Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập giáo trình nghành quản lý đất đai

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1876 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI
1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý
-

Xã Xuân Trúc nằm phía Tây huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, có địa giới hành chính tiếp

giáp như sau:
Phía Bắc giáp

huyện Yên Mỹ

Phía Nam giáp

xã Quảng Lãng

Phía Đông giáp

xã Vân Du

Phía Tây giáp

huyện Khoái Châu

- Xã Xuân Trúc có vị trí địa lý thuận lợi với tuyến đường: cao tốc 5B, đường bộ nối hai đường
cao tốc, Tỉnh lộ 384 và Huyện lộ 62 đi qua là điều kiện tốt để phát triển kinh tế, giao lưu, buôn
bán, trao đổi hàng hóa với thị trường bên ngoài.
1.2. Địa hình, địa mạo
Xã Xuân Trúc nằm trong vùng Đồng bằng bắc bộ, địa hình tương đối bằng phẳng, cao
độ trung bình h = 1,85 m, cao nhất 2,2 m thấp nhất là 1,5 m. Nói chung nền địa hình thuận lợi
cho việc phát triển kinh tế chung toàn xã.
1.3. Khí hậu
Xã Xuân Trúc thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa miền bắc Việt Nam. Thời tiết trong
năm chia làm hai mùa rõ rệt:
- Mùa hè: Từ tháng 5 đến tháng 10 có nhiệt độ trung bình từ 24-27oC, thời tiết nóng ẩm và nhiều
mưa ngâu nên ảnh hưởng cho phát triển sản xuất.
- Mùa đông : Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, có nhiệt độ trung bình hàng năm từ
18-24oC , thời tiết lạnh, hanh khô
- Lượng mưa trung bình hàng năm : 1680-1730mm . Mưa tập chung từ tháng 5 đến tháng 9,
nhiều nhất là tháng 7, tháng 8 lượng mưa chiếm tới 84% tổng lượng mưa cả năm
- Bão : Khu vực còn chịu nhiều ảnh hưởng của bão, khi có bão gió mạnh thường kéo theo mưa
lớn gây thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

- Độ ẩm không khí : Độ ẩm tương đối hàng năm là 86%
-

Nhìn chung khí hậu và thời tiết xã Xuân Trúc tương đối thuận lợi cho ngành phát triển

trồng trọt và chăn nuôi.
1.4. Tài nguyên, môi trường
-

Tài nguyên đất
Xã Xuân Trúc có diện tích tự nhiên 761,68ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp

là 539,53ha. Đất đai của xã thuộc đất phù xa không được bồi. Đặc điểm của loại đất
này có màu nâu tươi, hàm lượng dinh dưỡng từ trung bình tới khá, thành phần cơ giới
từ thịt trung bình tới thịt nạng, độ dày tầng canh tác từ 15 đến 20cm. Qua đặc điểm trên
cho thấy đất đai của xã rất phù hợp cho sản xuất nông nghiệp.
-

Tài nguyên nước
Nguồn nước mặt cung cấp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển ở xã Xuân

Trúc chủ yếu là nguồn nước từ sông Điện Biên, sông Quảng Lãng và các nguồn nước
trữ lại trong các hệ thống kênh mương, ao hồ, đầm rải rác trong xã tạo điều kiện khá
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp

Hệ thống nước ngầm chưa được đánh giá, điều tra kỹ hiện tại mực nước ngầm
mạch nông xuất hiện ở độ sâu...
I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI
1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý
- Xuân Trúc nằm phía Tây huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, có địa giới hành chính tiếp
giáp như sau:
Phía Bắc giáp huyện Yên Mỹ
Phía Nam giáp xã Quảng Lãng
Phía Đông giáp xã Vân Du
Phía Tây giáp huyện Khoái Châu
- Xuân Trúc vị trí địa thuận lợi với tuyến đường: cao tốc 5B, đường bộ nối hai đường
cao tốc, Tỉnh lộ 384 và Huyện lộ 62 đi qua là điều kiện tốt để phát trin kinh tế, giao lưu, buôn
bán, trao đổing hóa với thị trường bên ngoài.
1.2. Địa hình, địa mạo
Xuân Trúc nằm trong vùng Đồng bằng bắc bộ, địa hình tương đối bằng phẳng, cao
độ trung bình h = 1,85 m, cao nhất 2,2 m thấp nhất là 1,5 m. Nói chung nền địa hình thuận lợi
cho việc phát triển kinh tế chung toàn xã.
1.3. Khí hậu
Xã Xuân Trúc thuộcng khí hậu nhiệt đới gió mùa miền bắc Việt Nam. Thời tiết trong
năm chia làm hai mùa rệt:
- Mùa hè: Từ tháng 5 đến tháng 10 có nhiệt độ trung bình từ 24-27
o
C, thời tiết nóng ẩm và nhiều
mưa ngâu nên ảnh ởng cho phát triển sản xuất.
- Mùa đông : Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, có nhiệt độ trungnh hàng năm t
18-24
o
C , thời tiết lạnh, hanh k
- Lượng a trung nh hàng năm : 1680-1730mm . a tập chung từ tháng 5 đến tháng 9,
nhiều nhất tháng 7, tháng 8 lượnga chiếm tới 84% tổngợng a cả năm
- Bão : Khu vực còn chịu nhiều ảnh ởng của bão, khi bão gió mạnh thường kéo theo mưa
lớny thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
Báo cáo thực tập giáo trình nghành quản lý đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập giáo trình nghành quản lý đất đai - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo thực tập giáo trình nghành quản lý đất đai 9 10 566