Ktl-icon-tai-lieu

Bảng mô tả cv và bảng tiêu chuẩn nhân viên

Được đăng lên bởi Huong Duong Xanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 20557 lần   |   Lượt tải: 80 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH



BÁO CÁO TIỂU LUẬN
Đề tài:
Giới thiệu bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân
viên của một công việc cụ. Nhận xét về ích lợi của việc sử
dụng bản MTCV và bản TCNV trong QTNL.

GVHD: VŨ THANH HIẾU
SVTH: Phan Nhật Thanh
Nguyễn Trần Hoàng Tuấn
Trần Thị Thu Hiền
Nguyễn Nữ Thanh Tuyền
Nguyễn Trần Trung

TP HCM, tháng 07 năm 2013

1164012064
1164012082
1164012024
1164012083
1164012077

I. Bảng miêu tả công việc.
1. Khái niệm:
Bảng mô tả công việc là văn bản liệt kê các quyền hạn trách nhiệm khi thực hiện công
việc, các mối quan hệ trong báo cáo thực hiện công việc, các điều kiện làm việc, trách nhiệm
thanh tra, giám sát các tiêu chuẩn cần đạt được trong quá trình thực hiện công việc.
2. Mục đích:
- Hoạch định nhân sự và tuyển dụng
- Lên kế hoạch đào tạo
- Đánh gía thành tích /Đánh giá thực hiện công việc
- Cơ sở tính lương và phúc lợi
- Nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân
- Hoàn thành tốt công việc được giao
3. Cấu trúc của một bảng mô tả công việc:
- Chức danh công việc, bộ phận làm việc,tên tổ chức
- Các trách nhiệm và nhiệm vụ của công việc
- Nhà quản lý phụ trách tuyển dụng và nhà quản lý báo cáo trực tiếp
II. Bảng tiêu chuẩn nhân viên:
1. Khái niệm:
Bảng tiêu chuẩn công việc là văn bản tóm tắt những yêu cầu về phẩm chất cá nhân,
những nét tiêu biểu và đặc điểm về trình độ học vấn, năng lực, nguyện vọng, sở thích... của
người thực hiện công việc.
2. Mục đích của bảng tiêu chuẩn nhân viên:
- Các yêu cần có mà cá nhân cần đạt để phù hợp với công vệc được giao của tổ chức
- Đảm bảo sự công bằng, khách quan trong tổ chức
- Thuận tiện, nhanh chóng cho công tác tuyển dụng, tìm ra được các ứng viên phù hợp
3. Nội dung của bảng tiêu chuẩn nhân viên:
- Trình độ văn hoá, chuyên môn và các khoá đào tạo đã qua.
- Trình độ ngoại ngữ: cần biết ngoại ngữ gì và mức độ về đọc, nghe và viết.
- Thâm niên công tác trong nghề và các thành tích đã đạt được.
- Tuổi đời
- Sức khoẻ

- Ngoại hình
- Năng khiếu đặc biệt và các yêu cầu đặc biệt như ghi tốc ký, đánh máy.
- Hoàn cảnh gia đình
- Tham vọng cầu tiến, sở thích, nguyện vọng cá nhân.
- Các tiêu chuẩn đặc thù khác theo yêu cầu của công việc
Từ những nội dung phân tích ở trên,chúng tôi xin đưa ra một ví dụ về bảng mô tả công
việc và tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên kế toán tổng hợp của Công ty TNHH Tân
Hưng
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
(Công ty TNHH Tân Hưng)
Chức danh

Nhân viên kế toán

Thời gian làm việc

8h – 16h30’

Bộ phận

Kế toán
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng mô tả cv và bảng tiêu chuẩn nhân viên - Người đăng: Huong Duong Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảng mô tả cv và bảng tiêu chuẩn nhân viên 9 10 319