Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp

Được đăng lên bởi anhthanhgt
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT MỸ
KHOA QUẢN TRỊ

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
TẠI CÔNG TY TNHH TUẤN HUY

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Lớp: 5103VMA01

Thời gian thực tập nghề nghiệp:
Từ ngày 14/01/2013 đến ngày 15/4/2013

LỜI CẢM ƠN

š&›
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô Trường Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ đã
tận tình giảng dạy và truyền đạt và trang bị cho em vốn kiến thức để hoàn thành bài
báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn thầy VÕ ANH DŨNG đã tận tình hướng dẫn
trong suốt thời gian viết báo cáo.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám Đốc và các anh chị lãnh đạo Công Ty
TNHH TUẤN HUY đã tạo điều kiện cho em kiến tập tại phòng Kế Toán - Tài
Chính của Công Ty,đã tận tình hướng dẫn giải thích và cung cấp các thông tin số
liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu cho em trong suốt quá trình kiến tập tai Công
Ty. Đồng thời giúp em tích lũy thêm vốn kiến thức để hoàn thành bài kiến tập và
trong công tác sau này.
Báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót do thời gian và trình độ, kinh
nghiệm nghiên cứu có hạn, vì vậy em rất mong có được sự nhận xét góp ý, bổ sung
của quý thầy cô để bài báo cáo được hoàn chỉnh hơn.
TP.HCM, Ngày ... tháng … năm 20..
Sinh viên thực tập
NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013.
Giám đốc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Thang
điểm

Tiêu chí

Có tinh
thần,
thái GIẢNG
độ làm việc
tốt (với
GVHD vàDẪN
NHẬN
XÉT
CỦA
VIÊN
HƯỚNG
Điểm chuyên cần
nơi thực hành.

Hình thức trình bày đúng theo hướng dẫn của
………………………………………………………………………
khoa, văn phong trong sáng, không có câu tối
nghĩa.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Phần trích dẫn và tài liệu tham khảo đúng theo chỉ
dẫn.
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
Chương 1: Gioi thiệu về công ty và các nội dung

………………………………………………………………………
Điểm chất lượng liên quan theo hướng dẩn.
………………………………………………………………………
Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán và quy trình
………………………………………………………………………
luân chuyển chứng từ kế tóa của doanh nghiệp.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Chương 3: Nhận xét về quá ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT MỸ
KHOA QUẢN TRỊ
BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
TẠI CÔNG TY TNHH TUẤN HUY
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Lớp: 5103VMA01
Thời gian thực tập nghề nghiệp:
Từ ngày 14/01/2013 đến ngày 15/4/2013
Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp - Người đăng: anhthanhgt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp 9 10 303