Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ôn tập Kinh tế Vĩ mô

Được đăng lên bởi Cậu Ấm Nhà Nghèo
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3957 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Bài 1: Trong những câu hỏi sau đây, câu nào thuộc về kinh tế vĩ mô, câu nào thuộc
về kinh tế vi mô?
a.
b.
c.
d.

Tỷ lệ lạm phát năm 1993 thấp hơn năm 1987
Tháng vừa qua thịt heo đã giảm so với đầu năm
Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay lúa trúng mùa
Vào đầu năm 1993, khối OPEC tăng gía dầu thô bằng cách hạn chế cung. Hậu quả

là lạm phát và thất nghiệp ở Anh, Mỹ,…tăng lên.
e. Đánh thuế cao vào các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ sẽ hạn chế được tiêu dùng của
những mặt hàng này
f. Một hãng sản xuất kinh doanh sẽ tăng đầu tư vào máy móc thiết bị nếu dự đoán
vào tương lai về thu nhập là rất khả quan
g. Một quốc gia phát triển có thể được thể hiện ở chi tiêu của người tiêu dùng cao
hơn
Bài 2: Trong các câu dưới đây, câu nào mang tính “thực chứng”, câu nào mang tính
“chuẩn tắc”?
a. Tỷ lệ lạm phát giảm xuống đến mức dưới 12%/năm
b. Chính phủ cần phải dành một khoản tiền thích đáng để trợ cấp cho những người
thất nghiệp
c. Thu nhập của Nhật Bản cao hơn thu nhập của Việt Nam, nhưng dân Việt Nam
sống hạnh phúc hơn dân Nhật Bản.
d. Ở Việt Nam có nhiều người thích hút thuốc lá. Vì vậy chính phủ nên đánh thuế
cao vào thuốc lá để hạn chế mức độ hút thuốc của dân chúng
e. Giá dầu thế giới tăng 300% giữa năm 1973 và 1974
f. Thu nhập quốc dân Hoa Kỳ chiếm 29% tổng GDP của toàn thế giới
g. Để bảo vệ nền sản xuất trong nước Chính Phủ cần phải có chính sách bảo hộ mậu
dịch.
h. Thuế lợi tức của Việt Nam có nhiều bất hợp lý do vậy phải sử dụng thuế thu nhập
doanh nghiệp để thay thế
Bài 3: Các câu sau đây nói về cung, cầu hay nhu cầu?

a. Nhờ thu nhập của hộ gia đình tăng lên mà lượng thị bò tiêu thụ được nhiều hơn
b. Hầu hết dân cư sống ở thành thị đều mong muốn hít thở một bầu không khí trong
lành
c. Sau một cuộc biểu diễn thời trang, các bạn gái thích mặc quần áo theo “mốt”. Họ
đã dành lượng thu nhập nhiều hơn cho may mặc
d. Công ty X đưa ra một loại sản phẩm mới đã làm cho dân chúng chi tiêu nhiều hơn
để mua loại sản phẩm này
Bài 4: Tỷ lệ thất nghiệp thực tế năm 1994 là 90%. Từ năm 1994 đến năm 1996, sản
lượng tiềm năng tăng thêm là 10%, sản lượng thực tế tăng thêm là 15%. Tìm tỷ lệ thất
nghiệp thực tế năm 1996 (dựa vào định luật Okun theo cách trình bày của R.Dornbusch
và S.Fischer)
 Hướng dẫn: Theo định luật Okun ta có: Ut = Ut – 1 - 0,4 x (%Y – %Yp)

Bài 5: Nếu tác động của mỗi sự kiện dưới đây đến vị trí của đường tổng cung và
đường tổng cầu Việt Nam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giá dầu lửa trên thị trường thế giới
Chính phủ giảm chi tiêu...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
Bài 1: Trong những câu hỏi sau đây, câu nào thuộc về kinh tế mô, câu nào thuộc
về kinh tế vi mô?
a. Tỷ lệ lạm phát năm 1993 thấp hơn năm 1987
b. Tháng vừa qua thịt heo đã giảm so với đầu năm
c. Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay lúa trúng mùa
d. Vào đầu năm 1993, khối OPEC tăng gía dầu thô bằng cách hạn chế cung. Hậu quả
là lạm phát và thất nghiệp ở Anh, Mỹ,…tăng lên.
e. Đánh thuế cao vào các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ sẽ hạn chế được tiêu dùng của
những mặt hàng này
f. Một hãng sản xuất kinh doanh sẽ tăng đầu vào máy móc thiết bị nếu dự đoán
vào tương lai về thu nhập là rất khả quan
g. Một quốc gia phát triển thể được thể hiện chi tiêu của người tiêu dùng cao
hơn
Bài 2: Trong các câu dưới đây, câu nào mang tính “thực chứng”, câu nào mang tính
“chuẩn tắc”?
a. Tỷ lệ lạm phát giảm xuống đến mức dưới 12%/năm
b. Chính phủ cần phải dành một khoản tiền thích đáng để trợ cấp cho những người
thất nghiệp
c. Thu nhập của Nhật Bản cao hơn thu nhập của Việt Nam, nhưng dân Việt Nam
sống hạnh phúc hơn dân Nhật Bản.
d. Việt Nam nhiều người thích hút thuốc . vậy chính phủ nên đánh thuế
cao vào thuốc lá để hạn chế mức độ hút thuốc của dân chúng
e. Giá dầu thế giới tăng 300% giữa năm 1973 và 1974
f. Thu nhập quốc dân Hoa Kỳ chiếm 29% tổng GDP của toàn thế giới
g. Để bảo vệ nền sản xuất trong nước Chính Phủ cần phải chính sách bảo hộ mậu
dịch.
h. Thuế lợi tức của Việt Nam nhiều bất hợp do vậy phải sử dụng thuế thu nhập
doanh nghiệp để thay thế
Bài 3: Các câu sau đây nói về cung, cầu hay nhu cầu?
Bài tập ôn tập Kinh tế Vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ôn tập Kinh tế Vĩ mô - Người đăng: Cậu Ấm Nhà Nghèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập ôn tập Kinh tế Vĩ mô 9 10 279