Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thương mại điện tử

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 3894 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Việt Nam 2012

Báo cáo
THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
Việt Nam 2012
Bộ Công Thương
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
25 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam


2

BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Việt
2012 Design and Print: Luck House Graphics
ThángNam
12 - 2012

Báo cáo
THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
Việt Nam 2012

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ &
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG
CHƯƠNG
I: THAY
I: THAY
ĐỔI TRONG
ĐỔI TRONG
KHUNG
KHUNG
KHỔ PHÁP
KHỔ PHÁP
LÝ CHO
LÝTMĐT
CHO TMĐT

3

Báo cáo
THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
Việt Nam 2012

Lời giới thiệu
Sau hai năm triển khai Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2011 – 2015, có thể
nói 2012 là năm Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật liên quan đến TMĐT như sự
chuyển biến trong khung khổ pháp lý, sự ra đời của Chỉ số TMĐT EBI Index, sự biến động
của nhiều loại mô hình kinh doanh TMĐT mới…
Báo cáo TMĐT Việt Nam là ấn phẩm thường niên do Cục Thương mại điện tử và Công
nghệ thông tin, Bộ Công Thương biên soạn, đã đồng hành với từng chặng đường phát
triển của TMĐT Việt Nam từ thời kỳ đầu khi TMĐT mới hình thành cho đến nay. Năm
2012 là năm đầu tiên báo cáo không đi sâu vào việc nhận định, phân tích mà chỉ tập trung
trình bày các số liệu thống kê về hạ tầng kỹ thuật cho TMĐT, tình hình ứng dụng, kinh
doanh TMĐT của doanh nghiệp, qua đó người đọc có thể tự hình dung bức tranh tổng thể
phong phú về thực trạng phát triển TMĐT. Cũng như mọi năm, Báo cáo TMĐT 2012 vẫn
có một mục riêng điểm qua một số thay đổi về môi trường pháp lý trong TMĐT. Đây sẽ là
dấu ấn quan trọng trong năm có tác động lớn đối với chặng đường phát triển của TMĐT
Việt Nam sau này.
Chúng tôi hy vọng Báo cáo TMĐT Việt Nam 2012 tiếp tục là tài liệu hữu ích cung cấp
thông tin đầy đủ không chỉ đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý
nhà nước mà còn tất cả các cá nhân quan tâm tới lĩnh vực này.
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương xin cám ơn các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã phối hợp và cung cấp thông tin trong quá
trình biên soạn Báo cáo TMĐT 2012. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi,
góp ý để các ấn phẩm về TMĐT ngày càng được hoàn thiện.
						
Xin trân trọng cảm ơn!
	
Trần Hữu Linh
Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Việt Nam 2012

Mục lục
CHƯƠNG I: THAY ĐỔI TRONG KHUNG KHỔ PHÁP LÝ CHO TMĐT	

1

I. Tổng quan thay đổi	

2

II. Một ...
2
 
Báo cáo
THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
Việt Nam 2012
Báo cáo THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Việt Nam 2012
Design and Print: Luck House Graphics
Tháng 12 - 2012
Bộ Công Thương
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
25 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam
www.vecita.gov.vn
báo cáo thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thương mại điện tử - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
báo cáo thương mại điện tử 9 10 448