Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập mẫu

Được đăng lên bởi nguyenquoctan221993
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ

----------

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tp.Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2013

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ
|GVHD: Hà Nguyễn Minh Quân - SVTT: Trần Thị Kim Ngân

1

----------

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
.....................................................................................................................

KHOA KINH TẾ
 
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN














Tp.Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2013
HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN

KHOA KINH TẾ
|GVHD: Hà Nguyễn Minh Quân - SVTT: Trần Thị Kim Ngân
Báo cáo thực tập mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập mẫu - Người đăng: nguyenquoctan221993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Báo cáo thực tập mẫu 9 10 700