Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thực hành môn định mức lao động

Được đăng lên bởi daoducanh78
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN HỌC: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 2
Đề tài: Xây dựng mức lao động cho Bước công việc lốc thép tại Công ty cổ
phần Kim Loại Màu Thái Nguyên-VIMICO

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ. Đinh Thị Trâm
Sinh viên thực hiện: Dương Thị Quỳnh
Lớp: Đ7QL9

Hà Nội, tháng 11 năm 2014

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, môi trường kinh doanh ngày càng trở lên gay
gắt và phức tạp, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày
càng trở lên quan trọng, cấp thiết. Lý luận và thực tiễn cho thấy, công tác định mức
lao động là một trong những yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp phát triển ổn
định và tăng cường khả năng cạnh tranh của mình. Định mức lao động là cơ sở của
tổ chức lao động khoa học, và là công cụ quản lý sắc bén để lập kế hoạch sản xuất
kinh doanh, tìm ra biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng cường hiệu
quả sản xuất, cũng như đảm bảo phát triển người lao động một cách toàn diện
Nhằm nâng cao hiểu biết về công tác định mức lao động, đặc biệt là quá trình
xây dựng mức lao động cho một công việc trên cả lý thuyết và thực tế, em đã tiến
hành đi khảo sát tại công ty Cổ phần Kim Loại Màu Thái Nguyên-Vimico. Bằng
những kiến thức được học và tình hình thực tế tại công ty, em xin chọn đề tài:
“ Xây dựng mức lao động cho Bước công việc Lốc thép tại Công ty Cổ phần Kim
Loại Màu Thái Nguyên-Vimico” để làm bài thực hành môn học Định mức lao
động 2.
Bài thực hành gồm 3 phần chính:
Phần 1: Tổng quan về đơn vị thực tế
Phần 2: Kết quả khảo sát thực tế xây dựng mức lao động
Phần 3: Một số biện pháp để thực hiện mức lao động mới
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và kiến thức có hạn nên bài
thực hành của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự
góp ý và giúp đỡ của cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo- Thạc sĩ Đinh Thị Trâm đã tận tình giúp đỡ
em trong quá trình học tập và làm bài thực hành này.
Sinh viên thực hiện:
Dương Thị Quỳnh

NỘI DUNG
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẾ
I. Khái quát về công ty
Tên công ty: Công ty Cổ phần Kim Loại Màu Thái Nguyên-VIMICO
Địa chỉ: Phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3847229
Fax: 0280. 3847097
Email: info@kimloaimau.com.vn
II. Lịch sử hình thành phát triển
- Ngày 25 tháng 9 năm 1979, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 349-CL
thành lập Xí nghiệp liên hợp Luyện Kim Màu Bắc Thái trực thuộc Bộ cơ khí luyện
kim
- Ngày 28 tháng 2...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI
BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN HỌC: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 2
Đề tài: Xây dựng mức lao động cho Bước công việc lốc thép tại Công ty cổ
phần Kim Loại Màu Thái Nguyên-VIMICO
Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ. Đinh Thị Trâm
Sinh viên thực hiện: Dương Thị Quỳnh
Lớp: Đ7QL9
Hà Nội, tháng 11 năm 2014
bài tập thực hành môn định mức lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập thực hành môn định mức lao động - Người đăng: daoducanh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
bài tập thực hành môn định mức lao động 9 10 863