Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn quản trị học

Được đăng lên bởi Hiền Trịnh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN QUẢN TRỊ HỌC

Đề tài:“Công tác tổ chức của công ty Bibica”

Thành viên nhóm thực hiện tiểu luận:
1. Nguyễn Thị Quỳnh (nhóm trưởng)
2. Giang Thị Tam
3. Đặng Thế Sơn
4. Trương Thị Tâm
5. Đỗ Thị Thanh
6. Nguyễn Thị Quỳnh
7. Nguyễn Ngọc Thạch
8. Trần Thị Sen
9. Lê Thị Thắm.

Nhóm 10Page 1

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, khi mà xã hội ngày càng văn minh, phát triển, đời sống con người
ngày càng được nâng cao hơn, thì kéo theo đó là sự xuất hiện của rất nhiều những
tổ chức kinh doanh cũng như tổ chức xã hội. Nhưng để duy trì và làm tổ chức của
mình đứng vững trong môi trường có nhiều cạnh tranh thì đòi hỏi, những nhà tiên
phong của tổ chức đó phải biết cách chèo lái thật khéo léo hướng đi của tổ chức
mình. Hay nói đúng hơn, chúng ta gọi họ là những nhà quản trị. Trong mỗi tổ chức,
con người luôn được lấy làm trọng tâm, làm nền móng cho sự phát triển chung. Vì
vậy, làm sao để có thể lãnh đạo tốt, có thể làm hài hòa các mối quan hệ giữa con
người với nhau trong tổ chức là một việc làm khó nhưng thực sự cần thiết đối với
nhà quản trị. Hay nói cách khác, các nhà quản trị của chúng ta cần thực hiện chức
năng rất quan trọng của mình đó là tổ chức.
Vậy tại sao phải có tổ chức? hãy đặt ra những câu hỏi sau và suy nghĩ:
- Xã hội không có luật pháp và nhà nước thì chúng ta có sống nổi trong mô
trường đó không?
- Tại sao đàn kiến rất đông nhưng lại bò rất ngay hàng, thẳng lối?
- Tại sao tổ ong lại phải có ong chúa, ong thợ?....
Các chức năng của tổ chức sẽ giúp chúng ta trả lời được những câu hỏi đó.
Vậy, nếu không làm tốt công tác tổ chức, thì sẽ xảy ra điều gì?
Điển hình, đó là công ty Bibica, vào năm 2003 đã xảy ra sự cố tài chính vô
cùng nghiêm trọng do quản lý không hiệu quả và chức năng tổ chức đã không được
thực hiện tốt. Vậy họ đã vực dậy công ty của mình như thế nào? Tất cả sẽ được trả
lời trong bài thảo luận của nhóm chúng tôi.
Và sau đây sẽ là nội dung chính của bài:

Nhóm 10Page 2

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

NỘI DUNG
Phần 1: Cơ sở lý thuyết về chức năng tổ chức
I. Khái niệm và vai trò của tổ chức
1. Khái niệm tổ chức
1.1. Khái niệm
- Tổ chức theo tiếng Hy Lạp “Organon” nghĩa là “hài hòa”, đó là những hoạt động
đem lại bản chất thích nghi với sự sống
- Theo Harold Koontz: “Công tác tổ chức là việc nhóm gộp các hoạt động cần
thiết để đạt được mục tiêu, là việc giao phó mỗi nhóm cho một người qu...
Tiểu luận: Quản trị học Chức năng tổ chức của công ty Bibica
Nhóm 10Page 1
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN QUẢN TRỊ HỌC
Đề tài:“Công tác tổ chức của công ty Bibica”
Thành viên nhóm thực hiện tiểu luận:
1. Nguyễn Thị Quỳnh (nhóm trưởng)
2. Giang Thị Tam
3. Đặng Thế Sơn
4. Trương Thị Tâm
5. Đỗ Thị Thanh
6. Nguyễn Thị Quỳnh
7. Nguyễn Ngọc Thạch
8. Trần Thị Sen
9. Lê Thị Thắm.
Bài tiểu luận môn quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn quản trị học - Người đăng: Hiền Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tiểu luận môn quản trị học 9 10 591