Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Xí nghiệp Nguyên Liệu giấy Đông Nam Bộ

Được đăng lên bởi quang-tran-thanh
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 7723 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Báo cáo thực tập

Xí nghiệp Nguyên Liệu giấy Đông Nam Bộ

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo là một giai
đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn. Mục tiêu của
đợt thực tập này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết
những lý thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài.
Đợt thực tập tốt nghiệp được xem là một trong những thử thách bắt buộc dành cho các
bạn sinh viên năm cuối. Nội dung của chương trình nhằm rèn luyện cho sinh viên khả
năng độc lập trong tư duy, vận động có thể nói mục tiêu của chương trình thực tập này
nhằm giúp cho các sinh viên tự khẳng định mình, vận dụng những kiến thức đã học một
cách có khoa học và sáng tạo vào cuộc sống. Sau khi hoàn tất đợt thực tập tốt nghiệp, ắt
hẳn sẽ rút ra được nhiều bài học qúi báu. Đây chính là bước khởi đầu, là tiền đề cho
hành trang vào đời của mỗi sinh viên. Ngoài mục tiêu đánh giá khả năng hòa nhập của
từng sinh viên vào môi trường thực tiễn, đợt thực tập tốt nghiệp này còn đánh thức khả
năng tư duy, sáng tạo, tự vận động của bản thân từng sinh viên trong hành trình hội
nhập vào nền kinh tế thị trường đầy năng động. Cũng từ đợt thực tập tốt nghiệp này giáo
viên bộ môn trong khoa cũng đánh giá được khả năng thực tế của từng sinh viên sau
một thời gian dài học tập trên giảng đường.
Những năm gần đây, ngành giấy được nhà nước quan tâm và xác định có tầm quan
trọng trong lĩnh vực công nghiệp nước ta. Do vậy, trên cả nước đang hình thành nhiều
dự án khả thi xây dựng nhà máy bột giấy để đảm bảo đến năm 2010, sản lượng giấy
trong cả nước đạt 01 triệu tấn / năm. Với một hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát
triển vùng nguyên liệu giấy, thể hiện qua một số quyết định, nghị định của chính phủ
ban hành về việc thực hiện các vấn đề liên quan đến trồng rừng nguyên liệu giấy như:
quyết định số 1070/QĐ.TTg; nghị định số 52/1999NĐ.CPngày 8/7 1999 của chính
phủ và nghị định số 12/2000/NĐ.CP ngày 05 tháng 05 năm 2000 của CP và nghị
định số : 12/2000/NĐ/TTg ngày 28/10/1999 của thủ tướng về việc lãi suất vay vốn
trồng rừng công nghiệp văn bản số 885/CP.NN ngày 18/09/2000 của chính phủ vể cơ
chế vay vốn tín dụng ưu đãi để trồng rừng nguyên liệu công nghiệp …, có thể nói
rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp, một tín hiệu lạc quan cho tương lai của ngành kinh
doanh lâm nghiệp, mà sản phẩm chính là gỗ nguyên liệu giấy. Xuất phát từ tình hình

SVTH: TRẦN THÀNH QUẢNG                   ...
Báo cáo thực tập Xí nghiệp Nguyên Liệu giấy Đông Nam Bộ
PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp một phần quan trọng trong chương trình đào tạo một giai
đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn. Mục tiêu của
đợt thực tập này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hội cọ sát với thực tế, gắn kết
những thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài.
Đợt thực tập tốt nghiệp được xem một trong những thử thách bắt buộc dành cho các
bạn sinh viên năm cuối. Nội dung của chương trình nhằm rèn luyện cho sinh viên khả
năng độc lập trong duy, vận động thể nói mục tiêu của chương trình thực tập này
nhằm giúp cho các sinh viên tự khẳng định mình, vận dụng những kiến thức đã học một
cách có khoa học và sáng tạo vào cuộc sống. Sau khi hoàn tất đợt thực tập tốt nghiệp, ắt
hẳn sẽ rút ra được nhiều i học qúi báu. Đây chính bước khởi đầu, tiền đề cho
hành trang vào đời của mỗi sinh viên. Ngoài mục tiêu đánh giá khả năng hòa nhập của
từng sinh viên vào môi trường thực tiễn, đợt thực tập tốt nghiệp này còn đánh thức khả
năng duy, sáng tạo, tự vận động của bản thân từng sinh viên trong hành trình hội
nhập vào nền kinh tế thị trường đầy năng động. Cũng từ đợt thực tập tốt nghiệp này giáo
viên bộ môn trong khoa cũng đánh giá được khả ng thực tế của từng sinh viên sau
một thời gian dài học tập trên giảng đường.
Những năm gần đây, ngành giấy được nhà nước quan tâm xác định tầm quan
trọng trong lĩnh vực công nghiệp nước ta. Do vậy, trên cả nước đang hình thành nhiều
dự án khả thi y dựng nhà y bột giấy để đảm bảo đến năm 2010, sản lượng giấy
trong cả nước đạt 01 triệu tấn / năm. Với một hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát
triển vùng nguyên liệu giấy, thể hiện qua một số quyết định, nghị định của chính phủ
ban nh về việc thực hiện c vấn đề liên quan đến trồng rừng nguyên liệu giấy như:
quyết định số 1070/QĐ.TTg; nghị định số 52/1999NĐ.CPngày 8/7 1999 của chính
phủ nghị định s 12/2000/NĐ.CP ngày 05 tháng 05 năm 2000 của CP và nghị
định số : 12/2000/NĐ/TTg ngày 28/10/1999 của thủ tướng v việc lãi suất vay vốn
trồng rừng công nghiệp văn bản số 885/CP.NN ngày 18/09/2000 của chính phủ vể cơ
chế vay vốn tín dụng ưu đãi đ trồng rừng nguyên liệu công nghiệp …, thể nói
rằng đây một khởi đầu tốt đẹp, một tín hiệu lạc quan cho tương lai của ngành kinh
doanh lâm nghiệp, sản phẩm chính là gỗ nguyên liệu giấy. Xuất phát từ tình hình
SVTH: TR N THÀNH QU NG Page 1
Báo cáo thực tập Xí nghiệp Nguyên Liệu giấy Đông Nam Bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Xí nghiệp Nguyên Liệu giấy Đông Nam Bộ - Người đăng: quang-tran-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Báo cáo thực tập Xí nghiệp Nguyên Liệu giấy Đông Nam Bộ 9 10 399