Ktl-icon-tai-lieu

bài thảo luận môn nguyên lý thống kê

Được đăng lên bởi kunxinh-kt5a5
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Tại một tòa báo, người ta thu thập thông tin về thời gian cần thiết
để hoàn thành một trang nhất của một tờ báo. Thu thập trong 40 ngày liền
và được số liệu (đơn vị phút)
20.8

22.8

21.9

22.0

20.7

20.9

25.0

22.2

22.8

20.1

25.3

20.7

22.5

21.2

23.8

23.3

20.9

22.9

23.5

19.5

21.3

21.5

23.1

19.9

24.2

24.1

19.8

23.9

22.8

23.9

19.7

24.2

23.8

20.7

23.8

24.3

24.1

20.9

21.6

22.7

Yêu cầu:
a. Sắp xếp số liệu theo chiều tăng dần
b. Phân số liệu thành 7 tổ có khoảng cách đều nhau. Tính tần số và tần
số tích luỹ
c. Vẽ đồ thị tần số và tần số tích luỹ

Câu 2. Các số liệu về tình hình phát triển doanh thu của doanh nghiệp
X như sau:

Năm
Tỷ lệ % về
doanh
thu

1993 so
với
1992

1994 so
với
1993

1995 so
với
1993

1996 so
với
1995

1997 so
với
1996

1998 so
với
1997

96

101

95

112

115

108

Hãy tính:
a. Tỷ lệ % bình quân về doanh thu trong các năm 1992 – 1995?
b. Tỷ lệ % bình quân về doanh thu trong các năm 1995 – 1998?
Cho biết rằng trong những năm 1989 – 1992 tốc độ tăng về doanh thu
của doanh nghiệp mỗi năm là 3% trung bình về doanh thu của doanh
nghiệp X trong giai đoạn 1989 – 1998

Câu 3. Một doanh nghiệp có 3 máy tự động kiểu khác nhau
cùng sản xuất một loại sản phẩm. thời gian cần thiết để sản xuất
một loại sản phẩm như sau:
Máy 1 hết 15 phút
Máy 2 hết 18 phút
Máy 3 hết 20 phút
Hãy tính thời gian hao phí bình quân chung cho cả 3 loại máy để
sản xuất một chi tiết, biết rằng thời gian làm việc của 3 máy là
như sau…

Câu 4. có số liệu về tiền lương của công ty X như sau:
Tiền lương 1 tháng 1 công nhân
(1000đ)

Số công nhân
(người)

Dưới 400
400-500
500-600
600-700
700-800
Trên 800

15
27
14
7
9
10

Hãy tính:
a. Tiền lương bình quân của 1 công nhân toàn doanh nghiệp?
b. Trung vị tiền lương 1 công nhân?
c. Mốt về tiền lương 1 công nhân?
d. Nhận xét về phân phối của công nhân theo tiền lương?

Câu 5. Số liệu về năng suất của 1 nhóm công nhân thuộc doanh nghiệp
A như sau:

Năng suất lao động 1
công nhân (tấn)

Số công nhân
(người)

50
60
70
80
90
100

12
52
15
23
12
26

Hãy tính:
a. Khoảng biến thiên
b. Khoảng tứ trung vị
c. Độ lệch trung bình tuyệt đối
d. Phương sai
e. Độ lệch tiêu chuẩn
f. Hệ số biến thiên

Câu 6. Có số liệu về lao động tiền lương của công nhân của Cục quản
lý X trong tháng 12/2002 như sau:

Xí nghiệp

Số công nhân

Năng suất lao
động bình
quân mỗi
công nhân
(1000đ)

A
B
C

500
800
700

450
470
600

Giá thành 1
sản phẩm
(1000đ)
20
40
35

Hãy tính:
a. Năng suất lao động bình quân mỗi công nhân trong Cục...
Câu 1. Tại một tòa báo, người ta thu thập thông tin về thời gian cần thiết
để hoàn thành một trang nhất của một tờ báo. Thu thập trong 40 ngày liền
và được số liệu (đơn vị phút)
20.8 22.8 21.9 22.0 20.7 20.9 25.0 22.2 22.8 20.1
25.3 20.7 22.5 21.2 23.8 23.3 20.9 22.9 23.5 19.5
21.3 21.5 23.1 19.9 24.2 24.1 19.8 23.9 22.8 23.9
19.7 24.2 23.8 20.7 23.8 24.3 24.1 20.9 21.6 22.7
Yêu cầu:
a. Sắp xếp số liệu theo chiều tăng dần
b. Phân số liệu thành 7 tổ có khoảng cách đều nhau. Tính tần số và tần
số tích luỹ
c. Vẽ đồ thị tần số và tần số tích luỹ
bài thảo luận môn nguyên lý thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thảo luận môn nguyên lý thống kê - Người đăng: kunxinh-kt5a5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài thảo luận môn nguyên lý thống kê 9 10 841