Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình huống kế toán quản trị

Được đăng lên bởi Huyen Chu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2153 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tập tình huống 01
MCGILL GARDENERS
Bill Gillis, chủ công ty xây dựng vườn hoa và công viên McGill Gardeners tại Halifax – Nova Scotia
đương đầu với một quyết định quan trọng vào cuối tháng 8. Một khách hàng cũ đã đề nghị anh một hợp
đồng về xây dựng vườn hoa. Thời gian cần thiết để hoàn thành hợp đồng là 10 ngày, và giá đưa trong hợp
đồng thấp hơn giá bình thường mà công ty vẫn thu của khách.
Bill thực hiện loại hình kinh doanh theo mùa này vào mùa hè với 2 người giúp việc thường xuyên và hầu
hết các thiết bị là đi thuê. Trong năm học thường kỳ, Bill theo học tại trường đại học tổng hợp và sử dụng
thu nhập từ việc kinh doanh nhỏ này để trang trải cho việc học tập.
Thông tin cơ bản
Kinh doanh trong xây dựng vườn hoa và công viên tại Halifax có tính
cạnh tranh rất cao. Có rất nhiều công ty loại nhỏ như công ty McGill.
Những công ty này có hầu như toàn bộ công cụ và thiết bị nhỏ cho việc
sử dụng thường ngày (như máy cào, máy xén cỏ), nhưng thuê những
trang thiết bị đắt tiền. Những công ty lớn hơn thì có xe tải, công cụ, có trụ
sở và nhà kho riêng hoặc đi thuê. Nhiều chi phí phát sinh dù hoạt động
kinh doanh là tốt hay tồi, đặc biệt đối với các công ty lớn. Vào đầu hè
sinh viên thường được thuê như những người giúp việc không kinh
nghiệm chưa qua đào tạo về xây dựng vườn hoa và công viên. Có những
việc trong nghề xây dựng vườn hoa và công viên như trồng hoa với năng
suất cao thì không thể học trong một khoảng thời gian ngắn được. Những người mới làm việc thì làm
chậm hơn và thường rất dễ mệt, do vậy kinh nghiệm rất được quí trọng. Các khách hàng thường gọi một
số công ty tới để đấu thầu và sẽ thuê công ty nào đặt giá thấp nhất, do vậy sự cạnh tranh về giá rất khốc
liệt. Các công ty phải bảo đảm rằng phần cộng vào giá phí nguyên liệu và nhân công để tính giá bán phải
đủ bù đắp chi phí trong khi vẫn có thể cạnh tranh.
Công ty McGill thu của khách hàng $17,50 cho một giờ công cộng với nguyên vật liệu. Bill thấy rằng
cách tính như vậy thì thường là có lợi nhuận mặc dù anh lo lắng rằng do không có phương pháp tính chi
phí theo công việc theo đúng cách thức, anh có thể nhận các hợp đồng không có lợi nhuận. Bill hầu như
thuê toàn bộ các thiết bị khi cần. Nguyên liệu được mua từ công ty trách nhiệm hữu hạn Halifax Seed, và
công ty thu của khách hàng một khoản bằng giá phí của công ty cộng thêm 50%. Giá mà khách hàng phải
trả cho nguyên liệu cao hơn giá bán lẻ nhưng nó bao gồm cả chi phí chuyên chở và hướng dẫn kỹ thuật, do
vậy Bill cho rằng giá này là hợp lý (xem ...
Bài tập tình huống 01
MCGILL GARDENERS
Bill Gillis, chủ ng ty xây dựng vườn hoa công viên McGill Gardeners tại Halifax Nova Scotia
đương đầu với một quyết định quan trọng o cuối tháng 8. Một khách hàng đã đề nghị anh một hợp
đồng về xây dựng vườn hoa. Thời gian cần thiết để hoàn thành hợp đồng là 10 ngày, và giá đưa trong hợp
đồng thấp hơn giá bình thường mà công ty vẫn thu của khách.
Bill thực hiện loại hình kinh doanh theo mùa này vào mùa với 2 người giúp việc thường xuyên hầu
hết các thiết bị là đi thuê. Trong năm học thường kỳ, Bill theo học tại trường đại học tổng hợp và sử dụng
thu nhập từ việc kinh doanh nhỏ này để trang trải cho việc học tập.
Thông tin cơ bản
Kinh doanh trong xây dựng vườn hoa và công viên tại Halifax tính
cạnh tranh rất cao. rất nhiều công ty loại nhỏ n ng ty McGill.
Những công ty này hầu như toàn bộ công c thiết bị nhỏ cho việc
sử dụng thường ngày (như máy cào, máy xén cỏ), nhưng thuê những
trang thiết bị đắt tiền. Những công ty lớn hơn thì có xe tải, công cụ, có trụ
sở và nhà kho riêng hoặc đi thuê. Nhiều chi phí phát sinh hoạt động
kinh doanh tốt hay tồi, đặc biệt đối với các công ty lớn. Vào đầu
sinh viên thường được thuê như những người giúp việc không kinh
nghiệm chưa qua đào tạo về xây dựng vườn hoa công viên. những
việc trong nghề xây dựng vườn hoa và công viên như trồng hoa với năng
suất cao thì không thể học trong một khoảng thời gian ngắn được. Những người mới làm việc thì làm
chậm hơn thường rất dễ mệt, do vậy kinh nghiệm rất được quí trọng.c khách hàng thường gọi một
số công ty tới để đấu thầu sẽ thuê công ty nào đặt giá thấp nhất, do vậy sự cạnh tranh về giá rất khốc
liệt. Các công ty phải bảo đảm rằng phần cộng vào giá phí nguyên liệu nhân công để tính giá bán phải
đủ bù đắp chi phí trong khi vẫn có thể cạnh tranh.
Công ty McGill thu của khách hàng $17,50 cho một giờ công cộng với nguyên vật liệu. Bill thấy rằng
cách tính nvậy thì thường lợi nhuận mặc anh lo lắng rằng do không phương pháp tính chi
phí theo công việc theo đúng cách thức, anh thể nhận các hợp đồng không lợi nhuận. Bill hầu như
thuê toàn bộc thiết bị khi cần. Nguyên liệu được mua từ công ty trách nhiệm hữu hạn Halifax Seed,
công ty thu của khách hàng một khoản bằng giá phí của công ty cộng thêm 50%. Giá mà khách hàng phải
trả cho nguyên liệu cao hơn giá bán lẻ nhưng nó bao gồm cả chi phí chuyên chở và hướng dẫn kỹ thuật, do
vậy Bill cho rằng giá này là hợp lý (xem bảng 1: Tóm tắt về chi phí)
Đề án
Ngày 16/8/2004, James Murphy đã đề nghị công ty McGill Gardeners một hợp đồng xây dựng vườn
hoa và cây cảnh lớn. Ông Murphy đã kiếm được một số bảng đặt giá của các công ty khác nhưng ông
ta không muốn trả theo giờ công. ông ta đề nghị giá $7500 cho toàn bộ công trình Bill cho rằng
thể hoàn thành công việc trong vòng 10 ngày (không kể ngày nghỉ cuối tuần) chi phí nguyên liệu
dự tính là $4300. Để có thể hoàn thành công việc vào thời điểm này cần có thêm hai người giúp việc.
Bill biết rằng vào thời gian này của năm anh phải thuê sinh viên không kinh nghiệm trong xây
dựng công viên cây cảnh. Anh cũng phải thuê một xe tải (cho toàn bộ giai đoạn), xe trải cỏ lớn
(trong 1 tuần), và phải cung cấp thêm công cụ cho những người mới.
Bill rất ngần ngại khi nhận công việc. Nếu như anh làm theo phương pháp tính hoá đơn thông thường
Các bài tập tình huống Kế toán quản trị I năm học 2009-2010 1
Bài tập tình huống kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tình huống kế toán quản trị - Người đăng: Huyen Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập tình huống kế toán quản trị 9 10 716