Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận đạo đứa kinh doanh

Được đăng lên bởi Mai Huỳnh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1716 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TIỂU LUẬN
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI
TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
HỮU HẠN VEDAN
VIỆT NAM

THÀNH VIÊN NHÓM 10
Nguyễn Thị Anh Đào
Trần Thị Trúc Phương
Phạm Hồng
Trương Công Thành
Trần Vinh Thu
Huỳnh Ngọc Mai
Trịnh Quốc Cường
Hồ Huỳnh Ngoc Dung
Trần Xuân Nghị
Trịnh Thúy Nhật Uyên

PHẦN 1

TỔNG QUAN DOANH
NGHIỆP

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn
Vedan Việt Nam (Vedan Việt
Nam) được thành lập từ năm
1991 tại xã Phước Thái, huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Với niềm tin “Cắm rễ tại Việt Nam
– Kinh doanh lâu dài”

Lịch sử phát triển và các
sự kiện lớn của công ty
Vedan Việt Nam

• Năm 2010: Đạt Chứng nhận
ISO/IEC 17025 : 2005
• Năm 2009: Đạt Chứng nhận ISO
14001 : 2004 do Tổ chức quốc tế
BSI ở Anh quốc cấp
• Năm 2009: Đạt Chứng
nhận OHSAS 18001 : 2007 do Tổ
chức quốc tế BSI ở Anh quốc cấp.

• Năm 2008: Đạt Chứng nhận B2
• Năm 2007: Đạt Chứng nhận
OHSAS 18001
• Năm 2006: Thành lập Nhà máy tinh
bột mỳ Hà Tĩnh
• Năm 2005: Thành lập Công ty
TNHH VEYU
• Năm 2005: Đạt chứng nhận HACCP

• Năm 2004: Nhận được giải
thưởng vàng chất lượng Việt Nam
2004 do Bộ Khoa học và Công
nghệ trao tặng
• Năm 2003: Thành lập Nhà máy
chế biến tinh bột mỳ Bình Thuận
• Năm 2003: Công ty Vedan
International đã chính thức lên sàn
giao chứng khoán tại Hồng Kông

• Năm 2002: Nhận được giải
thưởng vàng chất lượng Việt Nam
2002 do Bộ Khoa học và Công
nghệ trao tặng
• Năm 2001: Đạt Chứng nhận ISO
9001
• Năm 2001: Thành lập Công ty
TNHH ORSAN Việt Nam

• Năm 2000: Đạt Chứng nhận
HALAL
• Năm 2000: Vinh dự nhận được
Huân chương Lao động hạng ba
do Chủ tịch nước trao tặng
• Năm 1999: Đạt Chứng nhận
KOSHER
• Năm 1998: Đạt Chứng nhận ISO
9002

• Năm 1997: Thành lập Nhà máy tinh
bột mỳ Phước Long
• Năm 1996: Hoàn thành nhà máy
Lysine
• Năm 1995: Hoàn thành nhà máy
lên men bột ngọt
• Năm 1994: Hoàn thành xây lắp cơ
sở thiết bị sản xuất giai đoạn 1 và
thiết bị cơ sở hạ tầng cầu cảng.

• Năm 1994: Thành lập chi nhánh
Công ty CPHH Vedan Việt Nam tại
Hà Nội
• Năm 1991: Chính thức thành lập
Công ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan
Việt Nam

PHẦN 2

HÀNH ĐỘNG CỦA
VEDAN XÉT DƯỚI
GÓC ĐỘ ĐẠO ĐỨC
KINH DOANH VÀ
TRÁCH NHIỆM XÃ
HỘI

Vụ Vedan xả chất thải ra
sông Thị Vải

• Vụ việc đã bị Cục Cảnh sát môi
trường – Bộ Công An Việt Nam phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi
Trường Việt Nam phát hiện ngày
13 tháng 9 năm 2008
• Ngày 19 tháng 9, Bộ Tài nguyên và
Môi trường công bố kết quả điều
tra 10 sai phạm của Vedan

• Ngày 6 tháng 10, Chánh Thanh
tra Bộ Tài nguyên Môi trường ra
...
BÀI TIỂU LUẬN
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI
TRƯỜNG
Bài tiểu luận đạo đứa kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận đạo đứa kinh doanh - Người đăng: Mai Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài tiểu luận đạo đứa kinh doanh 9 10 722