Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hoangvt-tbc-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5125 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài tập chương 1:
Tình huống 1: Quản lý một nhà hàng
Nam và Hải là hai người bạn thân từ thủa còn nhỏ, từ lâu thì cả hai đã mơ ước một
ngày nào đó sẽ thành lập một doanh nghiệp để kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hải
và Nam có làm tại một số công ty trên địa bàn TP Hà Nội. Nam tốt nghiệp cao đẳng Du
lịch chuyên ngành quản lý khách sạn còn Hải tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành kế
toán. Sau một thời gian làm ngoài, hai người quyết định thành lập công ty TNHH để mở
một nhà hàng ăn nhanh tự phục vụ trong một trung tâm buôn bán trên đường Chùa Bộc.
Khách hàng chính của công ty là các nhân viên văn phòng và những người đi mua hàng.
Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn nhanh kiểu Trung Quốc, đồ uống nóng và lạnh trong
một khung cảnh được trang trí nội thất rất hấp dẫn.
Sau một thời gian thì cả hai người nhận thấy rằng chi phí để thành lập nhà hàng là rất
tốn kém. Bởi tiền thuê địa điểm ban đầu là khá cao, nhà bếp phải lắp đặt các thiết bị, đồ
dùng cao cấp và đồ đạc khác đều thuộc loại đắt tiền. Hơn nữa họ còn phải mua bàn ghế,
chén, đĩa...Họ đã phải chi ra khá nhiều tiền. sau khi thanh toán các hóa đơn trong tuần trước
khi nhà hàng được khánh thành, Hải nhận thấy rằng túi tiền của họ chỉ còn lại 13 triệu đồng.
Cho đến khi nhà hàng mở cửa, họ đã tiêu hết 200 triệu đồng, mà mỗi người chỉ có 80 triệu.
Họ đã phải mượn bạn bè và người thân 40 triệu đồng.
Trong quá trình thành lập nhà hàng đến khi đi vào hoạt động, họ đã gặp không ít trở
ngại như: thiết bị mà họ đặt mua đã được chế tạo không ăn khớp, bàn ghế thì không phù
hợp với trang nội thất. Tuy nhiên, những trục trặc này đã không làm đảo lộn công việc của
họ. Nhà hàng đã hoạt động được một năm, công việc kinh doanh diễn ra khá tốt đẹp, nhưng
cả hai đều cảm thấy nó có thể được thực hiện tốt hơn nữa.
Câu hỏi:
1.Theo bạn có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc quản lý một nhà hàng với
danh nghĩa một công ty TNHH?
2. Hãy soạn một bản Điều lệ cho công ty TNHH? Trình bày những ý kiến riêng của
bạn về nhiệm vụ của mỗi thành viên?
3. Bạn có nghĩ rằng việc mở một nhà hàng đáng lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu có nhiều
thành viên hơn? Tại sao?
4. Nếu bạn muốn mở một nhà hàng thì bạn sẽ tìm ai để hợp tác?
5. Nếu có người khuyên hai ban Nam và Hải thành lập một công ty cổ phần nội bộ,
bạn nghĩ sao?
PHẠM ĐÌNH DŨNG-HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ()

Page 1

Tình huống 2: Hãng hàng không singapore
Hãng hàng không singapore đã xác định nhiệm vụ v...
PHẠM ĐÌNH DŨNG-HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Page 1
Bài tập chương 1:
Tình huống 1: Qun lý một nhà hàng
Nam Hải hai người bn thân từ thủa còn nh, từ lâu thì chai đã mơ ước một
ngày nào đó sẽ thành lập một doanh nghiệp để kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hải
Nam làm tại một số công ty trên địa bàn TP Nội. Nam tốt nghiệp cao đẳng Du
lịch chuyên ngành qun khách sạn còn Hải tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành kế
toán. Sau mt thời gian làm ngoài, hai người quyết định thành lập công ty TNHH đmở
mt nhà hàng ăn nhanh tự phục v trong một trung tâm buôn bán trên đường Chùa Bc.
Khách hàng chính của ng ty các nhân viên văn phòng những người đi mua hàng.
Nhà hàng chuyên phc v các món ăn nhanh kiểu Trung Quốc, đồ uống nóng và lạnh trong
mt khung cnh được trang trí nội thất rất hấp dn.
Sau mt thời gian thì chai người nhận thấy rằng chi phí để thành lập nhà hàng là rt
tốn kém. Bởi tiền thuê địa điểm ban đầu là khá cao, nhà bếp phải lắp đặt các thiết bị, đ
dùng cao cấp đồ đạc khác đều thuộc loại đắt tin. Hơn nữa họ còn phải mua bàn ghế,
chén, đĩa...Họ đã phải chi ra khá nhiu tiền. sau khi thanh toán các hóa đơn trong tuần trước
khi nhà hàng được khánh thành, Hi nhn thấy rằng túi tiền của họ chỉ còn li 13 triệu đồng.
Cho đến khi nhà hàng mcửa, họ đã tiêu hết 200 triệu đồng, mà mỗi người chỉ 80 triệu.
H đã phải mượn bạn bè và người thân 40 triệu đồng.
Trong qtrình thành lập n hàng đến khi đi vào hoạt động, họ đã gặp không ít trở
ngại như: thiết bmà h đặt mua đã được chế tạo không ăn khớp, bàn ghế thì không phù
hợp với trang nội thất. Tuy nhiên, nhng trục trặc này đã không làm đảo lộn công việc của
h. Nhà hàng đã hoạt động được một năm, công việc kinh doanh diễn ra khá tốt đẹp, nhưng
cả hai đều cảm thấy nó có thể được thực hiện tốt hơn nữa.
u hỏi:
1.Theo bạn những thuận lợi khó khăn gì trong việc qun một nhà hàng với
danh nghĩa một công ty TNHH?
2. Hãy son một bn Điều lệ cho công ty TNHH? Trình y những ý kiến riêng ca
bạn về nhiệm vụ của mỗi thành viên?
3. Bạn nghĩ rằng việc mở một nhà hàng đáng lẽ sddàng hơn nếu có nhiều
thành viên hơn? Tại sao?
4. Nếu bạn muốn mở một nhà hàng thì bạn sẽ tìm ai để hợp tác?
5. Nếu người khuyên hai ban Nam Hải thành lập một công ty cổ phần nội bộ,
bạn nghĩ sao?
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Bài tập quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập quản trị doanh nghiệp - Người đăng: hoangvt-tbc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài tập quản trị doanh nghiệp 9 10 464