Ktl-icon-tai-lieu

bánh kẹo

Được đăng lên bởi Ngọc Nguyễn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nhờ chủ trương áp dụng thực tiễn vào trong công tác giảng dạy của
nhà trường, em đã được đi thực tập tổng hợp tại Công ty bánh kẹo Hải Hà.
Thông qua tiếp xúc thực tế tình hình sản xuất kinh doanh cùng với sự giúp
đỡ nhiệt tình của cô Đỗ Thanh Hương và các cô, chú phòng kinh doanh em
đã hoàn thành được “Bản báo cáo thực tập tổng hợp” về công ty.
Bản báo cáo này là sự kết hợp giữa các thông tin, dữ liệu do Phòng
kinh doanh cung cấp và những giáo trình đã học tại nhà trường. Thông qua
bản báo cáo em đã cố gắng tiếp cận và tìm hiểu những vấn đề thực tiễn trong
sản xuất kinh doanh của công ty để có thể hiểu một cách rõ ràng và sâu sắc
hơn những lý thuyết đã được học ở Trường.
Bản báo cáo bao gồm 4 mục:
I. Sự hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Hà.
II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
III. Môi trường kinh doanh của Công ty.
IV. Phân tích những mặt mạnh - yếu, những cơ hội và nguy cơ của
Công ty bánh kẹo Hải Hà.
Vì đây là lần đầu tiên đi khảo sát thức tế và viết báo cáo tổng hợp tại
một Công ty lơn, cùng với thời gian ngắn nên mặc dù đã có nhiều cố gắng
nhưng báo cáo vẫn không thể tránh khỏi có nhiều khiếm khuyết. Vì vậy, em
rất mong được sự giúp đỡ, chỉ bảo của cô để bài viết của em được hoàn thiện
hơn.

I. Sự hình thành và phát triển của công ty bánh kẹo Hải Hà
1. Sự hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Với tên giao dịch HAIHA Confectionery Company (viết tắt là
HAIHACO) hiện có trụ sở chính tại 25 - Đường Trương Định - Hai Bà
Trưng - Hà Nội. Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty đã trải
qua các giai đoạn sau:
* Giai đoạn 1959 - 1967:
Tháng 11/1959, Tổng công ty Nông sản miền Bắc trực thuộc Bộ nội
thương đã cho xây dựng một cơ sở thực nghiệm nghiên cứu hạt chân trâu.
Tháng 12/1960, xưởng miến Hoàng Mai ra đời. Đến 1962, Xí nghiệp miến
Hoàng Mai trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ quản lý.
Năm 1966, Viện thực vật lấy xí nghiệp làm cơ sở sản xuất và thử
nghiệm các đề tài thực phẩm để phổ biến cho các địa phương nhằm giải
quyết hậu cần tại chỗ. Từ đó xí nghiệp đổi tên thành “Nhà máy thực nghiệm
thực phẩm Hải Hà” trực thuộc Bộ lương thực thực phẩm quản lý.
* Giai đoạn 1968 - 1991:
Tháng 6/1970, thực hiện chỉ thị của Bộ lương thực thực phẩm, nhà
máy tiếp nhận phân xưởng kẹo Hải Châu với công suất 900 tấn/năm và
mang tên mới Nhà máy thực phẩm Hải Hà. Nhiệm vụ chính của nhà máy là
sản xuất kẹo, mạch nha, tinh bét. Trong thời gian đó, nhà máy đã đầu tư đổi
moí, cái tiến kỹ thuật từng bước mở rộng quy mô s...
LỜI MỞ ĐẦU
Nhờ chủ trương áp dụng thực tiễn vào trong công tác giảng dạy của
nhà trường, em đã được đi thực tập tổng hợp tại Công ty bánh kẹo Hải Hà.
Thông qua tiếp xúc thực tế tình hình sản xuất kinh doanh cùng với s giúp
đỡ nhiệt tình của Đỗ Thanh Hương các cô, chú phòng kinh doanh em
đã hoàn thành được “Bản báo cáo thực tập tổng hợp” về công ty.
Bản báo cáo này sự kết hợp giữa các thông tin, dữ liệu do Phòng
kinh doanh cung cấp những giáo trình đã học tại nhà trường. Thông qua
bản báo cáo em đã cố gắng tiếp cận và tìm hiểu những vấn đề thực tiễn trong
sản xuất kinh doanh của công ty để có thể hiểu một cách ràng và sâu sắc
hơn những lý thuyết đã được học ở Trường.
Bản báo cáo bao gồm 4 mục:
I. Sự hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Hà.
II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
III. Môi trường kinh doanh của Công ty.
IV. Phân tích những mặt mạnh - yếu, những hội nguy của
Công ty bánh kẹo Hải Hà.
đây lần đầu tiên đi khảo sát thức tế và viết báo cáo tổng hợp tại
một Công ty lơn, cùng với thời gian ngắn nên mặc đã nhiều cố gắng
nhưng báo cáo vẫn không thể tránh khỏi có nhiều khiếm khuyết. Vì vậy, em
rất mong được sự giúp đỡ, chỉ bảo của cô để bài viết của em được hoàn thiện
hơn.
I. Sự hình thành và phát triển của công ty bánh kẹo Hải Hà
1. Sự hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Hà.
bánh kẹo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bánh kẹo - Người đăng: Ngọc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
bánh kẹo 9 10 630