Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi Thưởng Accounting
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP THUẾ XUẤT
NHẬP KHẨU

Bài 1:

Tính thuế xuất nhập khẩu của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu như
sau:
1, Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 SPA hợp đồng giá FOB là
10USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD
2, Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là
là 30.000USD. Tỷ giá tính thuế là 18.500đ/ USD
3, Nhập khẩu 5000 SP C giá hợp dồng theo giá FOB là 8 USD/ SP, phí
vận chuyển vào bảo hiểm quốc tế là 2 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là
18.000đ/USD
4, Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP D theo điều kiệ CIF là 5USD/SP, phí
vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5000đ/SP. Tỷ giá tính thuế là
16.500đ/USD
5, Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài theo
hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền
VN là 300đ
Biết rằng : Thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C
là 15%, SP D là 2%

BÀI 1:

Số thuế mà doanh nghiệp phải nộp là:
-NV1: xuất khẩu 500 sp A
Số thuế phải nộp =
- NV2: Nhập khẩu lô hàng B
Số thuế phải nộp =
-NV3: Nhập khẩu 5000sp C
Số thuế phải nộp =
NV4: Xuất khẩu 10000 sp D
Số thuế phải nộp =
NV5: NVL E được miễn thuế.

Vậy: - Tổng số thuế XK phải nộp là:

Tổng số thuế NK phải nộp là:

Câu 2:

1, Nhập khẩu 3 lô hàng xuất xứ tại Mỹ, cả 3 lô hàng đều mua theo điều kiện
FOB. Tổng chi phí chuyên chở cho 3 lô hàng từ cảng nước Mỹ tới Việt Nam là
10.000 USD.
- Lô hàng A có tổng giá trị là 18.000 USD, mua bảo hiểm là 2% giá FOB
- Lô hàng B gồm 15.000 SP, đơn giá 5 USD/SP, mua bảo hiểm 1,5% giá
FOB
- Lô hàng C gồm 2.000 SP, đơn giá 100 USD/SP, mua bảo hiểm 1% giá
FOB
2, Công ty kí hợp đồng gia công cho nước ngoài, theo hợp đồng công ty
nhập khẩu 50.000kg nguyên liệu theo giá CIF quy ra đồng VN là 20.000đ/kg.
Theo định mức được giao thì phía VN phải hoàn thành 5.000 SP từ số
nguyên liệu nói trên . Tuy nhiên khi giao hàng thì có 1.000 SP không đạt yêu
cầu chất lượng nên bên nước ngoài trả lại phải tiêu dùng nội địa với giá bán
chưa thuế GTGT là 300.000đ/ SP.
Yêu cầu :
Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT mà danh nghiệp phải nộp. Biết rằng thuế
suất thuế XNK của A là 10%, của B là 15%, của C là 12%. Nguyên liệu 10%,
thành phẩm 2%, thuế GTGT là 10%, 1USD = 20.000đ.

Bài 2
1.
*) Lô hàng A
-Giá FOB:
-Phí bảo hiểm:
Phí vận chuyển:

Giá tính thuế =

*) Lô hàng B
-Giá FOB:
-Phí bảo hiểm:
Phí vận chuyển:

Giá tính thuế =

Thuế NK phải nộp của từng lô hàng là:
-Lô hàng A:
-Lô hàng B:
-Lô hàng A:
Vậy tổng số thuế NKphải nộp là:

2. Vì NVL nhập khẩu để gia công và xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế nên đ...
BÀI TẬP THUẾ XUẤT
NHẬP KHẨU
Bài tập thuế xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thuế xuất nhập khẩu - Người đăng: Thưởng Accounting
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài tập thuế xuất nhập khẩu 9 10 401