Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản trị

Được đăng lên bởi danhch12407a-st-uel-edu-vn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
CHƯƠNG I. KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ
Bài 1. Thế nào là quản trị
Tại một đợt tập huấn cho giám đốc bệnh viện trực thuộc sở y tế thành phố X, một giáo
sư quản trị được mời đến để trỡnh bày một số vấn đề căn bản trong việc quản trị ở các tổ chức.
Bài báo cáo của giáo sư kéo dài gần hai ngày, ông đó trỡnh bày những khớa cạnh cơ bản như :
mục tiêu của quản trị, các kỹ thuật quản trị, các chức năng cơ bản của quản trị, ngoài ra vị giáo
sư cũn giới thiệu một số xu hướng mới trong quản trị hiện nay trên thế giới.
Sau khi bài báo cáo của giáo sư kết thúc, bác sỹ Nguyễn Văn Hùng là học viên của lớp
học, hiện tại ông giữ chức Giám đốc bệnh viện A, đó cú một phỏt biểu như sau :
‘‘Thưa giáo sư, chúng tôi rất thú vị về những gỡ mà ngài núi và thậm chớ trong đó có
một số nội dung tri thức rộng lớn. Nhưng thưa ngài những vấn đề mà ngài nói chỉ thực sự cần
cho các tổ chức kinh doanh cũn ở đây chúng tôi là bệnh viện. Mục tiêu của chúng tôi là cứu
người và điều mà chúng tôi quan tâm là cần có bác sĩ giỏi về chuyên môn và những phương
tiện thiết bị hiện đại, những vấn đề mà ngài nói không cần đối với chỳng tụi ’’
Câu hỏi :
Câu 1 : Anh (chị) đánh giá thế nào về ý kiến của ụng Hựng?
Câu 2 : Nếu anh (chị) là vị giáo sư, anh chị sẽ trả lời ông Hùng như thế nào?
Bài 2. Đóng cửa hiệu sách
Hiệu sỏch của ụng Nam là một hiệu sỏch duy nhất ở thị xó A – một thị xó đang trong
giai đoạn phát triển. Việc bán sách đó mang lại cho ụng lợi nhuận, tuy khụng nhiều lắm nhưng
ổn định. Cách đây vài tháng, một công ty phát hành sách có tiếng trong nước đă khai trương
một hiệu sách đối diện với hiệu sách ông Nam. Thoạt đầu, ụng Nam khụng lo lắng gỡ mấy vỡ
ụng cảm thấy cú thể tiếp tục cạnh tranh. Nhưng rồi hiệu sách mới bắt đầu bán nhiều tựa sách
với giá giảm và cũn khuyến mói cho cỏc khỏch quen. Mặc dự đó cố gắng hết sức, nhưng trong
một thời gian ngắn hiệu sách của ông chỉ cũn đạt được nửa doanh thu so với trước. Sau gần 6
tháng, do doanh thu tương đối thấp không đủ để trang trải chi phí, nên ông Nam đó phải quyết
định đóng cửa hiệu sách của mỡnh?
Câu hỏi
Câu 1: Theo anh (chị) nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Nam phải đóng cửa hiệu sỏch?
Cõu 2: Nếu anh (chị) là chủ hiệu sỏch, anh (chị) sẽ làm gỡ để hiệu sách tồn tại và phát triển?

-1-

CHƯƠNG II. NHÀ QUẢN TRỊ
Bài 3: Đặng Lê Nguyên Vũ- Tôi chiến đấu vì thuơng hiệu việt
Xuất thân là một sinh viên y khoa nhưng Đặng Lê Nguyên Vũ khoái cà phê hơn cầm
dao mổ. Năm 1996, Vũ tự làm ra những gói cà phê và tự bán. Tám năm sau, Vũ tự tạo ra việ...
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
CHƯƠNG I. KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ
Bài 1. Thế nào là quản trị
Tại một đợt tập huấn cho giám đốc bệnh viện trực thuộc sở y tế thành phố X, một giáo
sư quản trị được mời đến để trỡnh bày một số vấn đề căn bản trong việc quản trị ở các tổ chức.
Bài báo cáo của giáo sư kéo dài gần hai ngày, ông đó trỡnh bày những khớa cạnh cơ bản như :
mục tiêu của quản trị, các kỹ thuật quản trị, các chức năng cơ bản của quản trị, ngoài ra vị giáo
sư cũn giới thiệu một số xu hướng mới trong quản trị hiện nay trên thế giới.
Sau khi bàio cáo của giáo kết thúc, bác sỹ Nguyễn Văn Hùng là học viên của lớp
học, hiện tại ông giữ chức Giám đốc bệnh viện A, đó cú một phỏt biểu như sau :
‘‘Thưa giáo sư, chúng tôi rất thú vị về những gỡ ngài núi thậm chớ trong đó
một số nội dung tri thức rộng lớn. Nhưng thưa ngài những vấn đề mà ngài nói chỉ thực sự cần
cho các tổ chức kinh doanh cũn đây chúng tôi bệnh viện. Mục tiêu của chúng tôi cứu
người điều chúng tôi quan tâm cần bác giỏi về chuyên môn những phương
tiện thiết bị hiện đại, những vấn đề mà ngài nói không cần đối với chỳng tụi ’’
Câu hỏi :
Câu 1 : Anh (chị) đánh giá thế nào về ý kiến của ụng Hựng?
Câu 2 : Nếu anh (chị) là vị giáo sư, anh chị sẽ trả lời ông Hùng như thế nào?
Bài 2. Đóng cửa hiệu sách
Hiệu sỏch của ụng Nam một hiệu sỏch duy nhất thị A một thị đang trong
giai đoạn phát triển. Việc bán sách đó mang lại cho ụng lợi nhuận, tuy khụng nhiều lắm nhưng
ổn định. Cách đây vài tháng, một công ty phát hành sách tiếng trong ớc đă khai trương
một hiệu sách đối diện với hiệu sách ông Nam. Thoạt đầu, ụng Nam khụng lo lắng gỡ mấy vỡ
ụng cảm thấy thể tiếp tục cạnh tranh. Nhưng rồi hiệu sách mới bắt đầu n nhiều tựa sách
với giá giảm và cũn khuyến mói cho cỏc khỏch quen. Mặc dự đó cố gắng hết sức, nhưng trong
một thời gian ngắn hiệu sách của ông chỉ cũn đạt được nửa doanh thu so với trước. Sau gần 6
tháng, do doanh thu tương đối thấp không đủ để trang trải chi phí, nên ông Nam đó phải quyết
định đóng cửa hiệu sách của mỡnh?
Câu hỏi
Câu 1: Theo anh (chị) nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Nam phải đóng cửa hiệu sỏch?
Cõu 2: Nếu anh (chị) là chủ hiệu sỏch, anh (chị) sẽ làm gỡ để hiệu sách tồn tại và phát triển?
- 1 -
Bài tập quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập quản trị - Người đăng: danhch12407a-st-uel-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập quản trị 9 10 247