Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ

Được đăng lên bởi Cao Minmax
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: Ths Nguyễn Thị Vân AnhNgân hàng NN&PTNT chi nhánh Sông Đà
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt
năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế
giới (WTO). Nền kinh tế phát triển lên một cấp độ mới, nền kinh tế hội nhập. Các
chủ thể kinh doanh của nền kinh tế phải đối mặt với những thách thức mới. Đó là
làm thế nào để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Trong bối
cảnh như vậy hoạt động tín dụng ngân hàng nổi lên như một mắt xích trọng yếu,
tín dụng ngân hàng có một vai trò cực kỳ quan trọng, với vị trí là trung gian tài
chính của nền kinh tế, thông qua các nguồn lực xã hội được phân bổ và sử dụng
một cách hợp lý và có hiệu quả. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và
hạn chế dư nợ quá hạn, các Ngân hàng đang tiến hành phân tích những nguyên
nhân để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục hiệu quả. Song việc nâng cao chất
lượng tín dụng và an toàn trong kinh doanh Ngân hàng không chỉ là vấn đề quan
tâm của nhà nước mà còn là quan tâm chung của xã hội bởi chất lượng tín dụng
Ngân hàng có lành mạnh sẽ có tác dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các
thành phần kinh tế.
Nhận thức được vấn đề này, sau một thời gian thực tập tại Sở giao dịch Ngân hàng
Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được tiếp cận với các hoạt động
của ngân hàng, em xây dựng báo cáo thực tập theo nội dung sau
Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo thực tập gồm 3 chương:

Phần I : Giới thiệu khái quát chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
thôn Agribank-chi nhánh Sông Đà.
Phần II : Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn Agribank-chi nhánh Sông Đà.
Phần III : Đánh giá chung và đề xuất định hướng đề tài tốt nghiệp
Trong quá trình làm báo cáo thực tập ,em còn có nhiều sai sót,kính mong quý thầy
cô chỉnh sửa để bài của em được tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
SV :Đỗ Văn Cao

Page 1

GVHD: Ths Nguyễn Thị Vân AnhNgân hàng NN&PTNT chi nhánh Sông Đà

Phần I :Khái quát chung về Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông
Thôn Chi Nhánh Sông Đà
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty :
1.1.1 Quá trình hình thành :
-Tên đơn vị : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh
Sông Đà

- Địa chỉ: Số 106, đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, Thành phố
Hoà Bình, Hòa Bình
- Mã số thuế: 0100686174-752 (07-11-2013)
- Điện thoại: 02183854020
- Người ĐDPL: Phùng Văn Hải

- Giấy phép kinh doanh: 0100686174-752
...
GVHD: Ths Nguyễn Thị Vân AnhNgân hàng NN&PTNT chi nhánh Sông Đà
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt
năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế
giới (WTO). Nền kinh tế phát triển lên một cấp độ mới, nền kinh tế hội nhập. Các
chủ thể kinh doanh của nền kinh tế phải đối mặt với những thách thức mới. Đó
làm thế nào để tồn tại phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Trong bối
cảnh như vậy hoạt động tín dụng ngân hàng nổi lên như một mắt xích trọng yếu,
tín dụng ngân hàng một vai trò cực kỳ quan trọng, với vị trí trung gian tài
chính của nền kinh tế, thông qua các nguồn lực hội được phân bổ sử dụng
một cách hợp hiệu quả. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng
hạn chế nợ quá hạn, các Ngân hàng đang tiến hành phân tích những nguyên
nhân để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục hiệu quả. Song việc nâng cao chất
lượng tín dụng an toàn trong kinh doanh Ngân hàng không chỉ vấn đề quan
tâm của n nước còn quan tâm chung của hội bởi chất lượng tín dụng
Ngân hàng lành mạnh sẽ tác dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các
thành phần kinh tế.
Nhận thức được vấn đề này, sau một thời gian thực tập tại Sở giao dịch Ngân hàng
Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, được tiếp cận với các hoạt động
của ngân hàng, em xây dựng báo cáo thực tập theo nội dung sau
Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo thực tập gồm 3 chương:
Phần I : Giới thiệu khái quát chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
thôn Agribank-chi nhánh Sông Đà.
Phần II : Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và
phát triển nông thôn Agribank-chi nhánh Sông Đà.
Phần III : Đánh giá chung và đề xuất định hướng đề tài tốt nghiệp
Trong quá trình làm báo cáo thực tập ,em còn có nhiều sai sót,kính mong quý thầy
cô chỉnh sửa để bài của em được tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
SV :Đỗ Văn Cao Page 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ - Người đăng: Cao Minmax
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 9 10 283