Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập nghề nghiệp công ty TNHH đức hạnh

Được đăng lên bởi Họ Bóng Tên Gay
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp

GVHD:Chu Thị Cẩm Hà

LỜI MỞ ĐẦU
Một trong những cách tốt nhất để cho sinh viên được vận dụng những gì
đã học vào thực tế đó là đi thực tập, nhất là sinh viên sau khi đã kết thúc các môn
học chuyên ngành và bắt đầu tìm hiểu thực tế. Đây là cách cho sinh viên thực tế
hoá những kiến thức đã được học tại nhà trường giúp cho chúng em có được một
kiến thức vững chắc và tự tin hơn khi tiếp xúc với công việc theo chuyên ngành
mà mình đã chọn.
Với sự đồng ý của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh, Khoa Kinh
Tế đã giúp em hiểu rõ hơn bằng việc thực tập cùng với sự đồng ý của Công Ty
Cổ phần xây dựng Cường Sơn đã giúp em thực tập tại công ty, trong khoản thời
gian thực tập em được tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp cận và thực hiện
được những kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng
nghề nghiệp vào công việc thực tiễn tại Công ty và áp dụng những kiến thức đã
học vào thực tế nên em đã hiểu hơn về công tác kế toán và các hoạt động tài
chính của Công ty.
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn và mọi người trong
Công ty đã giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này.Vì thời gian thực tập
có hạn, việc chuẩn bị cho báo cáo cũng như là số liệu thực tế có phần hạn chế và
kinh nghiệm phân tích của bản thân chưa còn rất non yếu. Vì vậy nên bài báo
cáo còn nhiều thiếu sót, kính mong quý Thầy Cô góp ý kiến để em hoàn thành
bài báo cáo được tốt hơn. Cũng nhân dịp này em xin được bày tỏ lời cảm ơn
chân thành và sâu sắc đến ban lãnh đạo quý Công Ty Cổ phần Xây dựng
Cường Sơn , các anh chị trong bộ phận kế toán đã tạo điều kiện và nhiệt tình
giúp đỡ cho em trong thời gian qua.

SV: Nguyễn Thị Thanh Huyền

-Trang 1 Lớp: CĐKTDN K2.2/1

Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp

BỘ LĐ&TB NGHỆ AN

GVHD:Chu Thị Cẩm Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỸ THUẬT VINH

NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP

Ngày .......Tháng......Năm........
Cơ Quan Thực Tập

SV: Nguyễn Thị Thanh Huyền

-Trang 2 Lớp: CĐKTDN K2.2/1

Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp

BỘ LĐ&TB NGHỆ AN

GVHD:Chu Thị Cẩm Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỸ THUẬT VINH

NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......
Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp GVHD:Chu Thị Cẩm Hà
LỜI MỞ ĐẦU
Một trong những cách tốt nhất để cho sinh viên được vận dụng những
đã học vào thực tế đó là đi thực tập, nhất là sinh viên sau khi đã kết thúc các môn
học chuyên ngành bắt đầu tìm hiểu thực tế. Đây cách cho sinh viên thực tế
hoá những kiến thức đã được học tại nhà trường giúp cho chúng em có được một
kiến thức vững chắc tự tin hơn khi tiếp xúc với công việc theo chuyên ngành
mà mình đã chọn.
Với sự đồng ý của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh, Khoa Kinh
Tế đã giúp em hiểu rõ hơn bằng việc thực tập cùng với sự đồng ý của Công Ty
Cổ phần xây dựng Cường Sơn đã giúp em thực tập tại công ty, trong khoản thời
gian thực tập em được tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp cận thực hiện
được những kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng
nghề nghiệp vào công việc thực tiễn tại Công ty áp dụng những kiến thức đã
học vào thực tế nên em đã hiểu hơn về công tác kế toán các hoạt động tài
chính của Công ty.
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn và mọi người trong
Công ty đã giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này.Vì thời gian thực tập
có hạn, việc chuẩn bị cho báo cáo cũng như là số liệu thực tế có phần hạn chế và
kinh nghiệm phân tích của bản thân chưa còn rất non yếu. Vì vậy nên bài báo
cáo còn nhiều thiếu sót, kính mong quý Thầy Cô góp ý kiến để em hoàn thành
bài báo cáo được tốt hơn. Cũng nhân dịp này em xin được bày tỏ lời cảm ơn
chân thành và sâu sắc đến ban lãnh đạo quý Công Ty Cổ phần Xây dựng
Cường Sơn , các anh chị trong bộ phận kế toán đã tạo điều kiện và nhiệt tình
giúp đỡ cho em trong thời gian qua.
SV: Nguyễn Thị Thanh Huyền -Trang 1 -
Lớp: CĐKTDN K2.2/1
báo cáo thực tập nghề nghiệp công ty TNHH đức hạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập nghề nghiệp công ty TNHH đức hạnh - Người đăng: Họ Bóng Tên Gay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
báo cáo thực tập nghề nghiệp công ty TNHH đức hạnh 9 10 221