Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập của công ty sản xuất

Được đăng lên bởi thuy-nham-dang
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đang trên con đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường. Với những
bước đi đầu tiên trong quá trình hội nhập ấy, ngoài những thành tựu đã đạt được thì
nước ta cũng đứng trước những nguy cơ. Một trong những nguy cơ, ảnh hưởng
trực tiếp đến sinh hoạt cũng như sản xuất của con người là vấn đề ô nhiễm môi
trường.
Cùng với sự đi lên của đất nước cũng đã kéo theo sự bùng nổ dân số cùng với tốc
độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra sức ép lớn tới môi trường
sống ở Việt Nam. Đặc biệt, nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô
nhiễm.
Một số xã ven biển huyện Quỳnh Lưu xảy ra hiện tượng giếng nước sinh hoạt
của nhiều hộ dân bị nhiễm mặn không sử dụng được nên người dân nơi đây đang
thiếu nước sinh hoạt và phải mua nước sạch với giá cao. Qua tìm hiểu được biết,
nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của các xã ven biển Quỳnh Lưu là An Hòa,
Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Sơn Hải, Quỳnh Minh, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa và
một số xã thuộc vùng bãi ngang phần lớn đều phụ thuộc vào nước mưa. Khó khăn
đó cộng với nguồn nước mặt, nước ngầm đã bị cạn kiệt, lại bị ô nhiễm nặng nên
người dân nơi đây luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. Nhiều vùng
ven biển như Quỳnh Nghĩa, người dân phải mua đến 15000 đồng/m 3 nước ngọt
(nước giếng) để dùng, nhưng cũng không phải dễ mua.
Trước tình hình đó nhiệm vụ cung cấp nước sạch là một vấn đề bức thiết mà
Nhà nước cần giải quyết. Thể theo nguyện vọng của người dân trong toàn huyện,
nhà máy nước Cầu Giát-Quỳnh Lưu được thành lập theo quyết định số
2199/1999/QĐ-UB ngày 09 tháng 07 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ

An trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật hệ thống cấp nước thị trấn Cầu GiátQuỳnh Lưu và các vùng lân cận.
Vào ngày 02/06/2011, nhà máy nước Cầu Giát-Quỳnh Lưu chính thức được
chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Quỳnh
Lưu nhằm thực hiện theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của
Chính phủ về việc chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
cấp nước Quỳnh Lưu đã phần nào giải quyết nhu cầu thiếu nước phục vụ sinh hoạt
cũng như sản xuất cho người dân trong huyện. Công suất hiện nay của Công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Quỳnh Lưu là 2000m 3/ ngày, Công
ty đang có kế hoạch nâng năng suất lên 6000m3/ngày để cải thiện việc cung cấp
...
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang trên con đường hội nhập vào nền kinh tế thtrường. Với những
bước đi đầu tiên trong quá trình hội nhập ấy, ngoài những thành tựu đã đạt được thì
nước ta cũng đứng trước những nguy cơ. Một trong những nguy cơ, ảnh ởng
trực tiếp đến sinh hoạt cũng như sản xuất của con người vấn đề ô nhiễm môi
trường.
Cùng với sự đi lên của đất nước cũng đã kéo theo sự bùng nổ dân số cùng với tốc
độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra sức ép lớn tới môi trường
sống Việt Nam. Đặc biệt, nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt ô
nhiễm.
Một s ven biển huyện Quỳnh Lưu xảy ra hiện tượng giếng nước sinh hoạt
của nhiều h dân bị nhiễm mặn không sử dụng được n người dân nơi đây đang
thiếu nước sinh hoạt phải mua nước sạch với giá cao. Qua tìm hiểu được biết,
nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của các ven biển Quỳnh Lưu An Hòa,
Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Sơn Hải, Quỳnh Minh, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa và
một số thuộc vùng bãi ngang phần lớn đều phụ thuộc vào nước mưa. Khó khăn
đó cộng vi nguồn nước mặt, nước ngầm đã b cạn kiệt, lại bị ô nhiễm nặng nên
người dân i đây luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. Nhiều vùng
ven biển như Quỳnh Nghĩa, người dân phải mua đến 15000 đồng/m
3
nước ngọt
(nước giếng) để dùng, nhưng cũng không phải dễ mua.
Trước tình hình đó nhiệm vụ cung cấp nước sạch một vấn đề bức thiết mà
Nhà ớc cần giải quyết. Thể theo nguyện vọng của người dân trong toàn huyện,
nhà máy nước Cầu Giát-Quỳnh Lưu được thành lập theo quyết định số
2199/1999/QĐ-UB ngày 09 tháng 07 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ
Báo cáo thực tập của công ty sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập của công ty sản xuất - Người đăng: thuy-nham-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Báo cáo thực tập của công ty sản xuất 9 10 477