Ktl-icon-tai-lieu

Bản cáo bạch của công ty cổ phần Vinamilk Việt nam

Được đăng lên bởi Huu Thanh
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 5557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

(Giấy CNĐKKD số 4103001932 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003)

NIẾM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Văn phòng giao dịch: 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) – 9300 358 Fax : (08) 9305 206
Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 22 00 673 Fax: (84-8) 22 00 669
 Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 91 42 956 Fax: (08) 82 18 510
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
Bà MAI KIỀU LIÊN
Địa chỉ: 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

BẢN CÁO BẠCH

`

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

(Giấy CNĐKKD số 4103001932 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003)

NIẾM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
Tên cổ phiếu:
Mệnh giá:
Giá niêm yết dự kiến:
Tổng số lượng niêm yết:
Tổng giá trị niêm yết:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
10.000 đồng
42.000 đồng
159.000.000 cổ phiếu
1.590.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO)
Địa chỉ: Lầu 11–Trung tâm thương mại Sài Gòn – 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM
Công ty Kiểm toán PriceWaterHouseCooper
Địa chỉ: Lầu 4, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC TƯ VẤN
Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
BIDV SECURITIES Co., Ltd
Website: 
Email : service@bsc.com.vn

2

BẢN CÁO BẠCH

BIDV SECURITIES Co., Ltd
Website: 
Email : service@bsc.com.vn

`

3

BẢN CÁO BẠCH

`

MỤC LỤC

PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH
ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1.

Tổ chức đăng ký niêm yết
Bà Mai Kiều Liên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công
ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Bà Ngô Thị Thu Trang Phó Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Ông Lê Thành Liêm

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với
thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sản xuất
kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Nhà
máy của Công ty trong tương lai, cũng như đánh giá về quyền kèm ...
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(Giấy CNĐKKD số 4103001932 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003)
NIẾM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Văn phòng giao dịch: 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) – 9300 358 Fax : (08) 9305 206
Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 22 00 673 Fax: (84-8) 22 00 669
Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 91 42 956 Fax: (08) 82 18 510
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
MAI KIỀU LIÊN
Địa chỉ: 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bản cáo bạch của công ty cổ phần Vinamilk Việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản cáo bạch của công ty cổ phần Vinamilk Việt nam - Người đăng: Huu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Bản cáo bạch của công ty cổ phần Vinamilk Việt nam 9 10 869