Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công nhân nghành hạ tầng đô thị

Được đăng lên bởi lop11d1dhkt-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

KHOA ĐÔ THỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN
Họ tên sinh viên: Cù Đức Anh

Nam/nữ: Nam

Ngày sinh: 06/10/1992
Mã thẻ sinh viên: 1051050001

Lớp: 2010D2

Thời gian thực tập: từ 17/12/2012 đến 19/1/2013
Lịch thực tập: Thứ 2, 4, 6 hàng tuần
Sáng 8h-11h30
Chiều 13h-17h.
Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLOPAN
Giáo viên phụ trách: ThS.Chu Văn Hoàng

1

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN

NỘI DUNG

 PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
 PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THỰC TẬP
 PHẦN 3: CÔNG VIỆC THỰC TẬP
 PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN / ĐƠN VỊ

2

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN

PHẦN 1 : LỜI MỞ ĐẦU
Trong học kỳ II năm học 2012-2013 của khóa 2010, Khoa Quy hoạch trường đại học Kiến Trúc
Hà Nội đã tổ chức cho sinh viên khoá 2010Q thực tập tại một số các công ty kiến trúc và tại văn
phòng khoa. Là đợt thực tập đầu tiên của sinh viên khóa 2010Q, giúp sinh viên áp dụng các kĩ năng,
kiến thức đã được học tập tại trường. Ngoài ra đây là cơ hội để sinh viên tìm kiếm các đề tài cho đồ
án, chuẩn bị các nội dung và phương pháp làm đồ án.
Học phần thực tập công nhân được thực hiện từ ngày 17 tháng 12 năm 2012 đến ngày 14 tháng 1
năm 2013.
Tên đơn vị thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLOPAN
PHẦN 2 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP
 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLOPAN
 Địa chỉ: Số 20, phố Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
 Điện thoại: 04 33120587
 Các lĩnh vực tư vấn chủ yếu:
1.

Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình;

2.

Thiết kế kết cấu công tình dân dụng và công nghiệp;

3.

Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật;

4.

Thiết kế Trang trí cảnh quan, thiết kế hệ thống chiếu sáng cảnh quan công trình;

5.

Tư vấn đầu tư xây dựng: Lập Báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

6.

Tư vấn quản lý dự án;

7.

Tư vấn lập định mức, đơn giá xây dựng công trình.

 Một số dự án công ty đã thực hiện:
1.

Khu đô thị mới RIVER SILK CITY.

2.

Tổ hợp chung cư và thương mại COMALAND ECO GARDEN.

3.

Khu đô thị và du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang.

4.

Khu du lịch - nghỉ dưỡng Vĩnh Hội.

5.

Bán đảo Phước Hưng.

6.

Khu đô thị Hiệp Phước.

3

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN

PHẦN 3 : CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
A. TÌM HIỂU CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ
họp thứ 4;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII,
kỳ họp thứ 5;
...
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA ĐÔ THỊ
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN
Họ tên sinh viên: Cù Đức Anh Nam/nữ: Nam
Ngày sinh: 06/10/1992
Mã thẻ sinh viên: 1051050001 Lớp: 2010D2
Thời gian thực tập: từ 17/12/2012 đến 19/1/2013
Lịch thực tập: Thứ 2, 4, 6 hàng tuần
Sáng 8h-11h30
Chiều 13h-17h.
Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLOPAN
Giáo viên phụ trách: ThS.Chu Văn Hoàng
1
Báo cáo thực tập công nhân nghành hạ tầng đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công nhân nghành hạ tầng đô thị - Người đăng: lop11d1dhkt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo thực tập công nhân nghành hạ tầng đô thị 9 10 137