Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP

Được đăng lên bởi dhkt5tc
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1869 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: ThS. Vũ Thanh Long

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ
CÔNG TY TNHH HOÀNG DINH
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
1. Lịch sử hình thành Công ty TNHH Hoàng Dinh:
Nước ta hiện nay với nền kinh tế thị trường mở cửa, mọi người đều có quyền
tham gia vào hoạt động kinh doanh mua và bán. Con người ngày càng tăng, nhu cầu
đáp ứng của con người cũng ngày càng tăng. Nhiều công ty, nhà nước cũng như công
ty tư nhân đã dần dần ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cho con người trong mọi lĩnh vực
và tạo thêm nguồn thu nhập cho chính mình và cho xã hội.
Nhìn nhận được hướng phát triển và sự quan trọng về các ngành nghề may mặc
Việt Nam ở giai đoạn phát triển mới, đồng thời còn thấy được sự quan trọng của các
hệ thống máy may công nghiệp ở Việt Nam chưa phát triển để có được một sản phẩm
phù hợp với nhu cầu con người hiện nay. Vì vậy, người phụ nữ trẻ đến từ khu vực
đồng bằng Sông Cửu Long với cái tên Sơn Bảo Trân đã mạnh dạng đầu tư thiết bị, phụ
tùng và máy may công nghiệp…với mục tiêu phấn đấu “Làm thế nào để cho các doanh
nghiệp may đầu tư thiết bị đạt hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất, chất lượng sản
phẩm may mặc đẹp và cạnh tranh tốt nhất !!! ”. Và thế là Công ty TNHH Hoàng Dinh
được ra đời.
Công ty TNHH Hoàng Dinh thuộc loại hình tư nhân tự đầu tư vốn, có tư cách
pháp nhân hạch toán độc lập, có tài khoản ở ngân hàng, có con dấu riêng và được
thành lập ngày 14 tháng 05 năm 2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :
4101016230 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp với tên gọi ban
đầu là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Dinh.
Sau 3 lần thay đổi thì đến ngày 11 tháng 08 năm 2011, DNTN Hoàng Dinh chính
thức được đổi tên thành Công ty TNHH Hoàng Dinh với:
 Tên gọi: CÔNG TY TNHH HOÀNG DINH
SVTH : Phạm Nguyễn Kim Loan

Trang

BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: ThS. Vũ Thanh Long

 Tên giao dịch quốc tế: HOANG DINH COMPANY LIMITED
 Tên viết tắt: HOANG DINH CO.,LTD
 Trụ sở chính: 37/C8 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 Mã số thuế: 0305701539
 Điện thoại: 08. 3813 0047
 Email:

sale@hoangdinh.vn

 Website:Fax: 08. 3813 0049

 Số tài khoản : 750 500 087 158 Tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam
Công ty khi mới thành lập đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác
làm ăn, mở rộng thêm thị trường… nhưng do có tầm nhìn đúng về hướng phát triển
nên công ty cũng đã vượt qua được giai đoạn đầu khó khăn. Trải qua nhiều năm
hoạt động công ty đã tạo ra được nhiều mối quan hệ tốt và hiện nay công ty ...
 

 !
"#$
%&'$$()*+"#
,-./012342536
Nước ta hiện nay với nền kinh tế thị trường mở cửa, mọi người đều quyền
tham gia vào hoạt động kinh doanh mua bán. Con người ngày càng tăng, nhu cầu
đáp ứng của con người cũng ngày càng tăng. Nhiều công ty, nhà nước cũng như công
ty nhân đã dần dần ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cho con người trong mọi lĩnh vực
và tạo thêm nguồn thu nhập cho chính mình và cho xã hội.
Nhìn nhận được hướng phát triển và sự quan trọng về các ngành nghề may mặc
Việt Nam giai đoạn phát triển mới, đồng thi còn thấy được sự quan trọng của các
hệ thống máy may ng nghiệp Việt Nam chưa phát triển để có được một sản phẩm
phù hợp với nhu cầu con người hiện nay. vậy, người phụ n trẻ đến từ khu vực
đồng bằng Sông Cửu Long với cái tên Sơn Bảo Trân đã mạnh dạng đầu tư thiết bị, phụ
tùng và máy may công nghiệp…với mục tiêu phấn đấu “Làm thế nào để cho các doanh
nghiệp may đầu thiết bị đạt hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất, chất ng sản
phẩm may mặc đẹp cạnh tranh tốt nhất !!!. Và thế Công ty TNHH Hoàng Dinh
được ra đời.
Công ty TNHH Hoàng Dinh thuộc loại hình nhân t đầu vốn, có cách
pháp nhân hạch toán độc lập, tài khoản ngân hàng, con dấu riêng được
thành lập ngày 14 tháng 05 năm 2008 theo giấy chứng nhận đăng kinh doanh số :
4101016230 do Sở Kế Hoạch và ĐầuThành Phố Hồ Chí Minh cấp với n gọi ban
đầu là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Dinh.
Sau 3 lần thay đổi thì đến ngày 11 tháng 08 năm 2011, DNTN Hoàng Dinh chính
thức được đổi tên thành Công ty TNHH Hoàng Dinh với:
Tên gọi: CÔNG TY TNHH HOÀNG DINH
7895:68 ;
BÁO CÁO THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP - Người đăng: dhkt5tc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP 9 10 362