Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận

Được đăng lên bởi Hơn Bá Phạm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TIỂU LUẬN
Môn: Quản lý nhà nước về đô thị
Chủ đề: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỰ DỤNG VỈA HÈ Ở
TP. HỒ CHÍ MINH

GIỚI THIỆU NỘI DUNG
I.
Mở đầu
II.
Nguyên tắc sử dụng vỉa hè
III.
Thực trạng và nguyên nhân lấn chiếm vỉa hè ở Tp. Hồ Chí Minh.
1. Thực trạng lấn chiếm vỉa hè ở TP. Hồ Chí Minh.
2. Thực trạng về công tác giải vquyết.
3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.
IV. Giai pháp
1. Quản lý việc sử dụng vỉa hè, lòng đường ở TP. Hồ Chí Minh.
2. Giải pháp quy hoạch vỉa hè ở TP.HCM
IV.
Kết luận

NỘI DUNG CHÍNH
I.

Mở đầu

Trong hơn 20 năm tiến hành công cuôc đổi mới, quá trình đô thị hóa diễn
ra hết sức nhanh chóng nhất là 10 năm trở lại đây. Đặc biệt là ở các thành phố
lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0.6% diện tích và khoảng 6.6% dân số cả
nước, là một đô thị nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phái nam, là trung tâm
kinh tê- văn hóa- xã hội lớn nhất cả nước. cũng giống như những đô thị khác
trong cả nước quá trình đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hết sức mạnh
mẽ. bên cạnh những thành công đạt được, thành phố còn gặp nhiều vấn đề cần
giải quyết do hạn chế trong hoạt động quản lý đô thị hóa của chính quyền đô thị
như vấn đề quy hoạch, nhà ở, cấp thoát nước giao thong đô thị, môi trường, vỉa
hè,…

II.

Nguyên tắc sử dụng vỉa hè
Việc xây dựng vỉa hè theo hướng ưu tiên dành cho người đi bộ và tạo
mảng cây xanh diện tích hợp lý, tiết kiệm.

Dành mặt cắt ngang chio người đi bộ theo diện tích của đường
Tăng cường cây xanh ven dường
Them diện tích thoát nước và chỗ để xe hợp lý.
Khi sử dụng vỉa hè, lòng đường vào các mục đích khác phải được phép của cơ
quan có thẩm quyền. Việc sử dụng vỉa hè, lòng đường phải bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị.
o Lòng đường phục vụ chủ yếu cho các phương tiện tham gia giao thông..
III. Thực trạng và nguyên nhân lấn chiếm vỉa hè ở Tp. Hồ Chí Minh.
1. Thực trạng lấn chiếm vỉa hè ở TP. Hồ Chí Minh.
o Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố chưa có vỉa hè hoặc nếu có thì vỉa hè
rất hẹp.
o
o
o
o

o Đa số vỉa hè tại thành phố hồ chí minh
o bị người dân lấn chiếm để kinh doanh buôn bán lấn chiếm phần đường
dành cho người đi bộ.
Tình trạng vỉa hè ờ thành phố Hồ Chí Minh bị đào lên lấp xuống diễn ra thường
xuyên hàng ngày, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, kinh doanh
buôn bán, gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị thành phố, ảnh hưởng đến trật tự
lòng đường gây khó khăn khi tham gia giao thông.
o Việc bố trí cây xanh, dàn phân cách dây diện, thành cầu thiếu mỹ...
BÀI TIỂU LUẬN
Môn: Quản lý nhà nước về đô thị
Chủ đề: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỰ DỤNG VỈA HÈ Ở
TP. HỒ CHÍ MINH
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
I. Mở đầu
II. Nguyên tắc sử dụng vỉa hè
III. Thực trạng và nguyên nhân lấn chiếm vỉa hè ở Tp. Hồ Chí Minh.
1. Thực trạng lấn chiếm vỉa hè ở TP. Hồ Chí Minh.
2. Thực trạng về công tác giải vquyết.
3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.
IV. Giai pháp
1. Quản lý việc sử dụng vỉa hè, lòng đường ở TP. Hồ Chí Minh.
2. Giải pháp quy hoạch vỉa hè ở TP.HCM
IV. Kết luận
NỘI DUNG CHÍNH
I. Mở đầu
Trong hơn 20 năm tiến hành công cuôc đổi mới, quá trình đô thị hóa diễn
ra hết sức nhanh chóng nhất 10 năm trở lại đây. Đặc biệt các thành phố
lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0.6% diện tích khoảng 6.6% dân số cả
nước, một đô thị nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phái nam, trung tâm
kinh tê- văn hóa- hội lớn nhất cả nước. cũng giống như những đô thị khác
trong c nước quá trình đô thị hóa thành phHồ Chí Minh diễn ra hết sức mạnh
mẽ. bên cạnh những thành công đạt được, thành phố còn gặp nhiều vấn đề cần
giải quyết do hạn chế trong hoạt động quản lý đô thị hóa của chính quyền đô thị
như vấn đề quy hoạch, nhà ở, cấp thoát nước giao thong đô thị, môi trường, vỉa
hè,…
Bài tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận - Người đăng: Hơn Bá Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tiểu luận 9 10 140