Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Thu Hien
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3103 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Mạnh Toàn

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế của nước ta hiện nay để đứng vững trên thị trường thì các
doanh nghiệp phải đương đầu với sự cạnh tranh quyết liệt. Các sản phẩm cạnh tranh
thường xoay quanh các vấn đề như mẫu mã, chất lượng và giá cả.
Giá thành là cơ sở hàng đầu để xác định giá bán của sản phẩm. Với vai trò này
thì giá thành sản phẩm cao hay thấp là nhân tố quyết định trực tiếp đến sự thúc đẫy
hay kiềm hãm sự phát triển sản xuất.
Giá thành không những bù đắp chi phí mà còn cung cấp đủ tỷ lệ hòa vốn cho
doanh nghiệp. Vì vậy, việc hạch toán giá thành là rất phức tạp vì nó liên quan hầu hết
các yếu tố đầu ra đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Vấn đề này đòi hỏi bộ phận kế toán tại các doanh nghiệp phải hết sức chặt chẽ
và chính xác trong công tác kế toán đặc biệt trong việc tính giá thành như tăng hoặc
giảm giá thành sản phẩm như: chi phí quản lý, năng suất lao động, tiết kiệm nguyên
vật liệu…
Công ty cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà là đơn vị hoạt động mạnh và rộng
khắp trong các lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất và chế biến nguyên liệu phục vụ cho
ngành dệt nhuộm, một ngành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Để
cạnh tranh có hiệu quả ngoài chiến lược quảng bá thương hiệu, sản phẩm mở rộng thị
trường, nâng cao chất lượng sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược tiết
kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
Từ nhận định trên, cùng với sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Mạnh Toàn, em quyết
định đi sâu và tìm hiểu đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
tại Công ty CP Đầu Tư Phong Phú Sơn Trà ”. Bố cục đề tài của em gồm lời mở đầu,
kết luận và phần nội dung chính của đề tài gồm có ba chương:
Chương 1: Đặc diểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty
cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà.
Chương 2: Thực tế kế toán tập hợp chí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty CP Đầu Tư Phong Phú Sơn Trà.
Chương 3: Nhận xét và ý kiến đề xuất.
Với mong muốn rằng qua báo cáo thực tập này chúng ta có thể hình dung được
phần nào hoạt động của ngành dệt nhuộm và những ưu nhược điểm của Công ty và tìm
hướng khắc phục để hoàn thiện công tác xây dựng nhằm phục vụ cho chiến lược công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

SVTH: Ngô Thị Sương

1

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Mạnh Toàn

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC
QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHONG PHÚ SƠN TRÀ
1.1. Đặc điê...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Mạnh Toàn
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế của nước ta hiện nay để đứng vững trên thị trường thì các
doanh nghiệp phải đương đầu với sự cạnh tranh quyết liệt. Các sản phẩm cạnh tranh
thường xoay quanh các vấn đề như mẫu mã, chất lượng và giá cả.
Giá thành là cơ sng đầu để xác định giá bán của sản phẩm. Với vai trò y
thì g thành sản phẩm cao hay thấp nhân tố quyết định trực tiếp đến s thúc đẫy
hay kiềm hãm sự phát triển sản xuất.
Giá thành không những đắp chi phí còn cung cấp đủ tỷ lệ hòa vốn cho
doanh nghiệp. vậy, việc hạch toán g thành là rất phức tạp nó liên quan hầu hết
các yếu tố đầu ra đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Vấn đề y đòi hi bphận kế toán tại các doanh nghiệp phải hết sức chặt chẽ
chính xác trong công c kế toán đặc biệt trong việc nh giá thành như tăng hoặc
giảm g thành sản phẩm như: chi p quản lý, năng suất lao động, tiết kiệm nguyên
vật liệu…
Công ty cổ phần đầu Phong Phú Sơn Tr đơn vị hoạt động mạnh vrộng
khắp trong các lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất và chế biến nguyên liệu phục vụ cho
ngành dệt nhuộm, một ngành đóng vai tr quan trọng trong nền kinh ́ hiện nay. Để
cạnh tranh có hiệu quả ngoài chiến lược quảng thương hiệu, sản phẩm mở rộng thị
trường, nâng cao chất lượng sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải chiến c tiết
kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
Từ nhận định trên, cùng với sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Mạnh Toàn, em quyết
định đi sâu và tìm hiểu đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
tại Công ty CP Đầu Tư Phong Phú Sơn Trà. Bố cục đề tài của em gồm lời mở đầu,
kết luận và phần nội dung chính của đề tài gồm có ba chương:
Chương 1: Đặc diểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty
cổ phần đầu tư Phong Phú Sơn Trà.
Chương 2: Thực ́ kế toán tập hợp chí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty CP Đầu Tư Phong Phú Sơn Trà.
Chương 3: Nhận xét và ý kiến đề xuất.
Với mong muốn rằng qua báo cáo thực tập y chúng ta có thể hình dung đưc
phần nào hoạt động của ngành dệt nhuộm và những ưu nhược điểm của Công ty và tìm
hướng khắc phục để hoàn thiện công tác xây dựng nhằm phục vcho chiến lượcng
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
SVTH: Ngô Thị Sương 1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: Thu Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 150