Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk 2012-2013

Được đăng lên bởi minhokkk
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ
CÔNG TY CỒ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)
Thực tiễn Phân tích.
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vinamilk
Lịch sử hình thành:
 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập dựa trên quyết định số 155/2003
QĐ-BCN ngày 01/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp
Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp thành công ty cổ
phần Sữa Việt Nam.
 Tháng 04/2004: Công ty sáp nhập nhà máy sữa Sài Gòn (SAIGONMILK), nâng
tổng vốn điều lệ của Công ty lên 1.590 tỷ đồng.
 Tháng 06/2005: Công ty mua lại phần vốn góp của đối tác trong Công ty Sữa
Bình Định và sáp nhập vào Vinamilk.
 Cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/01/2006 với khối lượng niêm yết là 159
triệu cổ phiếu.
Lĩnh vực kinh doanh chính:
 Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, sữa đậu
nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác;
 Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hoá chất và nguyên
liệu.
 Kinh doanh nhà, môi giới cho thuê bất động sản; Kinh doanh kho bãi, bến bãi;
Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; Bốc xếp hàng hoá;
 Sản xuất mua bán rượu, bia, đồ uống, thực phẩm chế biến, chè uống, café rang–
xay– phin – hoà tan;
 Sản xuất và mua bán bao bì, in trên bao bì;
 Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa.
 Phòng khám đa khoa.

1

 Sản phẩm của Vinamilk rất đa dạng và phong phú từ các sản phẩm sữa bột, sữa
tươi, sữa chua cho đến nước uống đóng chai, nước ép trái cây, bánh kẹo và các
sản phẩm chức năng khác.
Địa chỉ: Số 10, đường Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: 84-(8) 54 155 555 Fax: 84-(8) 54 161 226
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Website: 
I.

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHIỀU NGANG.
1. Phân tích bảng cân đối kế toán.
Biến động
Số tiền
%

TÀI SẢN

Năm 2012

Năm 2013

I - TÀI SẢN NGẮN
HẠN

11.110.610.188.964

13.018.930.127.438

1.908.319.938.474

17,18

1. Tiền và các khoản
tương đương tiền

1.252.120.160.804

2.745.645.325.950

1.493.525.165.146

119,28

2. Các khoản đầu tư tài
chính ngắn hạn

3.909.275.954.492

4.167.317.622.318

258.041.667.826

6,60

3. Các khoản phải thu
ngắn hạn

2.246.362.984.001

2.728.421.414.532

482.058.430.531

21,46

4. Hàng tồn kho

3.472.845.352.518

3.217.483.048.888

-255.362.303.630

-7,35

5. Tài sản ngắn hạn khác

230.005.737.149

160.062715.750

-69.943.021.399

-30,41

II - TÀI SẢN DÀI HẠN

8.587.258.231.415

9.856.483.929.198

1.269...
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ
CÔNG TY CỒ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)
Thực tiễn Phân tích.
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vinamilk
Lịch sử hình thành:
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập dựa trên quyết định số 155/2003
QĐ-BCN ngày 01/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp
Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp thành công ty cổ
phần Sữa Việt Nam.
Tháng 04/2004: Công ty p nhập nhà máy sữa Sài Gòn (SAIGONMILK), nâng
tổng vốn điều lệ của Công ty lên 1.590 tỷ đồng.
Tháng 06/2005: Công ty mua lại phần vốn góp của đối c trong Công ty Sữa
Bình Định và sáp nhập vào Vinamilk.
Cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh o ngày 19/01/2006 với khối lượng niêm yết 159
triệu cổ phiếu.
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, sữa đậu
nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác;
Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hoá chất nguyên
liệu.
Kinh doanh nhà, môi giới cho thuê bất động sản; Kinh doanh kho bãi, bến i;
Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; Bốc xếp hàng hoá;
Sản xuất mua n rượu, bia, đồ uống, thực phẩm chế biến, chè uống, café rang–
xay– phin – hoà tan;
Sản xuất và mua bán bao bì, in trên bao bì;
Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa.
Phòng khám đa khoa.
1
Báo cáo tài chính công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk 2012-2013 - Người đăng: minhokkk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo tài chính công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk 2012-2013 9 10 516