Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tiến độ

Được đăng lên bởi Tuan Anh Phan
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2929 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HP TÁC K THUT VIT - ĐỨC
Báo cáo lên T chc Hp tác K thut Đức (GTZ)
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIN ĐỘ
D án
Qun lý bn vng
ngun tài nguyên thiên nhiên min Trung (SMNR-CV)
PN 2000.22267.3
Tiến s Rita Gebert, Trưởng đoàn đánh giá
Ông Nguyn Trí Thanh
Ông Tô Ngc Anh
Bà Tô Thu Hương
Ông Trn Trng Tùng
Berlin, tháng 6 n
ăm 2006
Báo cáo đánh giá tiến độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tiến độ - Người đăng: Tuan Anh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tiến độ 9 10 170