Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo so sánh các sản phẩm với đối thủ cạnh tranh

Được đăng lên bởi housecricket114
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO SO SÁNH CÁC SẢN
PHẨM VỚI ĐỐI THỦ CẠNH
TRANH

Đà Nẵng, ngày 04  tháng 08 năm 2014
0

BÁO CÁO SO SÁNH CÁC SẢN PHẨM VỚI
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
1.  Minivan: 

Chevrolet spark 1.0 
LTZ

Huyndai Grand 
i10 1.0AT

Kia picanto

3595x1597x1551

3765x 1660x1520

3595x1595x1490

Thông sô ki thuât

Dai x rông x cao

1

Chiêu dai cơ sơ(mm)

2375

2425

2385

Khoang sang gâm xe(mm)

160

Đông cơ (CC)

1.0 DOHC MFI, 4 xi 
lanh 16v

Kappa 1.0 L Dual 
CVVT. MPI

Kappa, 1.25L, 4 xi 
lanh 16v, DOHC

Dung tich xy lanh

995

998

1248

Công suât cưc đai(Hp) 

68/6400

66/5500

86/6000

89/4800

96/3500

120/4000

Dung tich binh xăng

35l

35l

35l

Sô chô ngôi

5

5

5

Hôp sô

Sô tư đông 4 câp

Sô tư đông 4 câp

Tư đông 4 câp

Trong lương không tai (kg)

1005

935

960

Trong lương co tai (kg)

1385

1420

1370

Vêt banh trươc/sau (mm)

1410/1417

Ban kinh vong quay tôi 
thiêu

5m

La zang

14”

14”

15”

Lôp 

155/70R14

165/60R14

175/50R15

Hê thông phanh trươc/ sau

Đia tan nhiêt/tang trông

Đia tan nhiêt/tang 
trông

Đia tan nhiêt/tang 
trông

152

Mô men xoăn cưc đai 
(Nm/rpm)

An toan
2

Hê thông chông bo cưng 
phanh ABS

x

x

Tui khi

4

2

Cam biên lui

x

x

Đen chiêu sang ban ngay

x

Hê thông chông trôm

x

Khoa cưa trung tâm

x

Chia khoa chông sao chep

x

x

Viên lươi tan nhiêt ma 
crom

x

x

Đen sương mu phia trươc

x

x

x

La zang đuc

x

Gương chiêu hâu điêu 
chinh điên co chưc năng 
sây, tich hơp đen bao re

x

x

x

Ăng ten trên noc

x

Gia noc thê thao

x

Ngoai thât

Sây kinh sau
Nôi thât
Ghê da

x

Vô lăng boc da

x

x

x

Điêu chinh âm thanh trên 
tay lai

x

x

x

Chia khoa điêu khiên tư xa

x

Man hinh hiên thi đa thông 

x
3

tin
Tay lai trơ lưc thuy lưc

x

x

Tay lai điêu chinh 2 hương

x

x

Điêu hoa chinh cơ

x

x

Bô loc khi

x

4 loa

x

x

x

Radio/ CD/MP3/

x

x

x

Kêt nôi ipod, USB, AUX

x

x

x

Cưa sô điêu khiên điên 
trươc sau

x

Gia đưng côc

x

Ghê sau gâp 90 đô

x

Gia ban

392,000,000

418,000,000

404,000,000

Điêm nôi bât

Giá ca hơp lý nhât phân
khúc
Thiêt kê sang trong,lich
lãm
Nôi thât tiên nghi phong
cách
Không gian rông rãi thoai
mái

2. Sedan:

THÔNG SỐ KĨ
THUẬT
Kích thươc

CHEVROLET AVEO
LTZ 1.5 AT

TOYOTA VIOS
1.5 AT

NISSAN SUNNY 1.5
AT

4310x1710x1505

4410x1700x1475

4425x1695x1505
4

Công suât cưc đai
Momen xoắn cưc đai
Trong lương không
tai
Trong lương toàn tai
Lôp
Tiêu hao nhiên liêu
(l/100km)
AN TOÀN
Canh báo thắt dây an
toàn
Đèn chiêu sáng ban
ngày
NGOẠI THẤT
Gương chiêu hâu
gâp,chinh điên
Viên lươi ta...
BÁO CÁO SO SÁNH CÁC S N
PH M V I Đ I TH C NH
TRANH
Đà N ng, ngày 04 tháng 08 năm 2014
0
Báo cáo so sánh các sản phẩm với đối thủ cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo so sánh các sản phẩm với đối thủ cạnh tranh - Người đăng: housecricket114
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo so sánh các sản phẩm với đối thủ cạnh tranh 9 10 631