Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nghành dệt may Việt Nam 2014

Được đăng lên bởi Sơn Nguyễn
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO
NGÀNH DỆT MAY

CƠ HỘI BỨT PHÁ
“...Với những lợi thế nội tại và kỳ vọng từ
các Hiệp định thương mại tự do, dệt may
Việt Nam đứng trước thời cơ thay đổi
toàn diện cả chiều sâu và chiều rộng...”

Bùi Văn Tốt
Chuyên viên Phân tích
E: totbv@fpts.com.vn
P: (08)-6290 8686 - Ext: 7593

04/2014

NGÀNH DỆT MAY

MỤC LỤC
1

I. Ngành dệt may thế giới

2

1. Tổng quan ngành dệt may toàn cầu

2

2. Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

4

3. Các phương thức sản xuất chủ yếu

8

4. Ngành công nghiệp máy móc dệt may

9

11

1. Tổng quan ngành dệt may Việt Nam

11

2. Tình hình xuất nhập khẩu

13

3. Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam

18

4. Phân tích mô hình Michael Porter

20

5. Phân tích SWOT

22

6. Các Hiệp định thương mại tự do

24

7. Pháp lý, chính sách liên quan

25

27

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

27

2. Tình hình tài chính

31

3. Khuyến nghị các doanh nghiệp niêm yết

35

4. Các doanh nghiệp chưa niêm yết tiêu biểu

38

Phụ lục

40

Danh mục từ viết tắt
TCM

CTCP Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công

GMC

CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn

EVE

CTCP Everpia Việt Nam

GIL

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

TNG

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

KMR

CTCP Mirae

NPS

CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè

VITAS

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

VCOSA

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam

Bộ NN & PTNT

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

TPP

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương

FTA

Hiệp định Thương mại tự do

MUTRAP

Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư châu Âu

DOANH NGHIỆP

III. Các doanh nghiệp dệt may

VIỆT NAM

II. Ngành dệt may Việt Nam

THẾ GIỚI

Tiêu điểm

NGÀNH DỆT MAY
TIÊU ĐIỂM
Quy mô thị trường dệt may toàn cầu hiện đạt khoảng
1.100 tỷ USD với giá trị mậu dịch đạt 700 tỷ USD. EU là
thị trường tiêu thụ lớn nhất, đạt 350 tỷ USD/năm và
Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu lớn nhất với 288
tỷ USD. Các quốc gia đi trước như Hoa Kỳ, EU, Nhật
Bản chủ yếu tập trung vào khâu mang lại giá trị gia tăng
cao nhất của chuỗi giá trị dệt may là thiết kế, marketing
và phân phối. Trong khi đó, hoạt động sản xuất tập trung
tại Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển
như Bangladesh, Việt Nam, Pakistan, Indonesia,…Điểm
đặc thù của ngành dệt may là hệ thống các nhà buôn tại
3 quốc gia chính là Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan kết
nối các công ty sản xuất với người tiêu dùng cuối.

Với tốc độ tăng trưởng trung bình 14,5%/năm giai
đoạn 2008-2013, Việt Nam là một trong những quốc
gia có tốc độ tăn...
BÁO CÁO
NGÀNH DT MAY
Bùi Văn Tốt
Chuyên viên Phân tích
E: totbv@fpts.com.vn
P: (08)-6290 8686 - Ext: 7593
04/2014
CƠ HỘI BT PHÁ
“...Với nhng li thế ni ti và k vng t
các Hiệp định thương mại t do, dt may
Việt Nam đứng trước thời cơ thay đổi
toàn din c chiu sâu và chiu rộng...”
Báo cáo nghành dệt may Việt Nam 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nghành dệt may Việt Nam 2014 - Người đăng: Sơn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Báo cáo nghành dệt may Việt Nam 2014 9 10 65