Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi seaway2493
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
FPT-POLYTECHNIC

BÁO CÁO ASSIGNMENT MÔN
KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐỂ TÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐĂK LĂK

Họ tên sinh viên

:Phạm Duy Thành

Mã số sinh viên

: Thanhpdpk00096

Lớp

: PB09101

Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Thu Hiền
Nguyễn Lệ Giang

Contents
1 PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY.................................................................3
1.1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.....3

1.1.1

Tổng quan về Công ty..................................................................3

1.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại công ty:.............................................................................. 4
1.1.2.1 Công tác kế toán lương :...........................................................4
1.1.2.2 Kế toán các khoản trích theo lương..........................................9

2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG TẠI CÔNG TY.......................................................................................10
2.1

Thủ tục, chứng từ ban đầu về kế toán tiền lương:............................10

2.2

Hạch toán tổng hợp tiền lương:........................................................12

Assgnment Kế toán và Báo cáo tài chính 1

2
Phạm Duy Thành

1

1.1

PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH
NGHIỆP.

1.1.1 Tổng quan về Công ty
 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐĂK LĂK
 Trụ sở chính: 03 Đinh Tuyên Hoàng, Phường Tự An, TP. Buôn Ma
Thuột, Tỉnh Đăk Lăk
 Mã số thuế: 6000381356
 Giấy phép kinh doanh : Công ty Cổ phần ong mật Daklak được chuyển đổi
từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo quyết định
3063/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2000 của UBND tỉnh Daklak và
cấp thay đổi lần 1 vào ngày 14/2/2006
 Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Đầu tư nuôi ong lấy mật. Mua bán, chế
biến phấn hoa, sáp, mật ong xuất khẩu. Mua bán, chế biến và xuất khẩu cà
phê. Nhập khẩu vật tư hàng hóa, thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Sản
phẩm chủ yếu: Mật ong
 Vốn điều lệ : 18.583.431.238 VND
 Số điện thoại: 0500-853926
 Website : 
 Chức năng và nhiệm vụ:
o Chức năng: Cung cấp ra thị trường trong nước cũng như nước ngoài
các loại mật ong có chất lượng cao. Đáp ứng nhu cầu của thị trường
và mang lại lợi nhuận.
o Nhiêm vụ: Kinh doanh theo pháp luật, tậ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
FPT-POLYTECHNIC
BÁO CÁO ASSIGNMENT MÔN
KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐỂ TÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐĂK LĂK
Họ tên sinh viên :Phạm Duy Thành
Mã số sinh viên : Thanhpdpk00096
Lớp : PB09101
Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Thu Hiền
Nguyễn Lệ Giang
Báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính - Người đăng: seaway2493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo tài chính 9 10 840