Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỎA TỐC TUYẾN NGẮN

Được đăng lên bởi Oto Saigon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỎA TỐC TUYẾN NGẮN
(Áp dụng từ 01/03/2011)
Giá trên chưa bao gồm 23% Phụ phí & 10% VAT

Nơi Đi

Nơi Đến

Trọng Lượng

Đà Nẵng

Quảng Nam,Quảng Ngãi ,Huế,Bình Định

Giá Cước

Từ 50g đến 2 kg
Mỗi kg tiếp theo

Cước CPN +59,000 vnd
6,400 vnd/kg

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM
(Áp dụng từ 01/03/2011)
Giá trên chưa bao gồm 15% Phụ phí & 10% VAT

NẤC
KHỐI LƯỢNG
(Kg)

Đến 5

Đà Nẵng
Huế
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Quảng Trị

Nha Trang
Bình Thuận
Phú Yên
Bình Định

TP.HCM
Hà Nội
Bình Dương
Đồng Nai
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa

Cần Thơ
Hưng Yên
Bắc Ninh
Bà Rịa – VT
An Giang
Hà Nam
Tiền Giang
Vĩnh Long
Long An

Hải Phòng
Hải Dương
Hà Nam
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
Nam Định

43,500

49,000

65,000

75,000

102,000

Giá cộng thêm trên 5kg cho mỗi kg tiếp theo
4,000
5,100
5,900
6,500
7,000
5 – 10
3,700
4,900
5,600
6,200
6,700
10 – 30
3,400
4,700
5,300
5,900
6,400
30 – 100
3,200
4,500
5,000
5,600
6,100
100 – 200
3,000
4,300
4,700
5,300
5,800
200 – 400
2,800
4,100
4,500
5,000
5,500
+ 400
Thời gian
18h – 28h
24h – 36h
30h – 40h
48h – 60h
48h – 60h
Khách hàng gửi sau 17h30 thì thời gian toàn trình sẽ bắt đầu tính vào 7h30 của ngày kế tiếp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

Nấc
Khối lượng
(kg)

Huế
Quảng Nam
Quảng Ngãi

Nha Trang
Bình Định
Phú Yên
Quảng Trị

Hà Tĩnh
Quảng Bình
Nghệ An
Thanh Hóa

TP.HCM
Hà Nội
Bình Dương
Đồng Nai
Bình Thuận

Hải Phòng
Hà Nam
Hưng Yên
Hà Tây
Hải Dương
Bắc Giang
Bắc Ninh

Thái Bình
Phú Thọ
Nam Định

Các Tỉnh còn lại
trên toàn quốc
( thời gian thoả thuận)

(Áp dụng từ 01/03/2011)
Giá trên chưa bao gồm 15% Phụ phí & 10% VAT
Cấn Thơ
Vĩnh Long
Tiền Giang
Long An
An Giang
Bà Rịa - VT

Quảng Ninh
Lạng Sơn
Yên Bái
Thái Nguên

64,200
88,000

82,000
95,000

107,000
118,000

Đến 5
5 - 20

30,000
59,000

35,500
61,000

20 - 50
50 - 200

2,000
1,800

2,400
2,100

2,600
2,300

3,000
2,700

3,500
3,000

3,700
3,300

3,800
3,400

4,300
3,800

7,500
7,000

200 - 400

1,600

1,900

2,000

2,400

2,600

3,000

3,100

3,400

6,500

+ 400

1,500

1,700

1,800

2,100

2,300

2,700

2,900

3,200

6,000

42,000
47,000
52,500
59,000
65,000
71,000
75,000
83,000
Giá cộng thêm trên 20kg cho mỗi kg tiếp theo

* Lưu ý:
- Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200 kg trở lên sẽ thu thêm 30% phí nâng hạ (được tính trên số tiền cước vận chuyển) hoặc theo
sự thỏa thuận giữa Quý khách hàng và TTC.
- Công thức tính hàng cồng kềnh (cm) : Dài x Rộng x Cao x 0,0003 = Số kg tương ứng (Áp dụng cho CPN Tiết Kiệm & Đường bộ).

Địa chỉ: 26 Nguyễn Tri Phương,TP.Đà...
BẢNG GIÁ DỊCH V HA TỐC TUYẾN NGẮN
(Áp dụng từ 01/03/2011)
Giá trên chưa bao gồm 23% Ph phí & 10% VAT
BNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM
(Áp dụng từ 01/03/2011)
Giá trên chưa bao gồm 15% Ph phí & 10% VAT
NẤC
KHỐI LƯỢNG
(Kg)
Đà N
ẵng
Huế
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Bình
Quảng Trị
Nha Trang
Bình Thuận
Phú Yên
Bình Định
TP.HCM
Hà Nội
Bình Dương
Đồng Nai
NghAn
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
C
ần Th
ơ
Hưng Yên
Bắc Ninh
Bà Rịa – VT
An Giang
Hà Nam
Tin Giang
Vĩnh Long
Long An
H
ải Ph
òng
Hải Dương
Hà Nam
Phú Th
Vĩnh Phúc
Nam Định
Đ
43,500 49,000 65,000 75,000 102,000
Giá c
ộng th
êm trên 5kg cho m
ỗi
kg ti
ếp theo
5 – 10
4,000 5,100 5,900 6,500 7,000
10 – 30
3,700 4,900 5,600 6,200 6,700
30
100
3,400 4,700 5,300 5,900 6,400
100 – 200
3,200 4,500 5,000 5,600 6,100
200 – 400
3,000 4,300 4,700 5,300 5,800
+ 400
2,800 4,100 4,500 5,000 5,500
Th
ời gian
18h
28h
24h
36
h
30h
40
h
48h
60h
48h
60
h
Khách hàng gửi sau 17h30 thì thời gian toàn trình sẽ bắt đầu tính vào 7h30 ca ngày kế tiếp
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ
(Áp dụng từ 01/03/2011)
Giá trên chưa bao gồm 15% Phphí & 10% VAT
* Lưu ý:
- Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200 kg trở lên sẽ thu thêm 30% phí nâng hạ (được tính trên số tiền cước vận chuyn) hoặc theo
sự thỏa thuận giữa Quý khách hàng và TTC.
- Công thức tính hàng cồng kềnh (cm) : Dài x Rộng x Cao x 0,0003 = Skg tương ứng (Áp dng cho CPN Tiết Kiệm & Đưng bộ).
Địa chỉ: 26 Nguyễn Tri Phương,TP.Đà Nẵng.Điện thoại : 0511 3 653 996 Fax : 0511 3 653 998 Hotline : 0511 3 553 553
Email : Customer-services@ttcvina.com . Website : www.ttcvina.com
Nơi Đi Nơi Đến Trọng Lượng Giá Cước
Đà Nẵng Quảng Nam,Quảng Ngãi ,Huế,Bình Định
Từ 50g đến 2 kg Cước CPN +59,000 vnd
Mỗi kg tiếp theo 6,400 vnd/kg
Nấc
Khối lượng
(kg)
Huế
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Nha Trang
Bình Định
Phú Yên
Quảng Trị
Hà Tĩnh
Quảng Bình
NghAn
Thanh Hóa
TP.HCM
Hà Nội
Bình Dương
Đồng Nai
Bình Thuận
Hải Phòng
Hà Nam
Hưng Yên
Hà Tây
Hải Dương
Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Bình
Phú Th
Nam Định
Cấn Thơ
Vĩnh Long
Tiền Giang
Long An
An Giang
Bà Rịa - VT
Quảng Ninh
Lạng Sơn
Yên Bái
Thái Nguên
Các Tnh còn lại
trên toàn quốc
( thời gian thoả thuận)
Đến 5 30,000 35,500 42,000 47,000 52,500 59,000 64,200 82,000 107,000
5 - 20 59,000 61,000 65,000 71,000 75,000 83,000 88,000 95,000 118,000
Giá cộng thêm trên 20kg cho mi kg tiếp theo
20 - 50
2,000 2,400 2,600 3,000 3,500 3,700 3,800 4,300 7,500
50 - 200
1,800 2,100 2,300 2,700 3,000 3,300 3,400 3,800 7,000
200 - 400
1,600 1,900 2,000 2,400 2,600 3,000 3,100 3,400 6,500
+ 400
1,500 1,700 1,800 2,100 2,300 2,700 2,900 3,200 6,000
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỎA TỐC TUYẾN NGẮN - Trang 2
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỎA TỐC TUYẾN NGẮN - Người đăng: Oto Saigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỎA TỐC TUYẾN NGẮN 9 10 832