Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực tập Công ty Minh Đạt

Được đăng lên bởi Ái Trâm Nguyễn
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3855 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chuyên đề : Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

1

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm nên hàng hóa ngày
càng sắc sảo. Sản phẩm không chỉ dừng lại ở mẫu mã đẹp mà còn phải nâng cao hơn nữa về
chất lượng có như thế mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Bởi vậy việc áp dụng khoa học
kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm rất quan trọng nhưng công việc hạch toán kế toán tại Công
ty cũng không kém phần quan trọng. Hạch toán kế toán được coi là ngôn ngữ kinh doanh
của tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, với tư cách là một bộ
phận quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế của doanh nghiệp hạch toán kế toán có vai trò
quan trọng trong việc cung cấp toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính nhằm giúp
cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành quản lý đạt hiệu quả cao, nhằm mang lại lợi nhuận cho
doanh nghiệp. Đồng thời việc hạch toán kế toán còn giúp thực hiện khuyến khích tăng năng
suất lao động thông qua việc phân tích thông tin kế toán và kiểm tra tính hiệu quả cao của
quá trình sản xuất.
Để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì công tác hạch toán
kế toán là một bộ phận không thể thiếu được trong quản lý kế toán tài chính của một doanh
nghiệp. Bởi nó là một khâu then chốt trong quản lý kinh tế tài chính vừa là nguồn thông tin
quan trọng cần thiết cho việc quản lý tài chính của Công ty.
Như chúng ta đã biết mục đích của các nhà kinh doanh lợi nhuận. Nhưng vấn đề đặt ra
là sản xuất kinh doanh như thế nào để có hiệu quả. Hiện nay Việt Nam đã gia nhập tổ chức
thương mại thế giới WTO thì cũng tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi bên cạnh đó cũng có
nhiều khó khăn, cho nên từng doanh nhiệp muốn khẳng định chỗ đứng của mình trong nền
kinh tế thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm,
mẫu mã đa dạng, giá thành thấp mà còn tìm cách làm cho sản phẩm tiêu thụ được trên thị
trường và mang lại lợi nhuận cao.
Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó là khâu cuối cùng của hoạt động
sản xuất kinh doanh và cũng chính là sự chuyển giao từ sản phẩm thành tiền để tái sản xuất,
đầu tư lợi nhuận, sản phẩm không có mối tiêu thụ thì không đạt được gì mà có nơi tiêu thụ
thì mới có sản xuất còn không có nơi tiêu thụ thì không có nơi sản xuất. Sản xuất và tiêu thụ
phải gắn liền và có mối quan hệ cung cầu với nhau.
Có được sản phẩm và tiêu thụ trên thị trường rộng rãi không phải là điều mà doanh
nghiệp nào cũng làm được. Sản phẩm có được tiêu thụ nhiều và mang...
Chuyên đề : Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm nên hàng hóa ngày
càng sắc sảo. Sản phẩm không chỉ dừng lại ở mẫu mã đẹp mà còn phải nâng cao n nữa về
chất ợng có như thế mi đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Bởi vậy việc áp dụng khoa học
kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm rất quan trọng nhưng công việc hạch toán kế toán tại Công
ty cũng không kém phần quan trọng. Hạch toán kế toán được coi ngôn ngữ kinh doanh
của tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. thế, với cách một bộ
phận quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế của doanh nghiệp hạch toán kế toánvai trò
quan trọng trong việc cung cấp toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính nhằm giúp
cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành quản lý đạt hiệu quả cao, nhằm mang lại lợi nhuận cho
doanh nghiệp. Đồng thời việc hạch toán kế toán còn giúp thực hiện khuyến khích tăng năng
suất lao động thông qua việc phân tích thông tin kế toán kiểm tra tính hiệu quả cao của
quá trình sản xuất.
Để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì công tác hạch toán
kế toán một bộ phận không thể thiếu được trong quản lý kế toán tài chính của một doanh
nghiệp. Bởi nó là một khâu then chốt trong quản lý kinh tế tài chính vừanguồn thông tin
quan trọng cần thiết cho việc quản lý tài chính của Công ty.
Như chúng ta đã biết mục đích của các nhà kinh doanh lợi nhuận. Nhưng vấn đề đặt ra
sản xuất kinh doanh như thế nào để có hiệu quả. Hiện nay Việt Nam đã gia nhập tổ chức
thương mại thế giới WTO thì cũng tạo ra nhiều điều kiện thun lợi bên cạnh đó cũng
nhiều khó khăn, cho nên từng doanh nhiệp muốn khẳng định chỗ đứng của mình trong nn
kinh tế th trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm,
mẫu đa dạng, g thành thấp còn tìm cách làm cho sản phẩm tiêu thụ được trên thị
trường và mang lại lợi nhuận cao.
Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩacùng quan trọng,là khâu cuối cùng của hoạt động
sản xuất kinh doanh và cũng chính là sự chuyển giao từ sản phẩm thành tiền để tái sản xuất,
đầu lợi nhuận, sản phẩm không mối tiêu thụ thì không đạt được mà có nơi tiêu thụ
thì mi có sản xuất còn không có i tiêu thụ thì không có nơi sản xuất. Sản xuất tiêu thụ
phải gắn liền và có mối quan hệ cung cầu với nhau.
đưc sản phẩm tiêu thụ trên thị trường rộng rãi không phải điều doanh
nghiệp nào cũng làm được. Sản phẩm được tiêu thụ nhiều mang lại lợi nhuận cao đòi
hỏi chất lượng sản phẩm, mẫu sản phẩm tốt cộng với phương tiện quảng cáo trên th
trường. Muốn tiêu thụ sản phẩm nhiều phải tìm kiếm và thăm dò thtrường để biết được nhu
cầu của mọi người,tiêu thụ được nhiều mới đem lại lợi nhuận cao. Tiêu thụ thành phẩm
phản ánh kết quả của việc sản xuất kinh doanh trong một chu kỳ kinh doanh của các
doanh nghiệp.
Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tầm quan trọng đặc biệt giúp cho doanh nghiệp
biết được thực chất của quá trình sản xuất kinh doanh bằng nhng con số cụ thể chính xác.
Đồng thời xác định chính xác kết quả tiêu thụ làm cơ sở hạch toán thuế cho Nhà nước
kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH SX - TM Minh Đạt - KCN Phú Tài - Thành
phố Quy Nhơn. Được tiếp xúc với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất phát từ tầm
quan trọng như đã trình bày ở trên. Nên em chọn đề tài Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ và
SVTT: Đặng Thị Hồng Phước GVHD: Hà Thị Bích Điệp
1
Bài thực tập Công ty Minh Đạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực tập Công ty Minh Đạt - Người đăng: Ái Trâm Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Bài thực tập Công ty Minh Đạt 9 10 387