Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghề tại công ty TNHH Dệt May Vĩnh Oanh

Được đăng lên bởi Trần Duy Thức
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 5733 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Báo cáo thực tập nghề nghiệp

Báo cáo thực tập nghề tại công ty TNHH
Dệt May Vĩnh Oanh

Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Tú

1

Lớp CĐKT 35

Báo cáo thực tập nghề nghiệp

MỤC LỤC

PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
CÔNG TY TNHH DỆT MAY VĨNH OANH
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dệt May
Vĩnh Oanh.
Nam Định là một tỉnh có truyền thống Dệt may từ rất lâu đời - điển hình là
nhà máy Dệt Nam Định do Pháp xây dựng đến nay đã hơn 100 năm tuổi.
Để phát huy truyền thống đó và phát triển hơn nữa ngành Dệt may, trên địa
bàn Tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều các Doanh nghiệp tư nhân, các Doanh
nghiệp liên doanh với nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. Đối tượng
khách hàng mà các Doanh nghiệp này nhằm vào không chỉ là người tiêu dùng
trong nước mà mục đích chính là mở rộng thị trường ra các nước trên Thế giới.
Công ty TNHH Dệt May Vĩnh Oanh là một trong những Doanh nghiệp như
thế. Công ty được thành lập tại Thôn Vĩnh Trị - Xã Yên Trị - Huyện Ý YênTỉnh Nam Định theo quyết định thành lập số: 668/QĐ-BTC của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Nam Định ngày 04 tháng 05 năm 1996. Nơi Công ty được đặt nền
móng ban đầu là khu đất rộng lớn được UBND huyện Ý Yên chọn làm khu
Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Tú

2

Lớp CĐKT 35

Báo cáo thực tập nghề nghiệp

Công nghiệp phục vụ cho việc phát triền kinh tế của huyện mình. Mặc dù đường
xá ban đầu không tốt lắm, nhưng lại chỉ cách đường Quốc lộ 1A chưa đầy 8km
nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm... phục vụ cho
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Khu đất mà Công ty được giao có
diện tích rất lớn thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Hơn
nữa, Công ty được thành lập tại vùng nông thôn, nơi mà người dân chủ yếu là
làm nghề nông nên thu hút được một lượng lớn người lao động cần cù chịu khó,
đáp ứng cơ bản về yếu tố con người phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.
Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch, được
hạch toán độc lập.
Tên đầy đủ của Công ty: Công ty TNHH Dệt May Vĩnh Oanh
Tên giao dịch Quốc tế: VinhOanh Garment And Textile Co.,Ltd.
Trụ sở giao dịch tại: Thôn Vĩnh Trị- Xã Yên Trị- Huyện Ý Yên- Tỉnh Nam
Định.
Mã số thuế: 0600001735
Số tài khoản: 4801000012598 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam
Định.
Số điện thoại liên hệ: (03503) 826.222

Fax: (03503) 826.118

Email: VinhOanh@FPT.com.vn
Khi mới thành lập, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh với số vốn ban
đầu còn ít ỏi, số lượng công nhân viên chưa nhiều chỉ với 100 người, máy móc
còn hạn chế, quy...
Báo cáo thực tập nghề nghiệp
o cáo thực tập nghề tại công ty TNHH
Dệt May nh Oanh
Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Tú Lớp CĐKT 35
1
Báo cáo thực tập nghề tại công ty TNHH Dệt May Vĩnh Oanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nghề tại công ty TNHH Dệt May Vĩnh Oanh - Người đăng: Trần Duy Thức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghề tại công ty TNHH Dệt May Vĩnh Oanh 9 10 689