Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình huống phân tích lợi ích và chi phí thủy điện Sơn La

Được đăng lên bởi Thiều Đăng Duấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 10659 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Đề bài môn phân tích lợi ích chi phí

Phân tích lợi ích – chi phí thủy điện Sơn La
Sông Đà là chi lưu lớn nhất của hệ thống sông Hồng. Trên lãnh thổ Việt
Nam, sông Đà có chiều dài khoảng 540 km, từ Mường Tè (Lai Châu) đến
Việt Trì (Phú Thọ). Với độ chênh lệch cao trình khoảng 300 m, lại uốn khúc
quanh co, núi non trùng điệp, sông Đà và các chi lưu của nó chứa đựng tiềm
năng thủy điện to lớn, 22-30 tỷ kWh mỗi năm, chiếm 1/2 tổng tiềm năng của
cả nước. Khai tác tối đa tiềm năng này, đồng thời ngăn chặn các con lũ lớn
từ sông Đà đổ xuống hạ lưu là mục tiêu quan trọng của dự án thủy điện Sơn
La.
Được nghiên cứu cùng với quy hoạch sông Hồng những năm 1960, tới năm
1987, Viện Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng lúc đó đã được giao nhiệm vụ
lập dự án đầu tư thủy điện Sơn La với sự tham gia của các chuyên gia cố vấn
của Viện Thiết kế Thủy công Matxcơva. Tới năm 1989, Công ty Khảo sát
Thiết kế Điện 1 (thuộc Bộ Năng lượng) đã lập nghiên cứu tiền khả thi và
trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tháng 7-1992. Gần đây nhất, được phép
của Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã mời liên doanh Haza - Sweco
(Mỹ và Thụy Điển) thẩm định độc lập dự án và họ cũng đã có kết luận cuối
cùng báo cáo Hội đồng Thẩm định Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La.

1

Đề bài môn phân tích lợi ích chi phí

Công trình thủy điện Sơn La là bậc thang thượng lưu thủy điện Hòa Bình,
được nghiên cứu trên sông Đà tại tuyến Pa Vinh thuộc huyện Mường La,
tỉnh Sơn La. Tại vùng bản Pa Vinh, xã Ít Oong, huyện Mường La có thể xây
dựng đập bê tông cao 177 m, ngăn dòng sông Đà, tạo nên một hồ chứa lớn
có dung tích 25 tỷ m3, đáp ứng được nhiệm vụ chống lũ và cấp nước cho hạ
du, bao gồm đồng bằng sông Hồng, sông Thái Bình trong đó có thủ đô Hà
Nội.
TĐSL được xây dựng nhằm đáp ứng 3 mục tiêu: điện năng; chống lũ, cấp
nước; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cả vùng Tây Bắc. Trong hàng
chục phương án được xem xét, nổi lên 3 phương án sau đây:
Tiêu chí
Sơn La
265
Sơn La
215
Sơn La
200

Mức đầu
tư
70.575 tỷ
đồng
44.526 tỷ
đồng
62.478 tỷ
đồng

Công suất
3.600MW

Dung tích
hồ
25,4 tỷ m3

Số dân di Đất ngập
dời
(ha)
72.238
44.702

2.400MW

9,2 tỷ m3

96.576

22.519

3.280MW

chưa có số
liệu

53.464

26.689

Mỗi phương án nói trên tác động trên nhiều phương diện: Về mặt xã hội
(mất đất, hủy hoại môi sinh, ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa ở
khu vực lòng hồ, các vấn đề về di dân), môi trường (ngập nước, biến đổi đa
dạng sinh học, cân bằng sinh thái...), ảnh hưởng về an ninh, quốc phòng khu
vực Tây Bắc và ...
Đề bài môn phân tích lợi ích chi phí
Phân tích lợi ích – chi phí thủy điện Sơn La
Sông Đà chi u lớn nhất của hệ thống sông Hồng. Trên lãnh thổ Việt
Nam, sông Đà chiều i khoảng 540 km, từ Mường (Lai Châu) đến
Việt Trì (Phú Thọ). Với độ chênh lệch cao trình khoảng 300 m, lại uốn khúc
quanh co, núi non trùng điệp, sông Đà các chi lưu của nó chứa đựng tiềm
năng thủy điện to lớn, 22-30 tỷ kWh mỗi năm, chiếm 1/2 tổng tiềm năng của
cả nước. Khai tác tối đa tiềm năng này, đồng thời ngăn chặn các con lớn
từ sông Đà đổ xuống hạ lưu mục tiêu quan trọng của dự án thủy điện Sơn
La.
Được nghiên cứu cùng với quy hoạch sông Hồng những năm 1960, tới năm
1987, Viện Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng lúc đó đã được giao nhiệm vụ
lập dự án đầu tư thủy điện Sơn La với sự tham gia của các chuyên gia cố vấn
của Viện Thiết kế Thủy công Matxcơva. Tới năm 1989, Công ty Khảo sát
Thiết kế Điện 1 (thuc Bộ Năng lượng) đã lập nghiên cứu tiền khả thi
trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tháng 7-1992. Gần đây nhất, được phép
của Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã mời liên doanh Haza - Sweco
(Mỹ Thụy Điển) thẩm định độc lập dự án họ cũng đã kết luận cuối
cùng báo cáo Hội đồng Thẩm định Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La.
1
Bài tập tình huống phân tích lợi ích và chi phí thủy điện Sơn La - Trang 2
Bài tập tình huống phân tích lợi ích và chi phí thủy điện Sơn La - Người đăng: Thiều Đăng Duấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập tình huống phân tích lợi ích và chi phí thủy điện Sơn La 9 10 481