Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi minhtiepvn
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Báo cáo tốt nghiệp

Trường Đại Học Vinh

LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, đặc biệt với sự
kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại Thế Giới
WTO làm cho hệ thống doang nghiệp thương mại ngày càng mở rộng đồng thời đặt
ra nhiều cơ hội cũng như khó khăn thử thách buộc mỗi doanh nghiệp phải tích cực
phấn đấu hết mọi khả năng của mình mới có thể cạnh tranh được với những doanh
nghiệp khác.
Tính tất yếu của sự cạnh tranh đòi hỏi bản thân của mỗi doanh nghiệp phải
không ngừng mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc bán sản phẩm, hàng hoá ra
thị trường ngày càng nhiều và chỉ khi được người tiêu dùng chấp nhận thì chứng tỏ
doanh nghiệp đó hoạt động hiệu quả và tạo được uy tín đối với khách hàng.
Vì vậy, việc tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh chính
là công cụ hữu ích giúp cho nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình kinh doanh
và đưa ra được những sách lược đúng đắn cho sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp.
Công ty TNHH Hoa Thường là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại
trong những năm gần đây đã có sự phát triển lớn mạnh về việc cải cách tổ chức tốt
công tác hạch toán kế toán, đặc biệt là công tác tổ chức hạch toán bán hàng và xác
định kết quả kinh doanh nhằm đưa hoạt động kinh doanh của mình theo kịp với nền
kinh tế thị trường. Để làm được điều đó Doanh nghiệp phải luôn nghiên cứu hoàn
thiện các phương pháp quản lý nhắm thúc đẩy quá trình bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh, đảm bảo thu hồi vốn nhanh tạo điều kiện tái đầu tư kinh doanh, mở
rộng quy mô và thúc đẩy quá trình kinh doanh phát triển. Để thực hiện được mục
tiêu đó Doanh nghiệp phải thực hiện được giá trị sản phẩm, hàng hoá thông qua
hoạt động bán hàng. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề và với mong muốn tìm
hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này nên em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán bán
hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoa
Thường”
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngoài Lời mở đầu và Phần kết luận kết cấu báo
cáo thực tập bao gồm hai phần.
Phần thứ nhất: Tổng quan công tác kế toán tại Công ty TNHH Hoa Thường
Phần thứ hai: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
tại Công Ty TNHH Hoa Thường.

SV thực hiên: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Lớp: 46B1-Kinh tế kế toán

2

Báo cáo tốt nghiệp

Trường Đại Học Vinh

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
TNHH HOA THƯỜNG
Tên Công ty: Công ty TNHH Hoa Thường.
Địa chỉ: Văn phòng19-Đường Đề Thám-Phường Cửa Nam-...
Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại Học Vinh
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, đặc biệt với sự
kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại Thế Giới
WTO làm cho hệ thống doang nghiệp thương mại ngày càng mở rộng đồng thời đặt
ra nhiều hội cũng nkhó khăn thử thách buộc mỗi doanh nghiệp phải tích cực
phấn đấu hết mọi khả năng của mình mới thể cạnh tranh được với những doanh
nghiệp khác.
Tính tất yếu của sự cạnh tranh đòi hỏi bản thân của mỗi doanh nghiệp phải
không ngừng mrộng quy sản xuất thông qua việc n sản phẩm, hàng hoá ra
thị trường ngày càng nhiều và chỉ khi được người tiêu dùng chấp nhận thì chứng tỏ
doanh nghiệp đó hoạt động hiệu quả và tạo được uy tín đối với khách hàng.
Vì vậy, việc tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh chính
công cụ hữu ích giúp cho nhà quản thể nắm bắt được tình hình kinh doanh
đưa ra được những sách lược đúng đắn cho sự tồn tại phát triển của doanh
nghiệp.
Công ty TNHH Hoa Thường một doanh nghiệp kinh doanh thương mại
trong những năm gần đây đã sự phát triển lớn mạnh về việc cải cách tổ chức tốt
côngc hạch toán kế toán, đặc biệt công tác tổ chức hạch toán bán hàng c
định kết quả kinh doanh nhằm đưa hoạt động kinh doanh của mình theo kịp với nền
kinh tế thị trường. Để làm được điều đó Doanh nghiệp phải luôn nghiên cứu hoàn
thiện các phương pháp quản nhắm thúc đẩy quá trình bán hàng xác định kết
quả kinh doanh, đảm bảo thu hồi vốn nhanh tạo điều kiện tái đầu tư kinh doanh, mở
rộng quy thúc đẩy quá trình kinh doanh phát triển. Để thực hiện được mục
tiêu đó Doanh nghiệp phải thực hiện được giá trị sản phẩm, ng h thông qua
hoạt động bán hàng. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề và với mong muốn tìm
hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này nên em đã chọn nghiên cứu đề tài: Kế toán bán
hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoa
Thường”
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngoài Lời mở đầu Phần kết luận kết cấu báo
cáo thực tập bao gồm hai phần.
Phần thứ nhất: Tổng quan công tác kế toán tại Công ty TNHH Hoa Thường
Phần thứ hai: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh
tại Công Ty TNHH Hoa Thường.
SV thực hiên: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: 46B1-Kinh tế kế toán
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: minhtiepvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 465