Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường EDEN

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Khách sạn Eden Sài Gòn

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT
BVMT
NTSH

: Bộ Tài nguyên và Môi trường
: Bảo vệ môi trường
: Nước thải sinh hoạt

HTXL
BOD
N
P
THC
TSS
MPĐ
CTNH
NĐ-CP
PCCC
QCVN
TCVN
UBND

: Hệ thống xử lý
: Nhu cầu ôxy sinh hóa
: Nitơ
: Photpho
: Tổng hydrocacbon
: Tổng chất rắn lơ lửng
: Máy phát điện
: Chất thải nguy hại
: Nghị định Chính phủ
: Phòng cháy chữa cháy
: Quy chuẩn Việt Nam
: Tiêu chuẩn Việt Nam
: Ủy ban nhân dân

1

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Khách sạn Eden Sài Gòn

MỤC LỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc
-

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Khách sạn Eden Sài Gòn
Địa chỉ: Số 38 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08 6298 8388
Fax: 08 6291 3309
Người đại diện: Đỗ Thị Thạch
Chức vụ: Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304871672 đăng ký lần đầu, ngày 19

-

tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 17 tháng 01 năm 2013.
Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn xếp hàng sao của ngành du
lịch), kinh doanh nhà hàng ăn uống; Kinh doanh bất động sản; Cho thuê văn
phòng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Mua bán xe ô tô, xe gắn
máy hai bánh….

Các mặt tiếp giáp cụ thể như sau:

2

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Khách sạn Eden Sài Gòn
-

Phía Đông Nam tiếp giáp đường Bùi Thị Xuân có lộ giới 20,35 m với

-

khoảng lùi quy định là 4 m, tính từ ranh lộ giới đường mở rộng.
Phía Tây Nam tiếp giáp nhà dân có khoảng lùi quy định 2 m.
Phía Tây Bắc tiếp giáp nhà dân đường nội bộ có khoảng lùi quy định 3 m.
Phía Đông Bắc tiếp giáp tòa nhà văn phòng đang xây dựng có khoảng lùi

quy định 3,1m
Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất
- Quy mô xây dựng: Công trình được lập quy hoạch xây dựng trên khu đất











có:
Tổng diện tích khu đất: 871 m2
Đất cho xây dựng công trình: 467 m2
Đất cây xanh, không gian mở: 404 m2
Mật độ xây dựng là: 59,7 %
Hệ số sử dụng đất là: 7,83
Tầng cao tối đa: 12 tầng – Khối trước và 14 tầng – Khối sau
Tổng số phòng nghỉ cho khách thuê: 140 phòng
Phương án thiết kế
Cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng: 36 m
Cao độ chuẩn tại tầng cao nhất...

!"#$$%&'()*+,-


"#." /0"+!12+.
3." /425
#"*$
$"67
/#84&
/$59:;<
=> /#:!?@
# /#A
B /BC
"$ /"D!(@E
"** /"DFA;
.BG /.!C5
"#$ / 4!&
#GH B /# ICJ
B /B-!K@!
L 3# /L!M35#@
" 3# /"1M35#@
N#> /O!E@P(P
GA22/ ! DC"2G"4#!16@
Báo cáo giám sát môi trường EDEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường EDEN - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường EDEN 9 10 633