Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp công ty TNHH Quang Vinh

Được đăng lên bởi tunghdtm
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUANG VINH
1.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần chế tạo thiết bị Quang Vinh
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
-

Công ty cổ phần chế tạo thiết bị Quang Vinh ra được chuyển đổi từ mô hình

nhà máy cơ khí Quang Vinh, theo quyết định số 0103042409, do sở kế hoạch và đầu tư
thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 11 năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu là 1.5 tỷ đồng.
-

Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị Quang Vinh

-

Tên tiếng anh:QuangVinh manufacture equipment joint stock company

-

Tên viết tắt: QuangVinh Mane.,JSC

-

Trụ sở: Thôn I Miêu Nha – Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội

-

Đại diện: Ông Nguyễn Đình Vinh - Chức vụ: Giám đốc

-

Địa chỉ: Thôn 1, Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội.

-

Mã số thuế: 0104270667

-

Điện thoại/ Fax: 0437653589 – 04.37653590

-

Website: 


-

Email: quangvinh.ndv@gmail.com

-

Tài khoản số: 1462201009825. Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển

nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Đô.
-

Trong quá trình hoạt động vốn điều lệ của công ty được thay đổi 2 lần. Lần

một vào ngày 28 tháng 10 năm 2011 vốn điều lệ được Đại hội cổ đông phê duyệt và
nâng lên thành 3.0 tỷ đồng. Lần hai vào ngày 03 tháng 2 năm 2013 vốn điều lệ là 5.0
tỷ đồng.
1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty
-

Chức năng:

+ Thương mại: Kinh doanh sắt, thép, gang. Kinh doanh máy móc trang thiết bị công
nghiệp và kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất và kinh doanh.
+ Cơ khí chế tạo: Chế tạo thiết bị ngành sơn, ngành xi mạ, ngành môi trường.
+ Dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại, sơn tĩnh điện, mạ (tráng phủ kim loại).

1

+ Xây dựng công nghiệp: Xây dựng nhà thép (Zamil). Xây dựng hệ thống xử lý
nước thải, khí thải, nước cấp, chất thải nguy hại.
+ Vận tải thủy bộ:
+ Chuyển giao công nghệ: Chuyển giao công nghệ xi mạ. Chuyển giao công
nghệ xử lý môi trường.
-

Nhiêm vụ:

+ Xây dựng và thực hiện tốt kế hoach sản xuất kinh doanh của công ty. Làm tốt
nghĩa vụ với nhà nước, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Thực hiện tốt các chính sách, tiền lương, làm tốt công tác quản lý lao động,
đảm bảo công bằng trong thu nhập.
+ Tạo môi trường làm việc đoàn kết cho nhân viên, bồi dưỡng để không ngừng
nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ nhân viên công ty.
+ Thực hiện tốt những cam kết trong hợp đồng kinh tế với các đơn vị nhằm bảo
đảm đúng tiến độ xây dựng, sản xuất.
1.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Sơ đồ 1.1 cơ cấu...


  ! "# $%&#' (%'")*+,-."/+01#2-+#3"45"# 3"67%8-. -#
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
- ng ty cphần chế tạo thiết bị Quang Vinh ra đưc chuyển đổi tnh
nhà y cơ kQuang Vinh, theo quyết đnh s 0103042409, do sở kế hoạch và đầu tư
thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 11 m 2009 với vốn điều lệ ban đầu 1.5 tđồng.
- Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị Quang Vinh
- Tên tiếng anh:QuangVinh manufacture equipment joint stock company
- Tên viết tắt: QuangVinh Mane.,JSC
- Trụ sở: Thôn I Miêu Nha – Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội
- Đại diện: Ông Nguyễn Đình Vinh - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Thôn 1, Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội.
- Mã số thuế: 0104270667
- Điện thoại/ Fax: 0437653589 – 04.37653590
- Website: http://www.quangvinhvn.com
http://www.thietbixima.vn
- Email: quangvinh.ndv@gmail.com
- Tài khoản số: 1462201009825. Tại ngân hàng nông nghiệp phát triển
nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Đô.
- Trong quá trình hoạt động vốn điều lệ của công ty được thay đổi 2 lần. Lần
một vào ngày 28 tháng 10 năm 2011 vốn điều lệ được Đại hội cổ đông phê duyệt
nâng lên thành 3.0 tỷ đồng. Lần hai vào ngày 03 tháng 2 năm 2013 vốn điều lệ 5.0
tỷ đồng.
1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty
- Chức năng:
+ Thương mại: Kinh doanh sắt, thép, gang. Kinh doanh máyc trang thiết bị công
nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu c mặt hàng công ty sản xuất và kinh doanh.
+ Cơ khí chế tạo: Chế tạo thiết bị ngành sơn, ngành xi mạ, ngành môi trường.
+ Dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại, sơn tĩnh điện, mạ (tráng phủ kim loại).
1
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty TNHH Quang Vinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty TNHH Quang Vinh - Người đăng: tunghdtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty TNHH Quang Vinh 9 10 86