Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân tích và quản lý dự án

Được đăng lên bởi tienbkav
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1792 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Khoa Kinh tế & Quản lý
_______***_______

Bài tập và hướng dẫn thực hành máy tính

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hà Nội 2009

Phần 1: Bài tập

Bài tập chương giá trị tương đương
Bài 1:
Một công ty hàng năm gửi 1000 $ vào tiết kiệm với lãi suất 10%/ năm.
 Hỏi sau 6 năm tổng số tiền mà công ty đó sẽ có là bao nhiêu?
 sau 12 năm tổng số tiền mà công ty đó sẽ có là bao nhiêu?
Bài 2
Một người muốn có 150 triệu sau 5 năm. Hỏi mỗi năm người đó phải gửi vào
tiết kiệm bao nhiêu tiền với lãi suất là 12%/năm.
Bài 3:
Một công ty vay 2000 triệu USD với lãi suất 15%/ năm. Hãy tính số tiền
phải trả đều đặn vào cuối mỗi năm trong 10 năm tới?
Bài 4
Ông X gửi một số tiền vào ngân hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của con
gái với mục đích giành số tiền cho con vào đại học. Con gái ông sẽ nhận được
khoản tiền A vào các lần sinh nhật 17, 18,19,20. Biết lãi suất tiền gửi là i%
Hãy xác định khoản tiền ông X gửi vào ngân hàng lúc con gái ông ta 10 tuổi?
 Áp dụng tính toán với A 1500, i=10%
 Áp dụng tính toán với A 2000, i=8%
Bài 5:
Một người vay 500 triệu USD trong 5 năm với lãi suất 15%/ năm. Cuối năm
thứ nhất trả được 200 triệu. Hỏi mỗi năm còn lại người đó còn phải trả bao
nhiêu tiền?
Bài 6
Cần gửii bao nhiêu tiền để có thể rút ra năm thứ nhất 30 triệu, các năm sau 5
triệu trong 8 năm biết lãi suất tiết kiệm là 10%/năm.
Bài 7
Một doanh nghiệp vay 1500 triệu đồng để mở rộng quy mô sản xuất và sẽ trả
nợ theo phương thức trả đều . Doanh nghiệp đó sẽ trả thành 10 lần, trả theo
quý kể từ cuối quý thứ 3. Biết lãi suất là 12% /năm.
 Vậy giá trị mỗi lần trả là bao nhiêu?
 Tính lãi suất thực của khoản vay này

Bài 8
Một người định mua một khu đất với giá nếu trả ngay 1 lần là 1000 triệu với
lãi suất ngân hàng là 10%/năm
 Nếu người đó trả đều trong 10 năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu?
 Trả ngay 500 triệu số còn lại trả đều trong 10 năm thì mỗi năm phải trả
bao nhiêu?
 Trả một lần vào cuối năm 10?
 Nếu người đó trả 50% năm thứ 5, số còn lại để đến năm thứ 10 mới trả
nốt thì phải trả bao nhiêu?
 Trả ngay 200 triệu, năm thứ 10 trả 700 triệu số còn lại trả đều trong 9
năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu?
 Năm thứ 10 trả 500 triệu, trả đều trong 9 năm mỗi năm 50 triệu. Phải trả
ngay bao nhiêu?
 Trả ngay 300 triệu, trả đều trong 10 năm mỗi năm 50 triệu thì riêng năm
thứ 5 phải trả thêm bao nhiêu tiền nữa?
Bài 9
Một công ty có kế hoạch chi tiêu đầu tư như sau:
Cuối năm thứ 1 chi 20000USD
Cuối năm thứ 2 và 3 mỗi năm 10000 USD?
và 12000 cho cuối mỗ...
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Khoa Kinh tế & Quản lý
_______***_______
Bài tập và hướng dẫn thực hành máy tính
PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Hà Nội 2009
Bài tập phân tích và quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phân tích và quản lý dự án - Người đăng: tienbkav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài tập phân tích và quản lý dự án 9 10 400