Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kiến tập môn tổ chức lao động

Được đăng lên bởi thuyhangbk-05121993
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐạihọcBáchKhoaHàNội
ViệnKinhtế-Quảnlí

Báocáokiếntập
Mônhọc:Tổchứclaođộng

Giáoviênhướngdẫn:T.SCaoTôLinh
Sinhviênthựchiện:HoàngThịHà
NguyễnAnhPhương
NguyễnThúyHằng

L/O/G/O
1




2

5

4

Tổngquanvềbộphậnhoànthiệnsảnphẩmdâychuyềnthuốcnướctiêm,uống

•

Cácthôngtincơbảnvềbộphậnhoànthiệnsảnphẩmdâychuyềnthuốcnướctiêm,uống

•

Bàihọcvàsángkiến

•

Cácphươngphápnghiêncứucơbản

•

3

2

1

Nộidung

I.Tổngquanvềcôngty


Têndoanhnghiệp:
+Trướckhicổphầnhóa:XínghiệpDượcvàVậttưthúy
+Saukhicổphầnhóa:Côngtycổphầndượcvàvậttưthúy(HANVET)








Trụsởchính:Số88,TrườngChinh,ĐốngĐa,HàNội
Điệnthoại(04)3967497; Fax:38690097
Website:
Chủtịchhộiđồngquảntrịkiêmgiámđốccôngty:TS.BSNguyễnHữuVũ
-Loạihìnhdoanhnghiệp:côngtycổphần
-Ngàythànhlập:01/01/1988

3


I.Tổngquanvềcôngty
Ngànhnghềkinhdoanh

CNthuốcthúy

CNThứcăngia

Thươngnghiệpbá Cácngànhnghềkhác
nbuôn,bánlẻ

súc

4


I.Tổngquanvềcôngty

•
•

Trụsởchính:Số88,TrườngChinh,ĐốngĐa,HàNội.
NhàmáysảnxuấttheotiêuchuẩnGMPWHOtạikhucôngnghiệpPhốnốiA,MĩHào,HưngYên

5


I.Tổngquanvềcôngty

•

Danhmụcsảnphẩm
Thuốckhángsinh(cácloạihỗndịchtiêm;dungdịchtiêm;bộtphatiêm;dungdịchuống,bôidặc;bộttrộn
thứcănhoặcphathứcuống)
1

Han-Clamox

2

Thuốckísinhtrùng(dạngtiêm;dạnguống;dạngtắm,phunsương,xịtngoàida;dạngviên,bộttrộ
nthứcăn)

HANMECTIN-100

6


I.Tổngquanvềcôngty
Thuốcsáttrùng,tẩyuế
3

HANMID

4

Thuốcđiềutiếtsinhsản

Gona-estrol

7


I.Tổngquanvềcôngty
Khángviêm,giảiđộc,hạsốt,giảmđau,gâytê
5

MASTI-DRY

6

Vitaminvàthuốcnângcaosứcđềkháng

Strychnin-B1

8


I.Tổngquanvềcôngty
Đạmsữa
8

Han-milkstock

Chếphẩmsinhhọc(khángthể.visinhvậtcólợi,Vaccin)
9

HANVET K.T.V

9


I.Tổngquanvềcôngty

Hóachấtdiệtcôntrùng(SửdụngtrongYtế)
10

HANTOX-200Deltamethrin3 EW

10


I.Tổngquanvềcôngty

•

Côngnghệsảnxuấtđặcthù:ápdụngnguyêntắcthựchànhtốtsảnxuấtthuốct
heokhuyếncáocủaTổchứcYtếthếgiới(WHO-GMP)

11


I.Tổngquanvềcôngty
Phòngkếtoán-tàivụ
Phòngkếtoán-tàivụ

BộphậnhànhchínhBộphậnhànhchínhkinhdoanh
kinhdoanh

Phòngkinhdoanh

Phònghànhchínhnhânsự
Cơcấutổchức
Cơcấutổchức
Phânxưởngdược1

Bộphậnsảnxuất
Bộphậnsảnxuất

Phânxưởngdược2

Phânxưởngbaobì

12


II.Tổngquanvềbộphậnhoànthiệnsảnphẩm

Mốiquanhệ
Chứcnăng
Chứcnăn
g

Cácyếutốđầuv
ào
C...
L/O/G/O
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Báocáokiếntập
Báocáokiếntập
Mônhọc:Tổchứclaođộng
Mônhọc:Tổchứclaođộng
ĐạihọcBáchKhoaHàNội
ViệnKinhtế-Quảnlí
Giáoviênhướngdẫn:T.SCaoTôLinh
Sinhviênthựchiện:HoàngThịHà
NguyễnAnhPhương
NguyễnThúyHằng
1
Báo cáo kiến tập môn tổ chức lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kiến tập môn tổ chức lao động - Người đăng: thuyhangbk-05121993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo kiến tập môn tổ chức lao động 9 10 774