Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế

Được đăng lên bởi lucy lỳ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bjsCt2I4XLHH1pfF



Báo cáo tài chính có ý

nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều

đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính
trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra
các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình.
- Với nhà quản lý doanh nghiệp, báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản,
nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, trên cơ sở đó
các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp
cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
- Với các cơ quan hữu quan của nhà nước như tài chính, ngân hàng kiểm toán, thuế... BCTC là tài liệu
quan trọng trong việc kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách,
chế độ kinh tế tài chính của doanh nghiệp.
- Với các nhà đầu tư, các nhà cho vay báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng về tài chính, tình
hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
mức độ rủi ro... để họ cân nhắc, lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp.
- Với nhà cung cấp, báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng thanh toán, phương thức thanh toán,
để từ đó họ quyết định bán hàng cho doanh nghiệp nữa hay thôi, hoặc cần áp dụng phương thức thanh
toán như thế nào cho hợp lý.
- Với khách hàng, báo cáo tài chính giúp cho họ có những thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng... để họ có quyết
định đúng đắn trong việc mua hàng của doanh nghiệp.
- Với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ
tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ thể hiện trên báo cáo
tài chính.

1. Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành
tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán có vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp
nào,nó không những phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết tình trạng tài sản và vốn của doanh nghiệp mà còn là văn
bản thuyết phục cho một dự án vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân hàng, đồng thời cũng là căn cứ đáng tin cậy
để các đối tác xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp.

Bảng cân đối...
Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều
đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính
trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra
các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình.
- Với nhà quản lý doanh nghiệp, báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản,
nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, trên cơ sở đó
các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp
cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
- Với các cơ quan hữu quan của nhà nước như tài chính, ngân hàng kiểm toán, thuế... BCTC là tài liệu
quan trọng trong việc kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách,
chế độ kinh tế tài chính của doanh nghiệp.
- Với các nhà đầu tư, các nhà cho vay báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng về tài chính, tình
hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
mức độ rủi ro... để họ cân nhắc, lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp.
- Với nhà cung cấp, báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng thanh toán, phương thức thanh toán,
để từ đó họ quyết định bán hàng cho doanh nghiệp nữa hay thôi, hoặc cần áp dụng phương thức thanh
toán như thế nào cho hợp lý.
- Với khách hàng, báo cáo tài chính giúp cho họ có những thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng... để họ có quyết
định đúng đắn trong việc mua hàng của doanh nghiệp.
- Với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ
tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ thể hiện trên báo cáo
tài chính.
1. Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành
tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán có vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp
nào,nó không những phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết tình trạng tài sản vốn của doanh nghiệp còn văn
bản thuyết phục cho một dự án vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân hàng, đồng thời cũng là căn cứ đáng tin cậy
để các đối tác xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp.
bjsCt2I4XLHH1pfF
Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế - Trang 2
Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế - Người đăng: lucy lỳ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế 9 10 388