Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thường niên nền kinh tế Việt Nam 2011

Được đăng lên bởi khoa-le
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 2304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

MỤC LỤC
11	

TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

20	

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

28	

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

46	

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

56	

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

66	

CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN

72	

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

“

“Nâng giá trị cuộc sống

4

Báo cáo thường niên 2011

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thưa quý vị,
Năm 2011 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Trong khi Nhật
Bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai thì bóng đen suy thoái kinh tế tiếp tục
đe doạ nước Mỹ, khủng hoảng nợ công diễn ra trên diện rộng ở khu vực đồng
Euro và kéo theo đó là các tổ chức xếp hạng đã hạ bậc tín nhiệm một loạt ngân
hàng hàng đầu thế giới. Kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn trong
những tháng đầu năm, lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô tiềm ẩn rủi ro, bất ổn.
Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo tích cực của Chính
phủ, sự kiểm soát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời của Ngân hàng Nhà nước, Việt
Nam vẫn đạt được những thành tựu to lớn: GDP tăng trưởng 5,89%; kim ngạch
xuất khẩu tăng 33,3%, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5,7%, nhập siêu dưới mức
10%, dự trữ ngoại hối được cải thiện đáng kể, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm
bảo, kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Trong thành tích chung đó, toàn hệ thống VietinBank đã nỗ lực vượt qua mọi
khó khăn để thực hiện tốt cùng lúc hai nhiệm vụ: hoạt động kinh doanh phát
triển an toàn, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực quốc tế đồng thời phát huy vai trò
là một ngân hàng thương mại chủ lực của nền kinh tế, tích cực đi đầu triển khai
thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP và Chỉ thị 01/CT-NHNN. Kết thúc năm tài chính
2011, VietinBank đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, hoàn thành xuất
sắc mọi chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các chỉ tiêu tăng trưởng cao,
hoạt động kinh doanh đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Tổng tài sản đạt
460,6 nghìn tỷ đồng, tăng 25%; tổng nguồn vốn huy động đạt 420,2 nghìn tỷ
đồng, tăng 24%; dư nợ cho vay và đầu tư đạt 430,1 nghìn tỷ đồng, tăng 23%; nợ
xấu ở mức 0,75%, lợi nhuận trước thuế đạt 8.392 tỷ đồng, tăng 81% so với năm
2010 và đạt 165% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Năm 2011, trong khi nhiều ngân hàng thương mại bị thiếu hụt thanh khoản
thì VietinBank vẫn giữ vững vị trí là ngân hàng cung ứng vốn lớn nhất trên thị
trường liên ngân hàng, là nhà tạo lập và dẫn dắt ...