Mô hình SERQUAL )
Nhóm :
Các thành viên : - Hoàng Anh Tuấn
- Nguyễn Minh Trí
- Võ Xuân Quỳnh
-
-
Bài tập nhóm quản trị chiến lược toàn diện - Trang 2
Bài tập nhóm quản trị chiến lược toàn diện - Người đăng: nhiepphongvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập nhóm quản trị chiến lược toàn diện 9 10 788