Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Chi Lê
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Một tổ chức, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì yếu tố đầu tiên
cần có nguồn nhân lực vì con người là nguồn gốc để sáng tạo ra giá trị mới, có con
người thì các nguồn lực khác mới có khả năng phát huy tác dụng.Đầu tư vào yếu tố
con người mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với đầu tư đổi mới trang thiết bị kĩ
thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh.
Thời đại công nghệ thông tin hiện nay đã tác động mạnh mẽ đến dây chuyền
sản xuất, cung cách quản lý, đến nếp sống và nếp nghĩ của mọi người trong doanh
nghiệp.Điều đó đã làm cho các nhà lãnh đạo phần nào quan tâm và trang bị cho
người lao động mọi kiến thức kĩ năng để theo kịp với sự đổi mới.Nhu cầu tạo và
phát triển trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Được xem như là mục tiêu chiến lược
phát triển của mỗi tổ chức.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một chức nằn quan trọng của
quản trị nhân lực.Nó là phương hướng quan trọng để nâng cao chất lương nguồn
nhân lực, đây là nhu cầu không thể thiếu đối với bất kì loại hình tổ chức nào.Tuy
nhiên không phải bất kì tổ chức doanh nghiệp nào cũng nhận thức được đầy đủ các
vai trò của công tác đào và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh những doanh
nghiệp biết chú trọng, đầu tư cho công tác này cũng còn không ít doanh nghiệp
chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cần thiết cho đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực.Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả công việc, cũng như sự phát triển bền
vững ổn định của doanh nghiệp.Đặc biệt với công ty tư nhân Minh Thiêm, hoạt
động trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lí phải có trình độ chuyên
môn cao để quản lí điều hành công ty có hiệu quả canh tranh trên thị trường.Vì vậy,
công ty đã rất chú trọng cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, em quyết định chọn đề tài “Biện pháp
hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty tư nhân
Minh Thiêm”
Nội dung của bài chuyên đề được chia làm 3 chương như sau:

2

Chương 1: Tổng quan về công ty tư nhân Minh Thiêm
Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực tại Công ty tư nhân Minh Thiêm.
Chương 3: Một số phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện công
tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty tư nhân Minh Thiêm.

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TƯ NHÂN MINH THIÊM
1.1. Quá trình ra đời và phát triển của công ty tư nhân Minh Thiêm
1.1.1. Thông tin chung về công ty
 Những thông tin chung
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TƯ NHÂN MINH THIÊM
T...
LỜI MỞ ĐẦU
Một tổ chức, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì yếu tố đầu tiên
cần có nguồn nhân lực vì con người là nguồn gốc để sáng tạo ra giá trị mới, có con
người thì các nguồn lực khác mới có khả năng phát huy tác dụng.Đầu tư vào yếu tố
con người mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với đầu tư đổi mới trang thiết bị kĩ
thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh.
Thời đại công nghệ thông tin hiện nay đã tác động mạnh mẽ đến dây chuyền
sản xuất, cung cách quản lý, đến nếp sống và nếp nghĩ của mọi người trong doanh
nghiệp.Điều đó đã làm cho các nhà lãnh đạo phần nào quan tâm và trang bị cho
người lao động mọi kiến thức kĩ năng để theo kịp với sự đổi mới.Nhu cầu tạo và
phát triển trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Được xem như là mục tiêu chiến lược
phát triển của mỗi tổ chức.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một chức nằn quan trọng của
quản trị nhân lực.Nó là phương hướng quan trọng để nâng cao chất lương nguồn
nhân lực, đây là nhu cầu không thể thiếu đối với bất kì loại hình tổ chức nào.Tuy
nhiên không phải bất kì tổ chức doanh nghiệp nào cũng nhận thức được đầy đủ các
vai trò của công tác đào và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh những doanh
nghiệp biết chú trọng, đầu tư cho công tác này cũng còn không ít doanh nghiệp
chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cần thiết cho đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực.Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả công việc, cũng như sự phát triển bền
vững ổn định của doanh nghiệp.Đặc biệt với công ty tư nhân Minh Thiêm, hoạt
động trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lí phải có trình độ chuyên
môn cao để quản lí điều hành công ty có hiệu quả canh tranh trên thị trường.Vì vậy,
công ty đã rất chú trọng cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, em quyết định chọn đề tài “Biện pháp
hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty tư nhân
Minh Thiêm”
Nội dung của bài chuyên đề được chia làm 3 chương như sau:
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Chi Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 651