Ktl-icon-tai-lieu

Bảng giá đất

Được đăng lên bởi minhphuc-as
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 1
GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2013
/2012/QĐ-UBND ngày
tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Đơn vị tính: đồng/m2

(Ban hành kèm theo Quyết định số
TT

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

TÊN ĐƯỜNG PHỐ

ĐIỂM ĐẦU
ĐƯỜNG PHỐ

ĐIỂM CUỐI
ĐƯỜNG PHỐ

Loại
đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

23 tháng 8

Lê Huân

Đinh Tiên Hoàng

2.C

11.000.000

4.750.000

2.950.000

2.400.000

2

An Dương Vương

Hùng Vương - Ngự Bình

Hồ Đắc Di

3.A

9.500.000

4.100.000

2.550.000

2.100.000

- nt -

Hồ Đắc Di

Cống Bạc

3.B

8.000.000

3.450.000

2.150.000

1.750.000

- nt -

Cống Bạc

Địa giới hành chính Huế - Hương
Thuỷ

3.C

7.000.000

3.000.000

1.900.000

1.550.000

- nt -

Phía bên kia đường sắt tính theo quy định tại Điều 24

3

Ấu Triệu

Phan Bội Châu

Trần Phú

5.A

3.900.000

1.700.000

1.050.000

850.000

4

Bà huyện Thanh Quan

Lê Lợi

Trương Định

1.C

18.000.000

7.750.000

4.900.000

4.000.000

5

Bà Phan Đình Chi

Nguyễn Phúc Nguyên

Nguyễn Phúc Chu

1.200.000

700.000

550.000

500.000

6

Bà Triệu

Ngã tư Hùng Vương

Dương Văn An

2.C

11.000.000

4.750.000

2.950.000

2.400.000

Dương Văn An

Nguyễn Công Trứ

2.B

13.000.000

5.600.000

3.500.000

2.850.000

Chi Lăng (cầu Gia Hội)

Cầu Đông Ba (cầu Đen)

4.B

5.500.000

2.400.000

1.500.000

1.200.000

- nt -

Cầu Đông Ba (cầu Đen)

Lê Đình Chinh

5.A

3.900.000

1.700.000

1.050.000

850.000

- nt -

Lê Đình Chinh

Xuống bến đò Thế Lại

5.C

2.100.000

1.050.000

650.000

600.000

- nt 7

Bạch Đằng

8

Bảo Quốc

Điện Biên Phủ

Lịch Đợi

4.C

4.800.000

2.050.000

1.300.000

1.100.000

9

Bến Nghé

Đội Cung

Hùng Vương tại ngã sáu

1.B

22.000.000

9.500.000

5.950.000

4.850.000

10

Bùi Dương Lịch

Ngô Kha

Khu dân cư cuối tổ 6

5.C

2.100.000

1.050.000

650.000

600.000

Phụ lục 1: Giá đất ở thành phố Huế áp dụng từ ngày 01/01/2013

1

TT

11

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

TÊN ĐƯỜNG PHỐ

ĐIỂM ĐẦU
ĐƯỜNG PHỐ

ĐIỂM CUỐI
ĐƯỜNG PHỐ

Loại
đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

1

2

3

4

5

6

7

8

Bùi Thị Xuân

Cầu Ga (Lê Lợi)

Cầu Lòn đường sắt

3.C

7.000.000

3.000.000

1.900.000

1.550.000

- nt -

Cầu Lòn đường sắt

Cống Trắng

4.B

5.500.000

2.400.000

1.500.000

1.200.000

- nt -

Cống Trắng

Cầu Long Thọ

5.A

3.900.000

1.700.000

1.050.000

850.000

- nt -

Cầu Long Thọ

Đầu làng Lương Quán Thủy Biều

5.C

2.100.000

1.050.000

650.000

600.000

12

Bửu Đình

Lê Tự Nhiên

Đường số 4

5.C

2.100.000

1.050.000

650.000

600.000

13

Cao Bá ...
Phlục 1
GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s /2012/-UBND ngày tháng 12 năm 2012 ca U ban nhân dân tnh Tha Thiên Huế)
Đơn vị tính: đồng/m
2
TT TÊN ĐƯỜNG PHỐ
ĐIỂM ĐẦU
ĐƯỜNG PHỐ
ĐIỂM CUỐI
ĐƯỜNG PHỐ
Loại
đường
MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 23 tháng 8 Lê Huân Đinh Tiên Hoàng 2.C 11.000.000 4.750.000 2.950.000 2.400.000
2 An Dương Vương Hùng Vương - Ngự Bình Hồ Đắc Di 3.A 9.500.000 4.100.000 2.550.000 2.100.000
- nt - Hồ Đắc Di Cống Bạc 3.B 8.000.000 3.450.000 2.150.000 1.750.000
- nt - Cống Bạc
Địa giới hành chính Huế - Hương
Thu
3.C 7.000.000 3.000.000 1.900.000 1.550.000
- nt - Phía bên kia đường sắt tính theo quy định tại Điều 24
3 Ấu Triệu Phan Bội Châu Trần Phú 5.A 3.900.000 1.700.000 1.050.000 850.000
4 Bà huyện Thanh Quan Lê Lợi Trương Định 1.C 18.000.000 7.750.000 4.900.000 4.000.000
5 Bà Phan Đình Chi Nguyễn Phúc Nguyên Nguyễn Phúc Chu 1.200.000 700.000 550.000 500.000
6 Bà Triệu Ngã tư Hùng Vương Dương Văn An 2.C 11.000.000 4.750.000 2.950.000 2.400.000
- nt - Dương Văn An Nguyễn Công Trứ 2.B 13.000.000 5.600.000 3.500.000 2.850.000
7 Bạch Đằng Chi Lăng (cầu Gia Hội) Cầu Đông Ba (cầu Đen) 4.B 5.500.000 2.400.000 1.500.000 1.200.000
- nt - Cầu Đông Ba (cầu Đen) Lê Đình Chinh 5.A 3.900.000 1.700.000 1.050.000 850.000
- nt - Lê Đình Chinh Xuống bến đò Thế Lại 5.C 2.100.000 1.050.000 650.000 600.000
8 Bảo Quốc Điện Biên Phủ Lịch Đợi 4.C 4.800.000 2.050.000 1.300.000 1.100.000
9 Bến Nghé Đội Cung Hùng Vương tại ngã sáu 1.B 22.000.000 9.500.000 5.950.000 4.850.000
10 Bùi Dương Lịch Ngô Kha Khu dân cư cuối tổ 6 5.C 2.100.000 1.050.000 650.000 600.000
Phụ lục 1: Giá đất ở thành phố Huế áp dụng từ ngày 01/01/2013
1
Bảng giá đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng giá đất - Người đăng: minhphuc-as
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bảng giá đất 9 10 942