Ktl-icon-tai-lieu

Bán hàng và quản trị bán hàng

Được đăng lên bởi nguyenluank9slmt-gmail-com
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU
1

1

Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng
Bán hàng là một trong các hoạt động chức năng cơ bản của doanh nghiệp nhằm
thu lại các chi phí đã đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời với phần lợi
nhuận có được để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo.
Các quan điểm về bán hàng cũng được phát triển nhanh chóng theo thời gian cả ở
trên thế giới và ở Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế thị trường đang trên đà phát triển. Từ
quan điểm sản xuất sản phẩm với mục tiêu phát triển số lượng bán tới quan điểm marketing
xã hội với mục tiêu phát triển quan hệ lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng. Từ quan
điểm coi vai trò của người bán hàng là người cung cấp sản phẩm dịch vụ đến quan điểm xác
định người bán hàng là người sáng tạo giá trị.
Trong quá trình phát triển thực tế bán hàng ở Việt Nam và quá trình hoàn thiện lý
luận về nghề bán hàng trong xã hội cũng như chức năng bán hàng trong doanh nghiệp, môn
học Quản trị bán hàng được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường đại học trên cả nước. Không
nằm ngoài xu thế đó, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên bắt đầu đưa môn học này
vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Bài giảng Quản trị
bán hàng là một công cụ để sinh viên tiếp cận các vấn đề chuyên môn của môn học. Nội
dung bài giảng giúp sinh viên nhận thức về vị trí, vai trò của người quản trị bán hàng và
nhân viên bán hàng trong doanh nghiệp, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng cần thiết đối với
người quản trị bán hàng, cuối cùng là nhận thức được tương lai phát triển của quản trị bán
hàng.
Bài giảng môn học Quản trị bán hàng bao gồm những nội dung sau:
Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng
Chương 2: Xây dựng kế hoạch bán hàng
Chương 3: Kỹ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng
Chương 4: Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp
Chương 5: Quản trị đội ngũ bán hàng.
Quản trị bán hàng là một lĩnh vực không mới trên thế giới nhưng lại là non trẻ tại
Việt Nam, đặc biệt là trong thực tiễn hoạt động này tại các doanh nghiệp. Tài liệu này được
biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu cả trong nước và ngoài
nước nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hoạt động bán hàng và chức năng quản
trị bán hàng trong doanh nghiệp.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu thực sự cần thiết cho sinh viên hệ Đại học ngành Quản trị
kinh doanh của Trường, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên ngành quản trị
kinh doanh nói chung, các nhà quản tr...
Lời nói đầu
LỜI NÓI ĐẦU
1
1
Bán hàng và quản trị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bán hàng và quản trị bán hàng - Người đăng: nguyenluank9slmt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
Bán hàng và quản trị bán hàng 9 10 970