Ktl-icon-tai-lieu

Bản mô tả công việc nhân viên vật tư

Được đăng lên bởi haiduonghoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO

Code
Version
Dated
Page

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

:
: 1.0
: 10/01/2008
: Page 1 of 2

Document name:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN VẬT TƯ
I/ Thông tin chung:
Vị trí

Thời gian làm việc

Bộ phận
Quản lý trực tiếp
II/ Mục đích công việc
Trực tiếp thực hiện hoạt động thu mua, giao nhận hàng hóa, NVL của công ty./.
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Nhận các phiếu yêu cầu mua hoặc sửa chữa CÔNG CỤ - LINH KIỆN - MÁY MÓC THIẾT
BỊ từ các đơn vị nội bộ.
2. Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCU phù hợp.
3. Lập hồ sơ và trình ký NCU được chọn.
4. Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự
đồng ý về chất lượng & giá cả của Trưởng phòng Mua & Cung ứng.
5. Theo dõi tiến độ sửa chữa, lắp ráp, chạy thử.
6. Lập các biên bản nghiệm thu, trình ký, hoàn tất hồ sơ sửa chữa.
7. Thực hiện việc mua hàng đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà
cung cấp không giao hàng được.
8. Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp : năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng,
dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…. để mọi thời điểm chọn
được nhà cung cấp phù hợp nhất.
9. Sắp xếp kế hoạch sửa chữa, mua mới, đốc thúc giao hàng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời
yêu cầu SXKD của các đơn vị
10. Bằng các phương tiện tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới.
11. Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm quyền.

LOGO

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

Document name:
IV/ Tiêu chuẩn:
1. Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
2. Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
3. Giao tế, ứng xử tốt và am hiểu thị trường hàng hóa liên quan.
4. Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Code
Version
Dated
Page

:
: 1.0
: 10/01/2008
: Page 2 of 2

...
LOGO COMPANY NAME
Adress:
Phone: Email:
Code :
Version : 1.0
Dated : 10/01/2008
Page : Page 1 of 2
Document name:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN VẬT TƯ
I/ Thông tin chung:
Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp
II/ Mục đích công việc
Trực tiếp thực hiện hoạt động thu mua, giao nhận hàng hóa, NVL của công ty./.
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Nhận các phiếu yêu cầu mua hoặc sửa chữa CÔNG CỤ - LINH KIỆN - MÁY MÓC THIẾT
BỊ từ các đơn vị nội bộ.
2. Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCU phù hợp.
3. Lập hồ sơ và trình ký NCU được chọn.
4. Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua được sự
đồng ý về chất lượng & giá cả của Trưởng phòng Mua & Cung ứng.
5. Theo dõi tiến độ sửa chữa, lắp ráp, chạy thử.
6. Lập các biên bản nghiệm thu, trình ký, hoàn tất hồ sơ sửa chữa.
7. Thực hiện việc mua hàng đối với c yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà
cung cấp không giao hàng được.
8. Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp : năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng,
dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…. để mọi thời điểm chọn
được nhà cung cấp phù hợp nhất.
9. Sắp xếp kế hoạch sửa chữa, mua mới, đốc thúc giao hàng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời
yêu cầu SXKD của các đơn vị
10. Bằng các phương tiện tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới.
11. Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm quyền.
Bản mô tả công việc nhân viên vật tư - Trang 2
Bản mô tả công việc nhân viên vật tư - Người đăng: haiduonghoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản mô tả công việc nhân viên vật tư 9 10 670