Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận

Được đăng lên bởi Nguyễn Tân Thành
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1734 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

1. Lí do lựa chọn chủ đề tiểu luận:
Mục tiêu tổng quát của giáo dục Việt Nam là đến năm 2020, nền giáo dục nước ta
được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân
chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện.
Trong công tác giáo dục nhiệm vụ dạy và học được thực hiện đồng thời và thống
nhất với nhau trong quá trình dạy học: “Quá trình dạy và học là tập hợp những hành động
liên tiếp của giáo viên và học sinh, được giáo viên hướng dẫn. Những hành động này
nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, và trong quá
trình đó phát triển được năng lực nhận thức, nắm được các yếu tố của văn hoá, lao động
trí óc và chân tay, hình thành những cơ sở của thế giới quan và hành vi cộng sản chủ
nghĩa”. (ÊxiPôp). Một quan điểm khác cho rằng: “Trong nhà trường, hoạt động dạy và
học là con đường quan trọng nhất để giáo dục trí tuệ” (Xu Khôm Lin Ski).Để thực hiện tốt
các nhiệm vụ của hoạt động dạy học ở trường Tiểu học, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng
công tác quản lí hoạt động dạy học. Quản lí hoạt động dạy và học giữ vị trí quan trọng
trong công tác quản lý nhà trường. Mục tiêu quản lý chất lượng dạy học là nền tảng, là cơ
sở để nhà quản lý xác định các mục tiêu quản lý khác trong hệ thống mục tiêu quản lý của
nhà trường. Qua thực tiễn từ đơn vị trong công tác kiểm tra nội bộ trường tiểu học Lý
Công Uẩn, bản thân tôi nhận thấy, muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường thì
công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên là một trong những nội dung không thể
xem nhẹ. Hiệu trưởng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên là vấn đề quan trọng, có
vị trí chiến lược lâu dài.
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu những kiến thức về nghiệp vụ quản lý
trường Tiểu học, bản thân tôi đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về công tác quản lý nhà
trường, trong đó công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên là rất quan trọng và
cần thiết. Do đó, tôi chọn đề tài: “Công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên
Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” để có thể tìm ra
một số biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục của nhà trường.
Người thực hiện: Trần Thị Thu Hiền

1

Công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, quận Hải Châu, thành phố...
Công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1. Lí do lựa chọn chủ đề tiểu luận:
Mục tiêu tổng quát của giáo dục Việt Nam đến năm 2020, nền giáo dục nước ta
được đổi mới căn bản toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân
chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện.
Trong công tác giáo dục nhiệm vụ dạy học được thực hiện đồng thời thống
nhất với nhau trong quá trình dạy học: “Quá trình dạy và học là tập hợp những hành động
liên tiếp của giáo viên học sinh, được giáo viên hướng dẫn. Những hành động này
nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, và trong quá
trình đó phát triển được năng lực nhận thức, nắm được các yếu tố của văn hoá, lao động
trí óc chân tay, hình thành những sở của thế giới quan hành vi cộng sản chủ
nghĩa”. (ÊxiPôp). Một quan điểm khác cho rằng: Trong nhà trường, hoạt động dạy
học là con đường quan trọng nhất để giáo dục trí tuệ” (Xu Khôm Lin Ski).Để thực hiện tốt
các nhiệm v của hoạt động dạy học trường Tiểu học, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng
công tác quản hoạt động dạy học. Quản hoạt động dạy học giữ vị trí quan trọng
trong công tác quản nhà trường. Mục tiêu quản chất lượng dạy học nền tảng,
sở để nhà quản lý xác định các mục tiêu quản lý khác trong hệ thống mục tiêu quản lý của
nhà trường. Qua thực tiễn từ đơn vị trong công tác kiểm tra nội bộ trường tiểu học
Công Uẩn, bản thân tôi nhận thấy, muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường thì
công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên là một trong những nội dung không thể
xem nhẹ. Hiệu trưởng quản hoạt động giảng dạy của giáo viên vấn đề quan trọng,
vị trí chiến lược lâu dài.
Sau một thời gian học tập nghiên cứu những kiến thức về nghiệp vụ quản lý
trường Tiểu học, bản thân tôi đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về công tác quản nhà
trường, trong đó công tác quản hoạt động giảng dạy của giáo viên rất quan trọng và
cần thiết. Do đó, tôi chọn đề tài: “Công tác quản hoạt động giảng dạy của giáo viên
Trường Tiểu họcCông Uẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” đểthể tìm ra
một số biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục của nhà trường.
Người thực hiện: Trần Thị Thu Hiền
1
Bài tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận - Người đăng: Nguyễn Tân Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tiểu luận 9 10 341